nyomtat

megoszt

Ellenpontok 1982
TÓTH KÁROLY ANTAL (sajtó alá rendezte)
Untitled Document

E L L E N P O N T O K

6.

1982

Az ELLENPONTOK szamizdat folyóirat. Megjelenése alkalomszerű. Célja a kelet-közép-európai emberi jogfosztottságnak - s ezen belül az erdélyi magyarság politikai, gazdasági, kulturális elnyomásának - ismertetése. Szerzőink nevét nyilvánvaló okokból nem közölhetjük, kivéve ha külföldön már névvel megjelent szövegek újraközléséről van szó. Kérjük olvasóink támogatását e próbálkozásunkban; kérjük, olvassák, és másokkal is olvastassák el e folyóirat számait.

 

Folyóiratunk szerkesztése és sokszorosítása Erdélyben történt; 1982. aug.

 (Ara-Kovács Attila)

T A R T A L O M

A román állampolitika hagyományairól   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

DOKUMENTUMOK

     Papiu-Ilarian: Emlékirat   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Moldován Gergely: Nyílt levelek a bukaresti román Kultúr-Liga
elnökéhez, Vasile A. Urecheához . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 22 

     JEGYZETEK   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43                

UTÓSZÓ   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45