nyomtat

megoszt

Kós Károly néprajzkutató kézirathagyatéka
Összeállította Bárdi Nándor és Nagy Ákos

II. Saját kéziratok
II. 1. Cikkek tanulmányok

5. Kalotaszeg ismertetése [VI-os gimnáziumi tanulóként a Székely-Mikó Kollégiumhoz benyújtott pályamunka] g., 10 f. [hiányos]


6. A nagyesküllői „eskühalom” Klny. Közlemények az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárából c. folyóirat 1943. III. k.-ből, 4 p.[duplummal]
    Gazdálkodás és életforma, 1944, aut., tűzve, 23 p.
    A természetes közösség problémája, 1944 december, g., 20 p. [duplummal]
    Erdély népe, 1944 december, aut., 19 f.


7. Új szempontok Erdély néprajzi kutatásához, Felolvasás az EME keretében, 1945, g., 19 f.
    Kalotaszeg emberföldjazi vázlata, 1945, aut., 11 f.
    Erdélyi népek – Erdély népe, Erdély 1945. augusztus 12., sajtókivágás, 1 db.


8. Visky Károly végrendelete, 1946, aut., 5 f.


9. A néprajzi gyűjtés módszere és erdélyi feladatai, [egyetemi néprajzi előadások
   1948-1949 vázlat és bibliográfia,] aut. 11. f.
   Népmeséink világa. Utunk 1948. 3. sz. sajtókivágat, 4 p. + kézirat, g., 8 f.
   Előadások a román rádióban: Erdély népe; Petőfi a nép költője; Népi műveltségünk örök értékei; g., 12 f.


10. Datina şi viaţa materială, ea. 1949. március 22-én a Román Néprajzi Intézetben, g., r., 9 f.
     A tudomány megdönti az aratást akadályozó babonákat, Falvak Népe, 1949. július 10., sajtókivágás 1 db.
    Moldvai csángó menyegző, 1949, g. 14 f.


11. Die Bauerntöpferei von Jara. Die Arbeit, Erzeugnissee, Verwertung, 1950., g., n., 30 p. [duplummal]
     Csíkkászonban a székelyeknél, Dolgozó Nő, 1952. december, sajtókivágás 1 db
     Ötvenéves jubileum [ a néprajzi múzeum megnyítása], ea.,1952, g., 5 f.,
     Etnografi maghiari în Uniunea Sovietică, ea., 1952, aut., 5 f.
     Caracterizarea vieţii activităţii şi a solului Orbán Balázs în cercetarea etnografiei maghiare din Ardeal, Orbán Balázs és az erdélyi magyar néprajz, ea., 1955, r., aut., 6 f.
     A legfőbb tennivalókról, Falvak Dolgozó Népe, 1956. november 20., sajtókivágás, 1 db.
     Az Erdélyi Néprajzi Múzeum szabadtéri kiállítása. [Korunknak készült írás, amely nem jelent meg.] korrektúra példány, g., 18 f.

12. Városnéprajzi kutatások Kolozsváron, Igazság 1958. október 19. sajtókivágás 1 db.
     A néprajzi tanulmányi kör 1958-1959. évi munkaterve, aut., 1 f.
     A néprajzi múzeum gyűjteményeinek tanulmányozása, [múzeológiai és módszertani írások] g., aut., m., r. vegyesen 125 f.
     Magyar népi öltözet Kolozsvár tartományban, g. 45 f. + 30 f. jegyzet + 46 fotó  

13. Szovjet múzeumokban, ea., 1959. október, g. + aut., 7+8 f.
     A csángó néprajzból [A Művelődési Utmutatónak készült, de 1959-ben már nem közölték.] g., 10 p.
     Az Erdélyi Néprajzi Múzeum számadása, 1959, g., 13 p.

14. Idegen világrészek, Utunk, 1960. május 27., sajtókivágás 1 db
     Az egyetemes népi kultúra dokumentumai között. Jegyzet az Erdélyi Néprajzi Múzeum új szakkiállításához, g. 5 f.
     Székelyszentkirályi vertcsipke, 1960, aut., 4 f. + 20 cédula, jegyzet
    Élő múzeum, Utunk 1961. december 8., sajtókivágás, 1 db
    A néprajzi kutatás és múzeológia fejlődése a Román Népköztársaságban, [Valeria Buturával], g., 13. p. [duplummal]+ ua. r. 16 f.
    A néprajzi gyűjtésről önkénteseknek, aut., 1 f.
    Mindennapi kenyerünk történetéből. Az Erdélyi Néprajzi Múzeum vádorkiállítása, megjelent az Utunk 1961. december 8-i számában, aut., 8 f.
    Látogatás az ENM retrosprektív kiállításába. Séta az ENM 20 évi eredményei között.aut., 7. f.
    Cermica populară, ea. 1964. január 5., g., 7 f.
    Arta populară în lemn, ea. 1964. január 5., g., 7 f.
    A múzeum – fontos népnevelő intézmény, Igazság, 1965. június 2., sajtókivágás, 1 db
    A halhatatlan fa, [interjú] Utunk, 1965. november 26., sajtókivágás, 1 db
    Rádió előadások: A népi fafaragásról, 1965. június, aut. 7 f.
    Erdélyi fafaragás, kiállítás megnyitó ea., aut. 3 f.


15. Tanulmányok Huszka Józsefről, 1966
     Buzgalom, tévelygés és tudománosság népművészetkutatásunk első korszakában, aut. 8 f + g. 8 f. [duplummal]
     Nemzeti styl – romantikus néprajzkutatás. Egy „néprajzias” mozgalom tündöklése és alkonya, aut. 17 f. + g. 22 f. [Töredékes kiadói gépirat ue. témában] g., 26 f.

16. A fafaragás hagyományai, 1966, g. 7 f.
     Az örök szépérzék tanújelei. Igazság 1966. október 23., sajtókivágás, 2 db.
     A néprajz kolozsvári kincsestárának műhelytitkaiból, Igazság, 1967. augusztus 15., sajtókivágás, 1 db
     Gheorghe Dancus, aut., 3 f.
     Ősi népművészeti tárgyak, Új Élet, 1967. 17. sz., sajtókivágás, 1 db
     Népi találmányok, Igazság, 1968. március 31., május 5., május 19., sajtókivágás 3 db + g., 7 f.
     Az Erdélyi Néprajzi Múzeumról, 1968. augusztus, g., 5 f.
     Falvaink és értelmiségünk, [Falvak Dolgozó Népe1968], g., 4 p.
     A százéves Székelyföld leírása, Művelődés 1968. július 62–63 p., sajtókivágás 1 db + g., 6 f.
     Néprajzi „iskola” Vilceában, Igazság, 1968. augusztus 4., sajtókivágás 1 db
     A bivalytartásról, Falvak Dolgozó Népe, 1968. április 17. sajtókivágás 2 db
     A „falueke”, Falvak Dolgozó Népe, 1968. október 16., sajtókivágás 1 db
     Életkorok népművészete a Szilágyságban, Falvak Dolgozó Népe, 1968. november 27.
     Eredmények és feladatok a székelység néprajzkutatásában, [Röviditve megjelent a Művelődésben, 1969], g., 25 f.
     Az etnográfus Orbán Balázs, [Megjelent az Előre 1969. december 23-i számában] 6 f.
     Kászon népművészetéről és egyebekről, Hargita, 1969. november 16., sajtókivágás, 1 db
     Előkészületek a Nemzetközi Népművészeti Fesztiválra, [interjú] Igazság, 1969. jánius 26., sajtókivágás 1 db.
     Orbán Balázs sírjánál, [emlékbeszéd] Szejkefürdő 1969 júniusában, aut., 1 f.
     Szatmár vidéki népviselet a múlt század közepén, aut. 12 f. + jegyzetek 30 f. + Forrás 1970. december, sajtókivágás 1 db.
     Közös alap és egyéni szín a népművészetben. Igazság, 1970. február 11., sajtókivágás 1 db
     Backamadaras a XVIII. században. Falvak Dolgozó Népe, 1970. április 28., sajtókivágás 1 db
     Az erdővidéki festett bútor. Megyei Tükör, 1970. november 29. 4-5. p., sajtókivágás 1 db
     Agronómia és etnográfia. Falvak Dolgozó Népe, 1970. október 13. 4. p. sajtókivágás 1 db
     Néprajzi kutató út Észak-Moldvában, Igazság, 1970. január 15., 5. p. sajtókivágás 1 db
     Földészek sajátos városi népviselete. Igazság, 1970. május 19., 6. p. sajtókivágás 1 db
     A falu és értelmiség. Falvak Dolgozó Népe, 1970. szeptember 16., sajtókivágás 1 db
     A vidékiség ellen – falun. Iskola és társadalom. Előre, 1970. április 5., sajtókivágás 1 db


17. Despre etnografia naţionalităţii maghiare din România. [A romániai magyarság néprajzához háttéranyagként] 1971, g., r., 18 f.
     Erdély néprajza (vázlat), aut. 7 f.
     A romániai magyarság néprajza, g. 14 f.
     Tárlatok, múzeumi kiállítások és egyéb nyilvános manifestációk magyar nyelvhasználata kérdésében, 1971. március, g. 3 f.
     Az alig ismert szatmárvidék néprajzáról, 1971, g. 13 p.
     Vistai butorfestés, Dolgozó Nő, 1971. június 6. sajtókivágás, 1 db
     Butort fest az eladó lány, Igazság, 1971. július 4., sajtókivágás, 1 db
     Csíkmadarasi kályhacsempe. Hargita, 1971. január 10., sajtókivágás 1 db
     Alparéti nagyvásárok. Igazság, 1971. március 27. fotómásolat, 3 db 
     Népi gyermekjátékainkról. Tanügyi Újság, 1971. február 2., sajtókivágás, 1 db [Előszó a múzeumi évkönyvhöz] g., 2 f.
     Expoziţii speciale organizate de Muzeul etnografic al Transilvaniei în anii 1960–1965. [Viorica Pascuval, megjelent a Revista Muzeelor, 1971. 3. sz. 216–219.p.] aut., r., 9. f.


18. A Sütő család. A vargyasi bútorfestő asztalosokról. Megyei Tükör, 1972. július 2., sajtókivágás 1 db
     A néprajz nagy hazai dokumentációs központjáról. A Hét, 1972. július 21., sajtókivágás 1 db
     Múltja …[A désházi fazekasság] Falvak Dolgozó Népe, 1972. július 5., sajtókivágás 1 db
     A csíki kerámia díszítése. Hargita, 1972. február 6. 4. p. sajtókivágás, 1 db
     Gyermek játékaink nagy seregszemléjéről. Tanügyi Újság, 1972. február 1. sajtókivágás 1 db
     Néprajz és kultúra. Előre, 1972. február ?, g. 14 f.

19. Stuctura tematică a colecţiilor muzeului etnografic al Transilvaniaei. Klny. Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei pe ani 1971–1973. 12. p. + 14 f. háttéranyag r., m., g., aut., vegyesen.

20. Fekete-Körös völgyi néprajzi jegyzetfüzetemből. Ház és udvar. Bihari Napló, 1973. október 19–24. p., sajtókivágás 1 db
     A szilágysági magyar népművészet könyve elé. Utunk, 1974. november 1., sajtókivágás 1 db
     Motívumok jelentéstartalma. Utunk, 1975. 48. sz. 6-7. p., g. 6 f.
     [Múzeumi interjú], Kolozsvári Rádió, 1976. február 19., aut. 2 p.
     Hazai népi szőnyegek, kiállítás megnyitó, 1976. június, aut. 6 f.
     [Bevezető a Korunk néprajzi találkozóján 1977. szeptember 29.] aut., 2 f.
     A népét szolgáló írástudó példája. Vámszer Géza pályaképe. Korunk, 1977. 7. sz. 545–550. p., sajtókivágás 1 db
     Szempontok népművészetünk néprajzi vizsgálatához, [Tarisznyás Mártonnal 1978. február 1.] aut., 8 f.
     Kalotaszegi magyar népviselet. Ahogy a szakemberek látják.[interjú] Falvak Dolgozó Népe, 1978. február 21. 4. p., sajtókivágás 1 db
     Oldódó elszigeteltség. Korunk 1978?, sajtókivágás 1 db
     Kisküküllő vidékén. Utunk, 1978. június 23. sajtókivágás 1 db
     [Az erdélyi néprajzkutatásról a Kriterion napon, megjelent az Igaz Szó 1979. 2. számában], g., 10 f.


21. A munka néprajza körében. Utunk, 1979. december 21. sajtókivágás, 1 db
     Orosz Endre feljegyzései ősi jellegű néprajzi tárgyakról, 1981 [Népismereti Dolgozatok részére] aut. 40 f. + 2 Orosz Endre tanulmány sajtókivágás + 30 cédula
     Vélemény Kristó Tibor Néprajzi tanulmányok c. kéziratáról, aut., 4 f. + ua. g., 7 f.
     Néprajzi tájainkról, [az Igaz Szó számára készült 1983-ben, kinyomtatták, de nem publikálták] klny. 549-561. p.
     A néprajzi múzeumi szabadtéri osztály koncepciójához. [1983-ben egy szentendrei tanácskozásra készült, de mivel későn kapott útlevelet, nem tudta megtartani az előadást.] aut., 7 f.
    [Emlékbeszéd a Magyar Néprajzi Társaság 100 éves születésnapján] 1989. október 30., aut. 5 f.


22. Az erdélyi néprajz szolgálatában. Köznevelés, 1990. április 13. 6–8. p., sajtókivágás 2 db
     Erdélyi néprajzkutatásunk sorsfordulóiról. [A Magyar Néprajzi Társaság 1990. évi közgyülésén – május 30. – tartott előadás. ] aut., 12 f. + ua. g. 16 f. + ua. szerkesztve A Dunai népek hagyományos műveltsége c. kötetből, sajtókivágásként, 39–43. p.
     Népi táplálkozási szokások a mezőségen. Szamosmente 1991. április, sajtókivágás, 1 db
     Gunda Bélára emlékezem, aut., g., gyászjelentés, 9 f.
     [Megemlékezés a kolozsvári Néprajzi Múzeumban] 1993. január, aut., r., 2 f.

23. Néprajzos törekvéseimből [MTA székfoglaló beszéd, különböző változatai]
     aut., 2 f.+ aut. 11. f. +aut. 7 f. + aut. 9 f + g. 11 f.

24. Városnéprajzi mozaik Kolozsvárról [a negyvenes évek második felétől kezdett kutatások összefoglalása, régebbi kéziratokat számítógépes szövegszerkesztővel rögzített új változata] g., 6–32., 59–65. p. + A régi kolozsvári cigánytelepekről [nyolcvanas években születhetett kézirat] aut. 3 f.

25. A letünt népéletről. A Szilágyságtól a Csángóságig. [A negyvenes évek néprajzi dolgozataiból összeállított kötet bevezetője.] 1994, g., 2 f.

26. Népi földművelés Kalotaszegen. Képanyag, rajz másolat, 46 f.

27. Levéltári adatok a régi Kide népismertéhez. aut., 18 f. + g., 93–111. p.

28. Egyéb, nem datált kéziratok:
     Múzeumi butor kisérletek. Experimentele în legătura cu completarea mobilierului la Muzeul Etnografic al Transilvaniei, aut. m. 9 f. + ua. g. r. 9 f.
     Din trendul cercetării şi valosificării artei populare secuieşti, aut. r. 11. f
     Feneichel Sámuel. Egy erdélyi pápua-kutató, g. 3 f.
     A magyar népmesék világa, g. 7 f.
     A magyar parasztház a R.N.K.-ban, aut. 24 f. + g. 22 f.
     A Művelődés helyéről művelődési életünkben, aut. 3 f. + ua. g. 4 f.
     A népi tárgyi világ rendjéről, g. 23 f.
     Néprajzi kekekasztal anyaghoz, aut. 2 f.
     Păstrarea colecţiilor – sarcina de bază a muzeului, g. r. 14. f.
     Szacsva falu konstituciója, aut. 6 f. + dokumentum másolat 3 f. + g. 7 f.
     Szilágysági levelesládákból, aut. 1 f. + g. 19 f.
     Torockó községi múzeuma, g. 8 f.


II. 2. Önálló kötetek

29. Orbán Balázs: A Székelyföld leírása népismereti szempontból. A néprajzi szemelvényeket és a bevezetőt írta Kós Károly. Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó, Bukarest

1. Bevezetés, 82 f.

2. Orbán Balázs Székelyföld leírásának néprajzi tárgymutatója, g. 20 f.

3. Orbán Balázs: Székelyföld leírása népismei szempontból, összeolvasott kiadói gépirat, 1–318. p.

4. Orbán Balázs: Székelyföld leírása népismei szempontból, összeolvasott kiadói gépirat, 319–660. p.

5. Orbán Balázs: A Barcaság leírása népismei szempontból, összeolvasott kiadói gépirat, 678–851. p.

6. A kötet kiadásával kapcsolatos iratok, 1954–1958, g., 24 f.

7. Fotók, 40 db

8. A szejkefürdő alapítványra vonatkozó iratok, aut. 9. f.

9. Jegyzetek aut. kb. 250 f.

10. Orbán Balázs, Művelődés, 1957. március 28., 49.p. [egész peridodika szám]


30. A moldvai csángók néprajzából. [Tanulmányok a moldvai csángókról c. kötet korrektúra nyomata, a kézzel készült borító címzés szerint:] Kolozsvár, 1958, 257–371. p.
    
Tartalom: Gazdálkodás; Népi ipar; Közlekedés, vásár; Település, építkezés, lakás; Öltözet

31. 1. Mezőségi néprajzi gyűjtések.[ A Kriterion Kiadó számára 1975-ben javasolt kötet, az 1979-es kiadói tervbe, majd szeződést is kötöttek 1980-ban.] g. 980 p.

Tartalom: A gyűjtögető és zsákmányoló gazdálkodás emlékei; Méhészkedési adatok; Régi paraszti állattartás a Mezőségen; Népi földművelés a mezőségen; Kertészkedés; A mezőség népi iparáról; A mezőségi népi árucseréről; Településnéprajzi vázlatok a Mezőségről; Építkezés; Lakás; Népi táplálkozási szokások a Mezőségen; Mezőségi öltözet; Az évkör szokásairól; Életkorok szokásairól; Család, rokonság, nevek; A régi Szék községi rendjéről; Hagomány és anyagi élet. A lakodalmas nap változásvizsgálata Mezőköbölkuton; Néphit és népköltészet határán; A buzai népmesék világából;

2. Ua. aut. kb. 500 f.

3. Mezőségkutatás (néprajzi) története, jegyzetek, vázlatok, cédulák kb. 100 f.

4. A Mezőség körülhatárolása, jegyzetek, vázlatok, cédulák kb. 150 f.

5. Mezőség bibliográfia, jegyzetek, vázlatok, cédulák kb. 80 f.

6. Javaslat Kós Károly, Mezőségi gyűjtés c. néprajzi tanulmánykötete kiadására, 1975. december 12., g. 3 p.


31.a. Falusi levelesládákból, 1976, [Csíkmadaras és Backamadaras gazdasági életéről külön tanulmányok és jegyzetek] g., aut. 94 f.


32. 1. Háromszéki magyar népi textilművészet, (Gazda Klárával), g. 22 f.

2. Textile populare maghiare din zona Calatei, g. 23 f.

3. Textile populare maghiare din zona Treiscaune, (Gazda Klárával), aut. 15 f.

4. Fényképek, 96 db

5. Jegyzetek és vázlatok, aut. 25 f.


33. Kis-Küküllő vidéki magyar népművészet (szerzőtársakkal), 1978, Illusztrációk: 1 térkép; 73 rajz a népi építkezésről; 44 rajz lakásbelsőkről.


34. Eszköz munka néphagyomány, 1979, Illusztrációk: lapokra ragasztott rajzok 103 db


35. Moldvai csángó népművészet (szerzőtársakkal), 1981, Illusztrációk, lapokra ragasztott rajzok: 96 település és építkezés rajz; 89 lakásbelső rajz; 17 rajz a
fazekasság tárgyköréből.


II. 3. A romániai magyarság néprajza (1979–1983 között tervezett többszerzős munka)

36. RMN kötetterv, 1979, g. 11 f. [duplum] + tervezet fogalmazványok, aut. 14 f.

37. Romániai magyar néprajzi kutatóhelyek, publikációs fórumok számbavétele, bibliográfia, aut., g. vegyesen 53 f.

38. Romániai magyar néprajzi kutatók (kb. 80 személy) életrajzai, 107 aut,, g. vegyes + Haáz Rezső életrajz–megemlékezés, 15 f. + 17 aut. cédula jegyzet

39. Múzeumi magyar néprajzkutatás, [beszámolók, javaslatok, tervek] 1979, g., r. 17 f. + aut. 42 f.

40. RMN 1. Gyűjtögetés, halászat, vadászat, méhészkedés
     Kéziratok: Károly Zoltán: Az Alsó-Szamos és környéke vizvilágának élete, aut. 6 f.
     Molnár István: Népi vadfogási módok az Ivó-patak környékén, klny. 65–72 p.
     Tarisznyás Márton – Tarisznyás Julianna: A gyűjtögető gazdálkodás hagyományai Gyergyóban, g. 14 f.
     Számadó Ernő: Ősi életforma az érmelléki lápon, g. 6 f.
     Jegyzetek, adatgyűjtés aut., kb. 80 f. 16 fotó + 7 rajz


41. RMN 2. Pásztorkodás, állattartás, állatgyógyítás, jegyzetek + adatgyűjtés, g., aut., kb. 100 f. + 25 fotó + 15 rajz

42. RMN 3. Mesterségek: technikai feldolgozó eljárások
     Kézirat: Olaritul din Ciuc, g. r. 27 f.
     Jegyzetek, adatgyűjtés aut. kb. 400 f.
     Fotó kb. 150 db

43. RMN 3. Földművelés

1. Kéziratok:

    Jákótelke helynevei, 1941, g. 9 f.;
    Szőcs Vince: A paraszti földművelésmód hagyománya Csíkszentmihályon, g. 5 f.;
    Tarisznyás Márton: Adatok a Gyergyó-i tutajozás történetéhez, g. 13. f;
    Uő: Contribuţii la trecutul plutăritului din Gheorgheni, g. r. 19 f.
    Uő: Részletek a gyergyói határhasználat múltjából, g. 9 f.

2. Bodonkúti gyűjtés és jegyzetek, 1950, 2 füzet (50+50 p.) + aut. cédula kb.100 db

3. Páncélcsehi gyűjtés és jegyzetek, 1950, 1 füzet (50 p.) + aut. cédula kb. 50 db

4. Földműves eszközök, jegyzetek, aut. cédula kb. 100 db

5. Fogatolás, jegyzetek, aut. cédula kb. 50 db

6. Szőlő, jegyzetek, aut. 20 f.

7. Vegyes jegyzetek, aut. cédula, rajz, képek kb. 200 db

8. Fotó 63 db


44. RMN 4. Teherhordás, közlekedés, szekeresség, vásár

1. Hétfalusi fogatosok, 1950, adatgyűjtés, 15 f. + kb. 50 cédula

2. Vásár, teherhordás, adatgyűjtés, kb. 50 f. + 50 cédula

3. Fotó 44 db


45. RMN 5. Település (vidék, falu, telek-udvar,)

1. Település rajzok (belső térképek), 24 db

2. Adatgyűjtés kb. 100 f.

3. Fotó 23 db


46. RMN 6. Építkezés, épületek, alaprajzok

1. Ház tipúsok és alaprajzok kb. 200 db

2. Ház fotók 204 db

3. Csángó építkezés, rajzok 19 db

4. Dorohoi. Hagyományos telek, építkezés és lakásbelső Bukovinában, aut. r. 51 f., + 61 rajz

5. Küküllő menti építkezés, 21 lapon, 84 fotó + kb. 50 f. rajz és jegyzetek

6. Tűzelő 20 db rajz

7. Butorok, házbelsők, díszítő motivumok, 27 rajz

8. Kapuk, kopjafák, adatgyűjtés 15 f., + elem rajzok 74 db + 12 fotó

9. A romániai magyar népi építészet kutatása, vázlatok és bibliográfia, aut. 20 f.


47. RMN 7. Lakásbelső: tűzelő, butor, elrendezés

1. Kéziratok:

    A tűzhely a népéletben és népi kulturában, g. 4 f. [duplummal] + 11 db fotó, rajz;
    A hazai magyar népi tüzelők részei és elnevezésük, g. 8 f.;
    Magyar csempés tűzhelyek Romániában, aut. 8 f. + 87 db rajz

2. Adatgyűjtés csoportosítva: asztal, téka, falitálas, polc, sótartó, rud, ágy, szoba berendezés, szúszék, láda, pad hoszúláda, kanapé, szék, népies templomi butor, csángó butor, bükkfa butor, tűzhely, csángó tűzhely, festett butor, láda, aut, kb. 750 cédula és rajz

3. Fotó 52 db

4. Mobile cioplite din zona Lăpuş, butorrajzok, 27 db

5. Butor rajzok és vázlatok kb. 160 db

6. Csiszer Imre kályhacsempe gyűjtése, Csíkszentkirály – Csíkszereda, 16 fotó

7. Okleveles történeti adatok kb. 80 cédula


48. RMN 8. Táplálkozás

1. Leves ételek a torockói konyhán, g. 6 f. [duplum]

2. Fotó 24 db

3. Rajz, jegyzet, vázlat kb. 200 cédula


49. RMN 8/a. Öltözet

1. Viselet történeti adatgyűjtés, kb. 400 cédula, lap

2. Öltözet: szovjet néprajzi jegyzetek,a kontyfésű, a kalotaszegi muszuly és rokonai, torockószentgyörgyi viselet kb. 60 f.

3. Fotó 176 db


50. RMN 9. Közösség, község

1. Kéziratok:

    Népi közösségi intézmények, 1948, rádió előadás, g. 3 f.
    A közösségi élet hagyományai az erdélyi parasztságnál aut. 17 f.+ g. 28 f.
    Tradiţii populare de proprietate şi munca obştească /comună/ în regiunea Cluj, 1958, g. 32 f.

2. Adatgyűjtés aut. kb 40 f. + 150 cédula


51. RMN 10. Szokások

1. Kéziratok:
   
    Dani Béla: A „fonó” Nyujtódon, 1949, füzet
    Kallós Zoltán: Moldvai csángóguzsalyas, (Lészpedről) 1956, g. 12 f.
    Miklós Domokos: A „fonó” Magyarzsákodon, 1949, füzet, 31 p.
    Tóth Margit: A „fonó” Káposztásszentmiklóson, 1949, aut. 4 f.

2. Guzsaly, erdélyi szakirodalom, adatgyűjtés

3. Adatgyűjtés, jegyzetek, aut. kb. 150 cédula

4. Fotó 37 db


52. RMN 11. Népművészet

1. Kéziratok:

    Metoda de cercetare în domeniul artei populare, g. 13 f.
    Szempontok népművészetünk néprajzi vizsgálatához, g. 16 f.
    Übereinige Sächsische Elemente in der Torockóer Volkskunst, g. 20 f.

2. Romániai magyar népművészet kutatása, bibliográfia, aut. 11 f.

3. Adatgyűjtés kb. 50 cédula

4. Fotó 20 db