nyomtat

megoszt

Kós Károly néprajzkutató kézirathagyatéka
Összeállította Bárdi Nándor és Nagy Ákos
IV. Mások kéziratai

54. a. Antal Árpád [népköltészeti gyűjtés] 1946, 2 füzet + cédulák, 45 f. + 45 f.

55. Balázsi Dénes: A székelypálfalvi boritómetccő, aut. 15 f. + 17 fotó + 31 rajz

56. Iulius Bielz: Portul saşilor din Transilvania, 1955, g. 14 f.

57. Bokor Árpád: Zetelaka község monográfiája, 1946, g. 3 f.

58. Bura László: Szatmár vidéki népi gyermekjátékok, 1975, 12 f.

59. Bura László– Petkes József: Szatmári tájak néprajzi bibliográfiája, g. 9 f.

60. Czira László emlékbeszéde a Református Kollégium 55 éves osztálytalálkozóján, 1985, g. 6 f.

61. Csergő Bálint: A székelykapu kialakulása és fejlődése, osztályozás, g. 51 f.

62. Csergő Bálint: Kapufaragók Székelyudvarhely környékén. A székelykapu építése faragása és felállítása, g. 19 f.

63. Duka János
Sárfalú házak építése az érmelléken, 1980, g. 19. f. +13 rajz, 6 fotó
Patics és sárfalú házak építése az érmelléken, g. 12 f.
Építkezés, butorzat, ruházkodás Csíkszentléleken, g. 2 f.
A csíki falvak tízesnevei .. 1976-1977, g. 12 f. + 1 térkép
A csűrök építése és használata Csíkban, 1975, g. 9 f., + 15 rajz

63.a Nicolae Dunare: Aspecte ale artei populare româneşti din Salaj, r.,g. 55 f.

64. Garda Dezső
A gyergyói tutajozás alakulása, g. 18 f. + 1 rajz
Párhák (szövő, fonó asszonyok, férfiak), g. 18 f.

65. Gyárfás Endre: Sarmasági lakodalom, 1956, g. 43 f.

66. Haáz Ferenc Rezső
A székely szekér, g. 9 f. + 2 fotó
Életrrajz, interjúk vegyes, aut., g. 13 f. + 4 [háziipar] térkép

67. Herepei János: Egy régi kolozsvári kályhásmester műhelyének emlékei, g. 11 f.

68. Horváth Stefánia
A szülőföld felfedezése [Bevezető, összefoglaló a Jóbarát Tantárgy Olimpia c. versenyéhez érkezett munkákhoz] g. 2. f. + az egyes pályázati munkák 1-3 oldalon, összesen 15 f.

69. István Lajos:
A korondi fazekasság története, 1977, g. 125 f.
Mai öregek a korondi fazekasságról, 1975, g. 23 f.
Egy elfelejtett szavunkról. Dogán, 1977, g. 2 f.

69.a Józsa János: Az új és a hagyományos a korondi kerámiában, 1979, g. 7 f.

69.b Kapás Ferenc: Karácsonyi népi szokások falumban, g. 7 f.

70. Kardalus János: A csíkszentdomokosi faragott faedények, g. 10 f.

71. Lakatos Gyula: Homoródmenti lakodalom, 1980, g. 29 f. + 1 térkép

72. Lőrinczy Etelka: Tulajdonjegyek Árapatakon, 1979, g. 10 f., aut. 6 f. + 94 rajz + 10 fotó

73. Major Miklós: Szilágynagyfalu állat- és kirakodóvásárai, 1977, g. 8 f. + 1 térkép + 4 fotó

74. Miklóssy V. Vilmos: Egy múzeum szabadtéri részlegének növényei, 1980, g. 8 f.

75. Molnár Viorica (Molnár J. Ibolya)
Buzakeresztesi népmesék, aut. 1 füzet 84 p., 2. füzet 75 p. 3. füzet 86 p.
A buzai népmesék teljes szövegei. [dr. Kós Károly] aut. 64 f.

76. Mózes Teréz
Memoria de activitate [önéletrajz] r., g. 5 f.
A nagyváradi fazekasság. Adatok a nagyváradi fazekasság történetéhez és néprajzához g. 33 f., aut. 3 f. + 38 fotó

77. Nagy János
Nagykárolyi népi mesterségek, 1950, aut. 14 f. + 14 rajz
Nagykárolyi fazekasság, 1950, aut. 7 f. + 1 rajz

78. Nagy Olga: A mesei fantasztikum eredete és természete, g. 20 f., [duplummal]

78.a Orbán Lázár: Bélafalva régi erdővagyonáról és erdőgazdálkodásáról, aut. 12 f.

79. Szabó Bálint
Nyárádszentimre vázlatos története, 1979–1982, g. 462 f. + 18 rajz + 10 fotó + 1 térkép ( Történeti rétegződés a népi hitvilágban; Metaforák, mondókák, szólésmondások, anekdóták; Elődök utódok – falutörténet; Életmód; Régi és új elemek keveredése műveltségi életükben, érzelmi világukban; Közösségi, erkölcsi élet; Szórakozás; Szellemi élet; Nyelvük; Mellékletek: gyüjtések, népi versek, adatközlők, tárgymutató;)
Adatok Nyárádszentimre népi táplálkozásához, 1979, g. 21 f. + 31 rajz
Népi táplálkozás Nyárádszentimrén, 1979, g. 83 f. + 50 rajz
Kaláka és kölcsönmunka Nyárádszentimrén, 1981, g. 23 f. [duplummal]

80. Rokaly József jegyzetfüzetei [a széki állattartásról] aut. 1. füz. 162 p., 2. füz. 128 p.

81. Sándor Gábor: A népi növényismeret Kide faluban, aut. 49 f. + 220 adatlap + 1 cédula boríték + 18 fotó negatív

82. Simén András: Iratlan törvények – szerelem és házasság falunkban [Méra], aut. 22 f.

83. Székely Béla: Telekfalva monográfiája, 1935, aut. 38 f. + 1 térkép

84. Szőcs Vincze: Hagyományos pásztorszokások és játékok Csíkszentmihályon, g. 16 f.

85. Tarisznyás Márton
Referat asupra lucrării lui Tarisznyás Márton, [dr. Kós Károly] 1971, g. 1 f.
Tűz és tüzoltás a gyergyói népéletben, 1980, g. 13 f.
A gyergyói vízifürész molnárságról, g. 32 f. + 1 f. véleményezés Imreh Istvántól
Adatok gyergyószentmiklós XVII-XIX. századi népéletének ismertetéséhez, g. 18 f.
Gyergyó egykori népéletéből, g. 18 f.
Adatok Gyergyószentmiklós és környéke határhasználatának történetéhez, g. 32 f.
Gyergyószentmiklós településéről, építkezéséről g. 24 f.
A vízhasználat és vizimolnárság emlékei Gyergyóban, g. 59 f.
A gyergyói határhasználat múltjából, aut. 1 f. + g. 10 f.
Katona község népszokásai és hiedelmei,1951 [beszámoló], g. 8 f.

86. Tőkés Béla: Kendermunka Magyarpalatkán, 1946, g. 18 f.

87. Tőkés Elek: A Bega völgyi magyar népi építkezés, g. 39 f. + 5 rajz

88. Vámszer Géza: Cu privire la studierea problemei aşezărilor din Secuime, r., g. 22 f. + 19 rajz + 4 fotó

89. Vasas Samu
A személyiségfejlődés családi hagyományai Kalotaszegen, g. 23 f.
Akinek a kezében még a száraz fa is kivirágzik, g. 28 f.

90. Vécsey Gyula: Csíki sírkövek ősi kultikus motivumai, g. 4 f. + 10 fotó [duplumokkal]

91. Vita Zsigmond
A román népi élet Jókai anekdótáiban, 1980, g. 9 f. [duplummal]
A marosvécsi vár élete Kemény Zsigmond korában, g. 11 f.