nyomtat

megoszt

Ellenpontok 1982
TÓTH KÁROLY ANTAL (sajtó alá rendezte)
Untitled Document

E L L E N P O N T O K

3.


1982

Az ELLENPONTOK szamizdat folyóirat. Megjelenése alkalomszerű. Célja a kelet-közép-európai emberi jogfosztottságnak - s ezen belül az erdélyi magyarság politikai, gazdasági, kulturális elnyomásának - ismertetése. Szerzőink nevét nyilvánvaló okokból nem közölhetjük, kivéve ha külföldön már névvel megjelent szövegek újraközléséről van szó. Kérjük olvasóink támogatását e próbálkozásunkban; kérjük, olvassák, és másokkal is olvastassák el e folyóirat számait.

A folyóirat e számának szerkesztése és sokszorosítása Erdélyben történt, 1982 májusában.

                                                                                                   (Ara-Kovács Attila)

 

T A R T A L O M

Milyen messze van Lengyelország? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Bevezetés a fasizmusba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ion Lăncrănjan: Vallomás Erdélyről . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
VÉLEMÉNYEK
Tiltakozunk! Az erdélyi magyar értelmiség két tiltakozó memorandumáról . . 23
Francisc Păcurariu: Mély meggyőződésem, hogy Erdély tanulsága
nagy jelentőséggel bír a jelen számára . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Démonidézés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
A hagyományos és a hagyományait kereső román nacionalizmus . . . . . . . . . 31
Az etnokrata állam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
A CENZÚRÁN INNEN
Tamás Gáspár Miklós : A csöndes Európa I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
ÁLLÍTÓLAG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40