nyomtat

megoszt

Ellenpontok 1982
TÓTH KÁROLY ANTAL (sajtó alá rendezte)
Untitled Document

E L L E N P O N T O K

4.


1982

Az ELLENPONTOK szamizdat folyóirat. Megjelenése alkalomszerű. Célja a kelet-közép-európai emberi jogfosztottságnak - s ezen belül az erdélyi magyarság politikai, gazdasági, kulturális elnyomásának - ismertetése. Szerzőink nevét nyilvánvaló okokból nem közölhetjük, kivéve ha külföldön már névvel megjelent szövegek újraközléséről van szó. Kérjük olvasóink támogatását e próbálkozásunkban; kérjük, olvassák, és másokkal is olvastassák el e folyóirat számait.

A folyóirat e számának szerkesztése és sokszorosítása Erdélyben történt, 1982 júniusában.

 (Ara-Kovács Attila)


T A R T A L O M

Az Istenhez vezető kerülőút  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

Alexander Szolzsenyicin:  ”Hát ön hisz Istenben?”   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

DOKUMENTUMOK

     A Református Egyház helyzete Erdélyben   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

     Interjú egy katolikus pappal   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17

     „Szólott az Úr” - mondanom kell, ezért holtom után is beszélni vágyom  . . .  20

     Lévai Jenő: A romániai zsidóság megsemmisítése    . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27

     A magyar állam protestáns egyházpolitikája   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30

SZEMLE

     Egy zsidó felekezeti lap   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35

     Az egyetlen - avagy a reformátusok erdélyi ”Szemléje”   . . . . . . . . . . . . . . . . 37

A  CENZÚRÁN  INNEN

     Az ateizmus ideológiai szerepe a mai Romániában   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39

     A kommunista antiszemitizmus   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

     Barbara Wolfe Jancar: A vallási ellenzék a Szovjetunióban   . . . . . . . . .  46

     Tamás Gáspár Miklós: A csöndes Európa (II.)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

ÁLLÍTÓLAG   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55