nyomtat

megoszt

Kós Károly néprajzkutató kézirathagyatéka
Összeállította Bárdi Nándor és Nagy Ákos

V. Intézményi iratok


92. Erdélyi Kárpát Egyesület Néprajzi Múzeuma leltára 1894–1935. g., 200 f.

93. A Ferencz József Tudományegyetem Néprajz Tanszékének iratai

 1. A kolozsvári m. kir. Ferencz József Tudományegyetem Bölcsészet –, Nyelv – és Történettudományi Karának 1942. április 16-i ülésének jegyzőkönyve [a Néprajzi Tanszék betöltése ügyében, Ortutay Gyula meghívása] g, füzve, 122 p.

 2. A kolozsvári m. kir. Ferencz József Tudományegyetem Bölcsészet –, Nyelv – és Történettudományi Karának 1943. április 8-i ülésének jegyzőkönyve [a Néprajzi Tanszék betöltése ügyében,] g, füzve, 155 p.

 3. A kolozsvári néprajzi tanszék (1943–1944), majd néprajzi tanszék (1946) illetve néprajzi kör (1949), néprajzi szakosztály (1950) rendezvény – esemény naplója, füzve, aut. 100 p.

 
94. Bolyai Egyetem Néprajzi Intézetének iratai, 1948–1949, aut., g. vegyes 49 f.

95. EME Néprajzi Tárának a Bolyai Egyetem részére történt átadás iratai, aut., g. vegyes 89 f.

96. EMKE Tájmúzeumi és Népkutató Szakosztályának iratai 1947–1949., aut., g. vegyes kb 150 f.

97. RTA Kolozsvári népművészeti kutatócsoport iratai

 1. 1951–1952, aut., g., r., m. vegyes kb. 200 f.

 2. 1953, aut., g., r., m. vegyes kb. 400 f.

 3. 1954, aut., g., r., m. vegyes kb. 150 f.


98. Az erdélyi néprajzi múzeumügyre vonatkozó iratok, g., aut., vegyes, 106 f.

99. A Kolozsvári Néprajzi Múzeum tevékenységére vonatkozó iratok

 1. Beszámolók, programok, 1954–1972, aut., g., r., m. vegyes 269 f.

  2. A gyűjteményi beosztásra vonatkozó iratok, 1944–1971, aut., g., r., m. vegyes 189 f.

  3. Kiállítás tervek aut., g., r., 290 f.

 4. Sajtókivágások a Kolozsvári Néprajzi Múzeum létrehozásáról és az 1958-as költözésről, 20 db


100. Szabadtéri múzeumi programokra vonatkozó koncepciók, módszertani anyagok és kimutatások, g., aut., r., m. vegyes, kb. 200 f.

101. Egyéb dokumentumok

 1. A Hidelvei Kalandosok jegyzőkönyve 1680–1800, másolat, aut. 23 f. , 65 db cédula

 2. Szacsva falu konstituciója, 1836, (másolat) g. 7 f. + korrektúra 7 f.

 3. Szejkefürdő tulajdonlásával kapcsolatos periratok 1866–1917, aut. 8 f.

 4. A Kidei Ev.Ref egyház orgonájára gyűjtött adományok + költségek, 1869, aut. 2f.

 5. Nyugta, 1872, aut. 1 f.

 6. Ismeretlen egyesület jegyzőkönyv részlete, aut. 1 f.

 7. Malonyai Dezső iskolai bizonyitványai aut. 6 f.

 8. Id. Kós Károly levele br. Bánffy Ferenchez, 1927. jan. 11., feb. 5. g. 3+3 f.

 9. Az Erdélyi Kárpát Egyesület alapító szabályzata, 1929, r.,g. 14 f.

 10. Román nyelvű, kéziratos egyházi vers–ének gyűjtemény, füzet, 50 p.
 
 11. Az EME Érem és Régiség Tárának Néprajzi Gyűjtő Társasága megbízó levele, 1 db igazolvány

 12. 8. A magyarvistai öltözet bemutatásához bevezető, 1933, füzet, aut. 12 p.

 13. Id. Kós Károly végrendelete, 1976, október 9. (másolat) aut.,1 f.

 14. Benkő Samu bucsuztatója Kós Károlytól, g. 2 f.