nyomtat

megoszt

Ellenpontok 1982
TÓTH KÁROLY ANTAL (sajtó alá rendezte)
Az ELLENPONTOK szamizdat folyóirat

Á L L Í T Ó L A G ...

                   ... ez év nyarán kilenc embert állítottak bíróság elé azzal a váddal, hogy nagy mennyiségű Bibliát csempésztek be az országba. A csempészés egy román hajóskapitány segítségével történt, aki bizonyos ellenszolgáltatás fejében hajlandó volt együttműködni néhány német nemzetiségű, de román állampolgárságú kirakodó munkással. Ők voltak azok, akik az országba bejuttatták a szállítmányokat, ezekből három érkezett a Dunán, s egyenként igen tetemes mennyiségű Bibliát tartalmaztak, mintegy 20-30.000 példányt.

     A harmadik szállítmánynál a kapitányt valuta- és ékszerlopások kapták, aki a román hatóságoknak azonnal kész volt mindent elmondani, mentség fejében. Így került kopókézre az a kilenc ember, akiket feltűnően súlyos fegyházbüntetésre ítéltek.

     A szóban forgó személyek németek voltak, de a Bibliák forgalmazása miatt még három ember rendőrkézre került: egy orvos és két tizenéves lány; valamennyien románok és ploieşti-i illetőségűek.

     A német munkások egyike - nagyon határozott jellemű ember, kit a rendőri bestialitás sem megtörni, sem megalázni nem tudott - elmondta, hogy őt 48 órán át egy üres szobában féllábon-állásra kényszerítették, melléje ültetve egy rendőrkutyát, amely idomítva volt arra, hogy bokájába harapjon, ha le merészelné mindkét lábát tenni. A fogoly azonban rájött, ha szembeköpi a kutyát, akkor - míg az a  tisztálkodással van elfoglalva - cserélgetheti a lábait. 

     Az 1982-es évben folyt amerikai kongresszusi vita csillapítására, a “legnagyobb kedvezmény” elérése végett a román belügyminiszter először Bukarestbe hozatta a foglyokat, ezt megelőzően egy olyan vidéki börtönben voltak elhelyezve, ahol többjük egészsége alapvetően megromlott - majd szabadlábra helyezte a 9 embert, és kiutasította őket az országból.

     Még csak két megjegyzés: az illegálisan behozott Bibliák német, román és magyar nyelvűek voltak és ingyenesek! Senki soha nem kért pénzt értük, ezzel is ellenpéldáját adva a mai velejéig romlott, korrupt román vezetésnek. Másik megjegyzésünk: a kilenc fogoly kiszabadulását követően nem sokkal ugyanezért letartóztattak egy embert, aki egyedül próbált Bibliát becsempészni Romániába. A letartóztatott azóta eltűnt; családja, környezete semmit sem tud róla. Románia pedig megkapta a legnagyobb kedvezményt.

                     ... 1982 szeptemberében néhány erdélyi megyében egybehívták az iskolák pionír egységparancsnokait. A gyűlésen kielemezték az ország helyzetét és külpolitikai kapcsolatait. Ebben az összefüggésben hangzott el, hogy Magyarország, bár baráti országnak mondja magát, valójában Románia egyik fő ellensége. Mindenekelőtt területi követelései vannak, melyeknek hangot is ad; kompromittálja ugyanakkor Romániát a nemzetközi fórumok előtt, mint amilyen az ENSZ is. A magyar vezetés külső és belső propagandát folytat, mellyel a Magyarországon levő életszínvonalat dicséri, miközben el vannak nyakig adósodva. Mi - mármint a románok - két éven belül kifizetjük minden adósságunkat, ezért vannak az átmeneti nehézségek. Ezzel szemben a magyar gazdasági káosz miatt rövidesen összeomlik az egész magyar vezetés.

     Ezek alapján felszólították a pionír egységparancsnokokat, hassanak oda, hogy - akár büntetés terhe mellett is - megtiltsák a gyermekeknek a magyar rádió és televízió hallgatását, ill. nézését.

                     ... az egyetemi felvételikre vonatkozóan új javaslat látott napvilágot. Bizonyos körök szeretnék keresztülvinni, hogy valamennyi fakultáson vezessék be kötelező felvételi tantárgyként a román nyelvet és irodalmat és a román történelmet. Vagyis akik nem beszélik anyanyelvi szinten a román nyelvet, azok még a magyar vagy német nyelvű fakultásokra se juthassanak be.

                     ... a vasutas iskolákban - az osztályfőnöki órák - a következő tilalmakkal látják el a tanulókat: még egymás között sem használhatják a magyar nyelvet! Nem állnak szóba külföldiekkel, nem adnak, nem fogadnak el tőlük semmit, nem szállásolnak el maguknál “idegent”, mi több, be sem engedik őket lakásukba. Az útmutatások olyannyira komornak ígérkeznek, hogy a vasutasoknak értelmükben a külföldieknek még információkat sem szabad adniuk, erre ugyanis csak a vámosok mellé kirendelt biztonsági embereknek van joga...

                                                                                                (Ara-Kovács Attila)