nyomtat

megoszt

Ellenpontok 1982
TÓTH KÁROLY ANTAL (sajtó alá rendezte)
Untitled Document

Az etnokrata állam

/Egy régi - két világháború közötti - Korunkban olvastuk az alábbi szöveget. Úgy érezzük, a szövegben ismertetett elmélet mind szellemtelen agyafúrtságában, mind pedig társadalmi intoleranciájában Lăncrănjan téveszméivel rokon, s egyben Románia legsötétebb korszakaival lepte és előlegezte meg az akkori világot, és Lăncrănjan közvetítésével a mai Romániát is./

                                                                                                                  (Ara-Kovács Attila)

A Gândirea novemberi száma többek között Nichifor Crainic elméletét ismerteti az etnokrata államról. Szerinte az állam, „a nemzet dinamikus szervezete” alapja ne a „demos”, hanem az „etnos”, ne a demokráciabeli „nép”, hanem a „nemzet” legyen. A vallás és faj nélküli „nép” a szabadkőművesség találmánya, a nemzeten alapuló állam viszont a jövő államtípusa. Az etnokrata állam abban különbözik a demokráciától, hogy alapeszméi a kereszténység és a nacionalizmus, s benne a nemzetet nem a judeo-marxista osztályok, hanem a társadalmi és professzionális egységek alkotják. Az állam uralkodó rétegét Nichifor Crainic a többségi nemzettől várja, mert csak ez államalkotó elem, s a kisebbségeket teljességgel kizárja új szellemű államából.