nyomtat

megoszt

Imreh István kézirathagyatéka
FEJÉR TAMÁS

Mutató

A Hét 375, 541, 565

Academia R.P.R., Filiala Cluj 296/b

Academia R.P.R., Filiala Cluj, Arhiva Istorică 438

Achim, Valeriu 465

Adăniloaie, Nichita 451

Ady Endre irodalmi kör (Nagyvárad) 407

Akadémiai Kiadó 374

Almási Tibor 314

Apafi Mihály fejedelem 614

Arhivele Statului, Cluj-Napoca 438

Árvay József 315

B. Nagy Margit 178

Babes-Bolyai Tudományegyetem 18, 399, 401

Balázs Sándor 370, 452, 456

Bálint József 234, 528

Balogh Edgár 184, 316

Balogh György 611

Balogh Imre 317

Bánffy család nemzetségi levéltára 612

Barabás István 379

Bărbulescu, Elena 474

Bardocz Zsigmond 535

Bárth János 318

Báthory Ludovic 475

Becsek-Garda, Desideriu Coloman 476

Béldi László 611

Benda Gyula 319, IV. 4

Benkő Elek 477

Benkő István 611

Benkő Samu 51, 163, 169, 177, 181, 193, 195, 202, 296/a, 469, 478

Berindei, Dan 12

Berlász Jenő IV. 4

Bethlen, iktári, család levéltára 613

Binder Pál 186, IV. 4

Bitay Ileana 479

Bocşan, Nicolae 480

Bodea, Gheorghe I. 481

Bodola Tünde 526

Bodor András 42

Bodor György 320, IV. 4

Bolyai Szabadegyetem 618

Bolyai Tudományegyetem 540

Bona, Petru 482

Bónis György 321, 442, 443, 444

Botár Emma IV. 4

Botezan, Liviu 483

Bözödi György 290, 453, 471

Brassói Lapok 542

Bunea Mişca, Aurelia 484

Bunta Magdolna162

Cădariu, Ioan 465

Casa Corpului Didactic (Sf. Gheorghe) 399

Cernea Elena 485

Cernovodeanu, Pau IV. 4l

Cîmpeanu, Ioan 486

Conrad, Michael von Heidendorf 278

Constantinescu, Miron 281

Coroi Artur 322

Czeglédy János 301

Csákány József 291

Cserey Zoltán 323, 529

Csergő Bálint 324

Csetri Elek 13, 14, 15, 18, 42, 66, 166, 183, 202, 205, 211, 251, 268, 620, 627, 628

Csíki István 616

Csíkszék levéltára 591

Csomós József 611

Csucsuja Ştefan 487

Dani János 325, 438

Dániel Zsófia 611

Dávid Gyula 623/4

Deac, Augustin472

Deé Nagy Anna 488

Demény Lajos 51, 180, 190, 296/a, 326, 397, 454, 455, IV. 4

Demeter Lajos 292

Dobrescu, Vasile 489

Dujardin Borbála 611

Dujardin István 611

Edroiu, Nicolae 383, 490

Egyed Ákos 179, 187, 196, 327, 459, 460, 620

Egyed Mária 380

Egyed Péter 192

Ellenőr 581

Ellenzék 565

Előre 379, 543, 565

Erdélyi Hiradó 581

Erdélyi káptalan 614

Erdélyi Múzeum Egyesület 389, 397

Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára 539, 591

Erdélyi Tudományos Intézet 537

Fábián Ernő 171

Făclia 544

Falvak Dolgozó Népe 545, 565

Falvak Népe 546

Fazekas János 185, IV. 4

Feneşan, Costin 520

Ferenczi Géza 328

Ferenczi István 445

Feştilă, Aurel 465

Filep Tóni 329

Fillencz Péterné 374

Fodor István 648

Fórum 547

Földes László 640, IV. 4

Fries G. Júlia 530

Für Lajos IV. 4

Gábor Áron 574

Gafiţa, Gabriel 377

Gáll Ernő 623/3

Garda Dezső 293

Gáspár Margit 531

Gaunt, David 408/a

Gergely Sándor 396

Glatz Ferenc 330, 371

Göllner, Carol 461

Grimm, A. Josef 590/b

Gunda Béla IV. 4

Gusti, Dimitrie 456

Gyémánt Ladislau 491

Gyökerek 119, 380, 387

Gyulai Pál 162

Hajdu Lajos 331, 492, IV. 4

Haller Antal 611

Haller János 611

Hargita 548, 565

Háromszék 565

Helikon 549

Herédi Gusztáv 332

Hermann Gusztáv Mihály 466

Hidvégi gr. Mikó család levéltára 575

Hints Miklós 294

Honvári János 198

Honvéd 581

Horváth A Robert 408/b

Horváth Andor 375

Horváth Imre 106/b

I. Tóth Zoltán 160

Ifjúmunkás 565

Igazság 550, 565

Ilia Mihály 333, IV. 4

Incze László 334

Incze Miklós 295

Incze Réka Gabriella 532

Institutul de Istorie şi Arheologie (Universitatea Babeş-Bolyai) 383

Irodalmi Kerekasztal (Nagyvárad) 406

Jaikits Attila 335

Jakó Zsigmond 3, 165, 176, 296/a, 296/b, 463, 470, 471, 540

János Zsigmond fejedelem 614

Johansson, Egil 408/d

Juhász István 297

Juhász Péter 297

Kacsó Judit 376

Kakucs Lajos 493, 521

Kállay […] 578

Kálnoky Nathalie 336, 473

Kántor Lajos 52, 381

Karácsonyi István 527

Károlyi Dénes 167

Kászoni István 611

Keszeg Vilmos 298

Kígyósi Attila 106/b

Kisbán Eszter 91

Kisrédei gr. Rhédei család levéltára 575

Kolozsvári Akadémiai Könyvtár 591

Kolozsvári Egyetemi Könyvtár Kézirattára 591

Komáromi Béla 337

Korunk 381

Kós Károly 46, 49, IV. 4

Kósa László 84, IV. 4

Kósa Szántó Vilma 299

Kovách Géza 174, 186, 494, 522

Kovács András 188, 338

Kovács Andrei 495

Kovács József 34

Kovács Mária Gyöngy 496

Kovács Piroska 466

Kovásznai Tamás deák 611

Kozán Imre 339

Kozma József 611

Könczei Ádám 616

Kriterion Könyvkiadó 376, 377, 385, 386, 623, 624, 626

Krónikás Füzetek 648

Lakó Elemér 191

László Gyula 340

Lázár István 634

Leize Csaba 300

Lipszky János 642

Luxemburgi Zsigmond magyar király 614

Macrea, Mihai 382

Magyar Nemzet 565

Magyar Országos Levéltár 220, 591, 596

Magyar Tudományos Akadémia 371

Magyari Andrei 497

Major […] 578

Makkai László 468

Maksai Béla IV. 4

Március 551, 565

Markos András 301

Marosszék levéltára 576

Marosi […] 578

Marosi Péter 384

Marosvásárhely város levéltára 576

Marsinai Zakariás 611

Máthé Gábor 341

Máthé János 302, 342

Mérei Gyula 446

Mikes Anna 611

Mikes Árpád 611

Mikes család maroscsesztvei levéltára 611

Mikes István 611

Mikes János 611

Mikes Kelemenné 611

Mikes Mária 611

Mikes Mihály 611

Mikes Rózália 611

Mikó Imre 623/1

Molnár Gusztáv 376

Molnár István 378

Molter […] 578

Munkások Általános Gazdasági és Ipari Szövetkezete 589

Mureşan, Camil 20, 303, 580

Muzeul din Sfântu Gheorghe 635

Művelődés 629

Nagy Géza 175, 623/2

Nagy János 304

Nagy Margit 533

Nagy Mariann 102, 343

Napoca Universitară 552

Negruţi–Munteanu, Ecaterina 498

Nemes János 611

Nemzetközi történeti demográfiai bizottság 408

Népújság (Békés megye) 396

Neue Zeitung 565

Niederhauser Emil 372

Norberg, Anders 408/e

Oláh Sándor 466

Orbán Dezső 344, 831

Orbán Lázár 345

Országos Mezőgazdasági Üzemi és Árvizsgáló Bizottság 589

Országos Mezőgazdasági Üzemi és Termelési Költségvizsgáló Intézet 587, 589

Oţetea, Andrei 12

Pach Zsigmond Pál 447

Pál Judit 466

Pál-Antal Sándor 161

Palkó Attila 464

Pall, Francisc 18

Pancratova A. M. 636

Pap Francisc 499

Papp Éva 378

Pascu, Ştefan 34, 305, 306, 307, 400, 408/f

Pataki József 22, 25, 26, 44, 48, 50, 51, 67, 68, 73, 74, 75, 135, 136, 190, 203, 204, 215

Păteanu, Gelu (Gyalu) 346

Pavel, Teodor 500

Pesti Hírlap 581

Péter erdélyi alvajda 614

Péter Irma 347

Petki Rozália 611

Petric, Aron 451

Pintilie, Ioan 465

Popa, Vasile 501

Postolache, T. 308

Puşcaş, Vasile 502

R. Várkonyi Ágnes 84, 348

Rácz István 106/a, 349

Rajka János 611

Rideg István 574

Rihmer Zoltán 104

România Liberă 553

Romániai Magyar Szó 554, 565

Roşca-Rosen Maria 503

Rostás Szabolcs 624

Róth András Lajos 350

Rudneanu, Constantin 309

Rusu, Alexandru 309, 351

Sabău, Ioan 465

Sándor László 352

Sarlós Márton 448

Şchiopu, Vasile 504

Schneller Károly 449, 450

Schormann […] 578

Scînteia 555, 565

Sepsiszentgyörgyi Állami Magyar Színház 574

Sfatul Popular al Raionului Tg-Mureş 633

Societatea de ştiinţe istorice 398

Solthy Ernő 589

Sombori Sándor 353, 574

Sonkoly Gábor 354

Spielmann József 172, 355

Spira György 505, IV. 4

Srankó Ferenc 356

Stănescu, C. Marin 472

Steffler [..] 578

Ştirban, Marcel 506

Szabad György 66

Szabadság 556, 565

Szabó György 197

Szabó József 611

Szabó T. Attila168, 357

Szász Zoltán 468

Szathmáry Magdolna 358

Szeghő Dénes 589

Szegő Ecaterina 507

Székely László 508

Székely Mikó Kollégium (Sepsiszentgyörgy) 119

Székely Sándorné 611

Székelyföld 388

Székelykeresztúri Múzeum 378

Szentágotai Árpád 534

Szeszka Erdős Péter 49

Szigyártó […] 578

Szilágyi Júlia 381

Szőcs János 466

Tálasi István 361

Tamás Sándor 359

Tárkány Szűcs Ernő 360, 509, 578, IV. 4

Teodorescu, Caius 510

Thoroczkay Gábor 104

Ţintă, Aurel 511

Toldalagi család levéltára 576, 614

Toldalagi László 613

Tomos M. Nicolae 512

Tonk Sándor 513

Tóth Pál Péter 362

Tőkés László IV. 4

Történelmi Lapok 647

Tribuna 557

Trócsányi Zsolt 363, 467

Tusor Péter 104

Tüdős Simon Kinga 514, 523

Tükör 558

Udvarhelyszék levéltára 591

Új Élet 559

Új Idő 560

Új Út 561

Unitárius Kollégium Kézirattára 591

Unitárius Közlöny 629

Ursuţiu, Liviu 515, 524

Ursuţiu, Maria 516

Utunk 384, 562, 565

Vámszer Géza 182

Ványolós István 310

Varga Árpád IV. 4

Varga Csaba 536

Varga János 311

Varga László IV. 4

Vass Lucia 106/b

Vekov Károly 51, 296/a, 312

Velcsuj Jusztina 574

Venczel József 623

Verdery, Katherine 364

Veress Dániel 164, 170, 173, 194

Vese, Vasile 517

Vesselényi István 611

Vincze Lajos 365

Vogel Sándor 366

Vörös Lobogó 563

Weiss, Erna 518, 525

Wellmann Imre 367, IV. 4

Weltner […] 578

Wilhelm Alexandru 519

Zsugán G. Gyula 313