nyomtat

megoszt

Ellenpontok 1982
TÓTH KÁROLY ANTAL (sajtó alá rendezte)
Az ELLENPONTOK szamizdat folyóirat

 Az ELLENPONTOK eddig megjelent számai:

     1. szám

Meggyőződéseink vers Petri György: Önarckép Király Károly-dokumentumok A társadalmi cselekvés kommunikációs nehézségei a mai Romániában Sor(s) A SZETA erdélyi szemmel Bíró Péter: Lengyel széljegyzetek

 (Megjelent 1981 decemberében)

2. szám

A három nemzedék Haraszti Miklós: Kádár kísértete esetleg ráerőszakolja magát Jaruzelszkire A 62-ek levele Paul Goma levele Pavel Kohoutnak és barátainak Adalékok a kételkedéshez Újabb fejlemények a magyar-román államközi kapcsolatokban Paul Goma: Téli napló

 (Megjelent 1982 márciusában)

     3. szám

Milyen messze van Lengyelország? Bevezetés a fasizmusba Ion Lăncrănjan: Vallomás Erdélyről Az erdélyi magyar értelmiség két tiltakozó memorandumáról Démonidézés A hagyományos és a hagyományait kereső román nacionalizmus Az etnokrata állam Tamás Gáspár Miklós: A csöndes Európa I. Állítólag...

 (Megjelent 1982 májusában)

     4. szám

Az Istenhez vezető kerülőút Szolzsenyicin: “Hát ön hisz istenben?” “Szólott az Úr” - mondanom kell. Ezért holtom után is beszélni vágyom A Református Egyház helyzete Erdélyben A magyar állam protestáns egyházpolitikája Interjú egy katolikus pappal A romániai zsidóság megsemmisítése A kommunista antiszemitizmus Ateizmus A csöndes Európa II. Állítólag...

     (Megjelent 1982 júniusában)