nyomtat

megoszt

Imreh István kézirathagyatéka
FEJÉR TAMÁS

IX. Egyes intézmények iratai

IX. 1. Erdélyi Tudományos Intézet

537. Az Intézet munkaterve (g. 12 oldal).

538. Erdélyi társadalomkutatás (tervezet) (2 db g. 5 l).

IX. 2. Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára

539. Nyugták, elismervények (29 db), a folyó ügyekkel kapcsolatos feljegyzések, a törzsgyűjteményről készített jegyzetek ( 28 l, cédula).

IX. 3. Bolyai Tudományegyetem

540. A román, orosz, magyar, ill. történelem tanszéken folyó tudományos tevékenységről készített jelentés (g. 13 l) + Véleményes jelentés a Bolyai egyetem történelmi katedrái tudományos kutatómunkájának helyesebb megszervezéséről (Jakó Zsigmond, g. 13 l).