nyomtat

megoszt

Följegyzések
NAGY IMRE
RÖVIDÍTÉSEK

RÖVIDÍTÉSEK

b.                    balról

Bp.                  Budapest

Cs.M.M.          a Csíkszeredai Megyei Múzeum leltára

é.n.                 évszám nélkül

Gyfehérvár Gyulafehérvár

j.                     jobbról

k.                    középen

Kv.                 a kolozsvári hagyaték leltára

Kv., Kvár        Kolozsvár

M.M.M.          a Marosvásárhelyi Művészeti Múzeum leltára

Mvh., Mvhely, Mhely Marosvásárhely

o.                    oldalt

sz.                 szám

vf.                   vázlatfüzet

Zs.                  a zsögödi Nagy Imre ház leltára

A Marosvásárhelyi Művészeti Múzeum leltárában szereplő munkák adatai sorában a leltári szám után az adományozás évét is feltüntetjük.