nyomtat

megoszt

Imreh István kézirathagyatéka
FEJÉR TAMÁS

XIII. Vegyes iratok

55. doboz:

617/b. Köszöntők, értékelések Imreh István születésének 60. (3 db), 70. (2 db) és 75. (4 db) évfordulója alkalmából.

618. Emléklapok Imreh István részére (a Bolyai Szabadegyetem szervezőitől, 2 db).

619. Imreh Istvánnak egyetemi hallgatóként készített jegyzetei (statisztika, filozófia, lélektan, logika, magyar stílus és nyelvhelyesség, kémia, gazdaságtörténet).

620. Köszöntők (Csetri Elek, ill. Egyed Ákos 70. születésnapjára, 2 db).

621. Ajánlások (6 db)

622. Írás-tervek, jegyzetek (15 l).

623. Venczel József. Az önismeret útján. Tanulmányok az erdélyi társadalomkutatás köréből című tanulmánykötettel kapcsolatos anyag: Imreh István levelei (1972 ápr. 3., ill. 2. 1977. máj. 25.) a Kriterion Könyvkiadó szerkesztőségéhez; Venczel József „Közvélemény és társadalomkutatás” kéziratban maradt, szabadegyetemi előadásként elhangzott (Brassó, 1971 febr. 3) szöveg gépirata (12 l, In: Venczel József: Az önismeret útján. Bevezetővel és jegyzetekkel ellátta Imreh István. Buk, 1980. 166–172); Venczel József munkásságának bibliográfiája (k. 15 l); Venczel Józseffel és munkásságával kapcsolatos cikkek, tanulmányok (8 db); Venczel József születésének 80. évfordulója alkalmával szervezett rendezvények meghívói (Csíkszereda, Kolozsvár); 4. db fénykép + jegyzetanyag: kb. 150 cédula).

A kötetben közölt tanulmányokról készített véleményezések:

  1. Mikó Imre (g. 2 l). 1973 jan. 26.
  2. Nagy Géza (k. 8 l). 1973 ápr. 1.
  3. Gáll Ernő (g. (2 l). 1973 máj. 14.
  4. Dávid Gyula (g. 5 l). 1978. márc. 8.

624. A változó valóság. Szociográfiai tanulmányok című tanulmánykötettel kapcsolatos anyag:

A Kriterion Könyvkiadó és Imreh István közötti 1978. évi szerződés a Szociográfiai tanulmányok című munka kiadása felől + Anexa la contractul cu nr. de comandă 1913; Milyen legyen a szociográfia? Vitakérdések (g. 2 l) + a vita összegzése[?] (k. 2 l, g. 2 l); Imreh Istvánnak a kötet marosvásárhelyi bemutatóján[?] elhangzott beszédének szövege (1979); Imreh Istvánnak e kötettel kapcsolatosan Rostás Szabolcsnak adott interjúja (k. 7 l, 2 db g. 4, ill. 5 l). Elöljáróban (k. 39 l); Imreh Istvánnak a Kriterion Könyvkiadó szerkesztőségéhez írt levele (fog., 7 l); Szerkesztési észrevételek a kötetben szereplő tanulmányokhoz (k. 31 l), bírálatok, jegyzetek (kb. 150 cédula és l),

625. Tiszteletpéldányokkal (Erdély változó társadalma, Erdélyi hétköznapok) kapcsolatos kísérőjegyek, listák.

626. Szerződés a Kriterion Könyvkiadóval A rendtartó székely falu kiadását illetően (1972).

627. Csetri Alexa – Imreh Ştefan: Situaţia demografică a Transilvaniei în perioada destrămării feudalismului (Plan tematic, k. 2 l, g. 2 l).

628. Csetri Alexa – Imreh Ştefan: Descompunerea feudalismului şi începuturile capitalismului în agricultura Transilvaniei (Plan tematic, g. 5 l).

629. Imreh Istvánnak különféle folyóiratokból, lapokból összegyűjtött kisebb írásai, tanulmányai (pl. Művelődés, Unitárius Közlöny, stb).

630. Szomorújelentések (10 db), búcsúztatók (4 db), megemlékezések (1 db).

56. doboz:

631. Alapszabály közbirtokossági társaság működésére. (szerk. Orbán Dezső, Kézdivásárhely, 1990.) (g. 11 l); … közbirtokosság legeltetési társulatának legelőrendtartása (szerk. Orbán Dezső), (g. 11 l).

632. Regulament pentru organizaţia composesoratului (Miercurea Ciuc, 1926., 96 l)

633. Chestionar privind expoziţia organizată în cinstea zilei de 23 august 1964 cu titlul „Ce am moştenit de la regimul burghezo-moşieresc, ce am construit în anii puterii populare” (Sfatul Popular al Raionului Tg-Mureş–Comitetul executiv) (g. 4 l).

634. Lázár István?: Gyergyóújfalu leírása (monográfiája). Vázlat (k. 4 l).

635. Tematica orientativă a expoziţiei de istorie medie a Muzeului din Sf. Gheorghe (g. 5 l).

636. Pancratova A. M: Despre rolul producţiei de mărfuri în timpul trecerii de la feudalism la capitalism. (Voprosî Istorii. Nr. 9/53. p. 59–77.)

637. A magyar jogi néphagyomány összegyűjtése (1. sz. kérdőív, 1939, g. 22 l).

638. Utasítások az 1948. évi január 25-i mezőgazdasági- és népszámláláshoz (Kv, 1948, 72 l)

639. 1941. évi népszámlálás. Rendelet, nyomtatványminták és utasítások. (g. 63 l).

640. Földes László gyűjtése a közbirtokosságról (g. 103 cédula)

641. Fényképek, mellékletek (69 db)

642. Térképek (2 db: Erdélynek és Magyarország keleti részének néprajzi térképe az 1930–1939. évi népszámlálások alapján; Részlet Lipszky János 1806. évi térképéből.)

643. Plakátok (9 db)

644. Mikrofilmek (8 db)