nyomtat

megoszt

Huszonkét év — az erdélyi magyarság politikai története 1918. december 1-től 1940. augusztus 30-ig -
Mikó Imre


BETÛSOROS NÉVMUTATÓ

Abrudbányai Ede dr. 87, 89. 98, 127, 142.
Adelswaerd A. Théodore br. 82.
Ady Endre 189.
Albrecht Dezső 190, 191, 220, 225.
Albrecht Lajos dr. 23, 24.
Ambrózy Andor br. 41. 42, 98, 156.
Ammende Ewald dr. 83.
Anghelescu (Angelescu) Constantin dr. 43, 49, 50, 51, 71, 75, 107, 121, 122, 141, 142, 147, 148, 201, 206.
Antoniade követ 122.
Apáthy István dr. 10, 11, 12, 16.
Argeºanu Gh. 242.
Argetoianu C. 101, 104, 105, 110, 130, 202, 242, 243, 249, 260, 300.
Árvay Árpád 137, 176, 305.
Asztalos Sándor dr. 191, 225.
Averescu Alexandru 18, 22, 26, 30, 48, 49, 56, 57, 61, 63, 64, 69, 70, 71, 73, 74, 76, 80, 92, 102, 118, 150, 198, 200, 201, 206, 233, 284.
Avramescu György 12.
Bajó nővérek 303.
Balázs András dr. 52, 108.
Baliff tábornok 206.
Balogh Antal 195.
Balogh Arthur dr. 52, 62, 69, 82, 83, 84, 87, 98, 122, 124, 127, 138, 141, 185, 194, 304.
Balogh Edgár 191, 248.
Balogh Elek 73, 74.
Bánffy Albert br. 304.
Bánffy Miklós dr. gr. 113, 166, 208, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 228, 230, 234, 235, 236, 242, 250, 251, 253, 258, 297, 302, 304.
Barabás Béla id. 41, 42, 60, 61, 62, 63, 87.
Barabás Béla ifj. dr. 87, 104. 127, 196.
Baranyai Zoltán dr. 304.
Bárdos Péter 137.
Bartalis Sándor 248.
Bartha Ignác dr. 178, 235, 237.
Bartha Károly 248.
Barthou J. L. 152.
Becski István 137.
Béldi Kálmán gr. 24.
Bene Ferenc 196.
Bernády György dr. 27, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 53, 56, 57, 60, 62, 71, 72, 93, 137.
Berthelot H. M. 11.
Bethlen Bálint gr. 196, 225.
Bethlen György dr. gr. 53, 56, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 72, 73, 76, 85, 87, 89, 90, 97, 98, 101, 104, 113, 114, 121, 127, 137, 141, 144, 145, 154, 156, 157, 166, 186, 187, 196, 200, 218, 219, 221, 222, 223, 284, 285, 286, 287, 288, 290, 297.
Bethlen István gr. 47, 113, 172, 173.
Bethlen Ödön gr. 305.
Biró Vencel dr. 168.
Bitay Árpád dr. 105.
Boila Romulus dr. 91, 92, 129. 207.
Bokor Béla 237.
Bokor Márton 66.
Boldizsár Iván 163.
Boros György dr. 219.
Botos János 190.
Brandsch Rudolf 85, 105, 106, 126, 127, 128, 133, 134.
Bratianu Constantin 262.
Bratianu Gheorghe 97, 141.
Bratianu Ionel 18, 27, 32, 43, 47, 57, 70, 74, 97, 106, 141, 142, 153.
Bratianu Vintila 74, 97.
Briand Aristide 84.
Bucºan Constantin 48, 56, 274, 284.
Butenko követ 201, 259.
Buzdugan Gheorghe 74, 97.
Calinescu Armand 130, 199, 202, 205, 214, 221, 222, 223, 226, 229, 231, 240, 242, 256, 257, 296, 297, 298, 300, 301.
Campianu Ilie 103.
Caraiman Carol, lásd II. Károly.
Cecil lord. 52.
Ciano Galeazzo 262.
Cisar Th. Alexandra 77, 108.
Codreanu Ion 262.
Codreanu Zelea 142, 193, 194, 195, 197, 198, 202, 204, 217, 259.
Colfescu Ion 143, 153.
Concha Győző 153.
Condruº képviselő 286.
Constantinescu Tancred 56.
Cornish C. L. 80.
Costachescu Nicolae 89, 189.
Cristea Miron 74, 97, 201, 205, 206, 229.
Csáky István gr. 261, 262.
Csetri János 55.
Cuza C. Alexandrii 197, 198.
Daday Lóránd 154.
Daicoviciu C. dr. 169.
Daróczi Kiss Lajos 305.
Deák Ferenc 20.
Deák Gyula dr. 53, 67.
Demeter Béla 208, 225.
Deutsek Géza dr. 72, 86.
Dickinson Willoughby 82.
Dobrescu Aurel 94, 95, 100.
Dobrescu Dimitrie 178.
Dobrota M. Octavian 170.
Dobrovici 124.
Dóczi Imre 305, 308.
Domahidy Elemér 62.
Dózsa Endre 66.
Dragomir Silviu 10, 208, 210, 220, 221, 222, 240, 242, 253, 254, 296. Duca I. G. 44, 70, 71, 116, 141, 142.
Eckhardt Tibor dr. 152.
Eftimiu Victor 154, 155.
Fábián László dr. 87, 154.
Fabritius Fritz 194, 222.
Fekete Nagy Béla 41.
I. Ferdinand 10, 22, 39, 49, 70, 74.
I. Ferencz József 25, 34.
Ferencz József 22, 23, 26, 50, 51, 52, 219, 220.
Ferenczy Géza dr. 24, 48, 53, 63, 79, 274.
Ferenczy Zsigmond dr. 127.
Fiedler István 180.
Filó Ferenc dr. 235.
Fogarasi Géza dr. 237.
Franchet d’Esperay L. F. M. 11. Print Lajos 252.
Fülöp Béla dr. 27, 44.
Gaál Endre dr. 304.
Gabányi Imre dr. 53, 79.
Gafencu Grigore 242, 259, 301.
Gagyi László 191.
Gál József dr. 154.
Gál Miklós dr. 127, 141, 146, 196.
Garoflid C. 29, 30.
Gheorghiu 124.
Ghelmegeanu Mihai 246, 254.
Ghibu Onisifor 107, 108, 109, 168, 180, 251, 252. Ghika D. I. 108.
Gigurtu Ion 259, 260, 261.
Giurescu Constantin 255, 256.
Glattfelder Gyula dr. 22.
Goga Octavian 22, 48, 56, 57, 59, 61, 63, 151, 171, 197, 198, 199, 200, 201, 204, 218, 233, 274, 284, 286, 287, 289.
Gojdu Manó 182, 183.
Goldiº László 9, 76.
Gömbös Gyula (vitéz) 135.
Görög Joachim 27, 63.
Grandpierre Emil dr. 15, 19, 21, 23, 24, 26, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 55, 274, 284.
Gratz Gusztáv dr. 172.
Gritta Ovidius 244.
Grois László dr. 225.
Groza Péter 194.
Gust Waldemar 194.
Gusti Dimitrie 131.
Gyárfás Elemér dr. 27, 47, 48, 53, 56, 59, 62, 63, 69, 73, 75, 76, 79, 82, 87, 90, 95, 100, 103, 104, 107, 108, 113, 127, 128, 130, 140, 141, 145, 146, 149, 150, 151, 157, 165, 166, 173, 174, 175, 178, 196, 205, 218, 221, 222, 224, 225, 228, 235, 236, 237, 251, 256, 258, 274, 284, 297.
Gyergyay Árpád dr. 175.
V. György 217.
György József dr. 87.
Györgypál Domokos dr. 305.
Hajdu István dr. 40, 41, 53, 274. 284.
Haller Gusztáv dr. 13, 24, 41, 42.
Haller István gr. 225.
Hedrich Hans dr. 236.
Hegedüs Nándor 87, 95, 96, 100, 104, 127, 128, 130, 194.
Hexner Béla 154.
Hitler Adolf 183, 198, 217, 261.
Hodgyai Géza 123.
Horthy Miklós (vitéz nagybányai) 17.
Hóry András 261.
Huszár Pálné br. 82.
Iamandi Victor 151, 152, 207, 243.
Ignácz László 62.
Inculet Ion 260.
Inczédy-Joksman Ödön dr. 67, 187, 225, 305.
Ioan Gh. 124.
Ionescu tábornok 100, 101.
Iorga Miklós dr. 45, 46, 71, 97, 101, 102, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 126, 130, 140, 141, 145, 147, 169, 175, 190, 201, 206.
Iuca belügyminiszter 172.
Jakabffy Elemér dr. 41, 42, 49, 53, 73, 83, 84, 87, 104, 122, 127, 156, 184, 196, 221.
Jancsó Béla dr. 188.
Janovics Jenő dr. 12.
Jászi Oszkár 9.
Jelen Gyula dr. 225.
Jodál Gábor dr. 178.
Jombart Lajos 247.
Jordáky Lajos 15.
Joshizawa 119.
Jósika János br. 15, 61, 62, 74, 87, 90, 104, 127, 141, 185, 196, 224, 228.
Jósika Samu br. 23, 24, 25, 26, 27, 39, 41, 43, 47, 82.
II. József 34.
Kacsó Sándor 166, 191.
II. Károly 70, 74, 96, 97, 101, 141, 154, 168, 198, 201, 207, 217, 232, 259.
Károlyi Mihály gr. 9.
Kecskeméthy István 26, 40, 41, 42, 66, 72, 86.
Kéki Béla 190, 225.
Kemény János fejedelem 224.
Kemény János br. 224.
Kendeffy Ödön 196.
Kerenszky Sándor 193.
Kertész Jenő dr. 15.
Kiss Árpád dr. 162.
Kocsán János 62.
Kolumbán József dr. 225.
Kondor Gedeon 181.
Koós Kovács István 190.
Konopi Kálmán 228.
Kós Károly 15, 19, 23, 24, 66, 72, 86, 165, 255.
Kossuth Lajos 21.
Kotzó Jenő dr. 61, 69.
Kovács Árpád dr. 137.
Kovács Kálmán 41.
Kováts Károly dr. 235, 237.
Kövér Gusztáv dr. 137, 199, 305.
Kratochvil Károly 11.
Krenner Miklós 17, 66, 67, 69, 112, 113, 114, 143.
Krüger Jenő dr. 180.
Laár Ferenc 62, 87, 104, 127, 141, 145, 147, 174, 196.
Lãpãdatu Alexandru 152.
László Dezső 188.
László Dezső dr. 62, 69, 74, 87, 89.
Limburg Joseph dr. 82.
Ludvigh Gyula 235.
Mailáth Gusztáv Károly gr. 22, 50, 51, 52, 108, 219.
Magyar Bálint 100.
Makkai Domokos dr. 66, 158.
Makkai Sándor dr. 63, 75, 104, 164, 219.
Maniu Gyula dr. 10, 13, 28, 45, 48, 56, 64, 70, 71, 72, 80, 85, 86, 87, 91, 92, 95, 97, 98, 110, 113, 126, 127, 133, 141, 151, 153, 176, 194, 195, 197, 202, 251.
Manoilescu Mihai 98, 101, 104, 260, 261, 262.
Mária királyné 25, 39.
Máriaffy Lajos 225.
Markovics Kálmán 225.
Márton Áron 219, 235.
Márton Károly 195.
Mátis András 127, 158.
Mello-Franco 117.
Menyhárt Gáspár dr. 15.
Meskó Miklós dr. 196.
Metes prefektus 22, 25.
Micescu Istrate dr. 177, 204.
Michalache Ion 80, 193, 262.
I. Mihály 74, 97, 259.
Miklós herceg 74, 97.
Mikó Imre gr. 213.
Mikó Imre dr. 189, 196, 206, 225, 228, 237, 258.
Mikó László 228.
Mikó Lőrinc dr. 52.
Mironescu G. 63, 97, 98, 99, 101, 201, 206.
Moldovan Dénes dr. 48.
Moldovan Victor 256, 257.
Molnár Kálmán 63.
Molotov 259.
Móricz Zsigmond 189.
Moþa Ion 262.
Mussolini Benito 57, 169, 170, 261, 291, 292, 293.
Müller Jenő dr. 196.
Nagaoka 120.
Nagy István 192.
Nagy Jenő dr. 56.
Nagy Károly 22, 49, 51, 52, 63, 219, 305.
Nánásy János dr. 137.
Neculcea tábornok 11.
Negulescu ezredes 205.
Németh László 163.
Neugeboren Emil 134.
Nistor Ion 144, 252, 260.
Niþescu Voicu 63.
Nyirő József 165.
Oberszt Zoltán dr. 176, 196.
Orosz Károly 234.
Paál Árpád dr. 15, 19, 21, 56, 62, 74, 79, 87, 137, 139, 166.
Pacelli Eugenio 109.
Pãcliºeanu Zeno 9, 208.
Pál Gábor dr. 48, 77, 79, 87, 104, 118, 120, 122, 124, 127, 141, 176, 196, 221, 222, 274, 284, 304.
Pál István 27, 44.
Palágyi Jenő dr. 247.
Pálffy Antal 191.
Páll György dr. 155.
Papp Béla dr. 247.
Papp Danila 173.
Papp József dr. 15, 138.
Parecz Béla dr. 61, 69, 87. 196, 247.
Parecz György dr. 196.
Pathé tábornok 16.
Patzkó Elemér dr. 180.
Péchy Imre 27.
Pella ifj. 103.
Pella V. id. 103.
Pereni - Perényi 195.
Péter János 235.
Petrescu-Comnen Nicolae 117.
Petrovici Ion 254.
XI. Pius 168.
Póczy Mihály 243.
Pop Cicio István 10, 97
Pop Ghiþa 91, 133, 171, 172.
Pop György (Bãsãºti) 10.
Pop Ionel 170.
Pop Valer 63, 108, 109, 187, 261, 262, 286, 306, 308.
Popescu Stelian 135, 151, 154.
Pordea Ágoston dr. 175,
Prelipceanu képviselő 171.
Presan Constantin 98, 206.
Purgly László 221, 225.
Reinhart Gyula 249.
Reményik Sándor 15, 164, 165.
Réti Imre 86, 158.
Réz Mihály 304.
Ribbentrop Joachim 262.
Rizescu képviselő 287.
Robu képviselő 171.
Rónai András dr. 161.
Roska Márton dr. 168, 169.
Roth Hans Otto dr. 45, 72, 73, 151, 160, 184, 236.
Róth Hugó dr. 53, 79.
Runciman Walter Leslie 209.
Ruyssen Th. 82.
Sándor József 11, 12, 24, 27, 39. 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 60, 62, 63, 69, 87, 104, 127, 141, 144, 190, 196.
Sándor király 152.
Sãrãþeanu Constantin 97.
Sato 119.
Schiemann Paul dr. 83.
Scotus Viator lásd Seton Watson.
Sebesi János dr. 62, 87, 127, 196.
Sebestyén Miklós 72.
ªeicaru Pamfil 144, 209.
ªerban Mihály 134.
Seton Watson 37.
Siklódi Sándor 195.
Sima Horia 259, 260.
Solomon képviselő 172.
Soós István dr. 196, 235, 236, 243.
Spectator lásd Krenner Miklós.
Stefãnescu-Goanga Florian 217.
ªtirbei herceg 70.
Strengar-Demian Sava 12.
Sulyok István 252.
Sulyok István dr. 82, 127, 166, 190.
Szabó Béni 87, 104, 111, 127, 141, 196, 228, 248, 249.
Szabó Dezső 189.
Szabolcska Mihály 41, 42.
Szakács Péter 63.
Szász Ferenc dr. 196.
Szász Pál dr. 208, 213, 219, 220, 221, 222, 225, 228, 230, 235, 236, 237, 250, 253, 254, 297, 300.
Széchenyi István gr. 190.
Széchenyi Miklós gr. 22.
Székely Endre dr. 26.
Székely Mózes lásd Daday Lóránd.
Szekfû Gyula dr. 190.
Szele Béla dr. 48, 61, 62, 63, 166, 274, 284, 305.
Szemlér Ferenc dr. 195.
Szentimrei Jenő 166.
Szentkereszty Béla br. id. 42.
Szentkereszty Béla br. ifj. 74, 82, 87, 104, 127, 141, 196, 228.
Szilágyi Olivér dr. 176.
Szoboszlay László dr. 62, 74.
Szolnoky Gyula 245.
Szőke Mihály 100.
Szüllő Géza dr. 83.
Tabéry Géza 66, 72.
Tamási Áron 165, 191, 193, 225.
Tarnóczy Lajos 72.
Tatarescu Gheorghe 55, 56, 141, 142, 143, 144, 151, 176, 193, 194, 200, 202, 206, 209, 249, 250, 252, 253, 254, 256, 257, 260, 297.
Telegdi László 225.
Teleki Ádám gr. 192, 220, 225, 228, 235, 236, 237, 246, 248. 249.
Teleki Arcthur gr. 53, 56, 61, 62, 67, 137.
Teleki Ernő gr. 176, 225, 228.
Teleki Pál gr. 261, 262, 303.
Teodorescu N. 149.
Teutsch Frigyes 13, 15.
Teveli József dr. 176.
Tisza István gr. 63.
Tisza Kálmán 181.
Titulescu Nicolae 98, 101, 117, 142, 152, 157, 158, 169, 284, 285, 286, 288, 289.
Tokaji László 29.
Toldalagi Mihály gr. 56, 66, 137.
Tompa Lajos 235, 249.
Tormay Cécile 303.
Tornya Gyula dr. 61, 63, 86, 116, 117, 304, 308.
Tőkés Ernő 158.
Török Andor dr. 48, 62.
Turi Kálmán dr. (helyesen Thury) 42, 53, 79, 98, 137, 221.
Tusa Gábor dr. 138, 225.
Ugron András 66.
Ugron István 24, 42, 47, 49, 53, 55, 56, 57, 59, 82. 122.
Ungár Adolf 156.
Urdarianu Ernest 257.
Vaida-Voevod Sándor dr. 9, 18, 26, 60, 63, 64, 95, 97, 126, 130, 131, 151, 152, 153, 154, 195, 201, 206, 208, 256, 257, 260.
Vaitoianu tábornok 201, 206.
Várady Aurél dr. 79.
Varga Béla dr. 219, 235.
Vásárhelyi János 87, 219, 224, 235, 236.
Vasiliu 124.
Végvári lásd Reményik Sándor.
Venczel József dr. 190.
Veress Dónát 123.
Vidrigbin Stan 96.
Vincze Sándor 12.
Vita Sándor 190, 192, 225.
Vorbuchner Adolf 219.
Wass Béla gr. 27.
Weisz Sándor dr. 62, 66.
Wilfan Josip dr. 83.
Willer József dr. 27, 62, 69, 73, 74, 75, 82, 87, 95, 99, 104, 127, 135, 141, 145, 150, 151, 157, 160, 170, 171, 172, 174, 177, 187, 197, 205, 218.
Wilson Woodrow 12.
Zágoni István dr. 19, 20, 24 41, 154.
Zaharescu 124.
Zigre Miklós dr. 152.
Zima Tibor 27, 44, 66.