nyomtat

megoszt

Imreh István kézirathagyatéka
FEJÉR TAMÁS

Rövidítésjegyzék

f = fólió
fog. = fogalmazvány
g. = gépirat
ill. = illetve
k. = kézirat
l = lap
m. = magyar nyelvű
r. = román nyelvű
sz. = szám
ua. = ugyanaz
[…] = a közölt írások esetében kiegészítések, máshol a hagyatékrendező útbaigazításai