nyomtat

megoszt

Imreh István kézirathagyatéka
FEJÉR TAMÁS

VII. Lektori véleményezések

VII. 1. Imreh István lektori véleményezései
VII. 2. Mások lektori véleményezései

 

27. doboz:

VII. 1. Imreh István lektori véleményezései

451. Adăniloaie, Nichita – Petric, Aron: A román fejedelemségek egyesülése (Unirea Principatelor Române) (k. 6 l, g. 6 l).

452. Balázs Sándor: Szociológia és nemzetiségi önismeret. A Gusti-iskola és a romániai magyar szociográfia (1978. január 23, k. 16 l) + Reflektálás a Véleményezésre Balázs Sándor tollából. (g. 8 l).

453. Bözödi György: 1848. a Székelyföldön. (g. 4 l + jegyzetanyag: kb. 50 l és cédula).

454. Demény Lajos: Székely Oklevéltár, Új Sorozat. IV. Székely népesség-összeírások 1575–1627. Kv, 1998. (k. 8 l, 2 db g. 3, ill. 5 l).

455. Demény Lajos: Székely Oklevéltár, Új Sorozat. V. Székely népesség-összeírások. 1635. Kv, 1999. (k. 3 l).

456. Dimitrie Gusti: A szociológiai monográfia. [A bevezető tanulmányt írta: Balázs Sándor]. 1976. (k. 6 l, g. 4 l).

457. Documente privind anul revoluţionar 1848 în Transilvania:

  1. a. I. köt. (k. 12 l, 2 db g. 10 l + jegyzetanyag).
  2. b. II. köt. első rész (k. 11 l, g. 8 l + jegyzetanyag).
  3. c. II. köt. fasc. 2. és 3. (16 l, g. 12 l + jegyzetanyag).
  4. d. IV. köt. (k. 15 l, g. 11 l).
  5. e. V. köt (k. 15 l, g. 11 l + jegyzetanyag).

458. Documente privind anul revoluţionar de la 1848 din Ţările Române. C. Transilvania. VI. köt. (1980, 2 db g. 2 l).

459. Egyed Ákos: Falu, város, civilizáció (k. 18 l, g. 10 l).

460. Egyed Ákos: Háromszék 1848–49-ben (g. 10 l).

461. Göllner, Carol: Die Siebenbürgische Militargrenze. Ein Beitrag zur Social – und Wirtschaftgeschichte (1762–1851) (k. 3 l, g. 2 l).

462. Havad tegnap és ma (k. 10 l + jegyzetanyag).

463. Jakó Zsigmond: A magyarpataki és a kalini hamuzsír-huta története. Buk, 1956. (k. 10 l, g. 8 l).

464. Palkó Attila: Magyaró. Buk, 1995. (k. 20 l, g. 14 l).

465. Referat despre monografia municipiului Baia Mare, întocmită de Aurel Feştilă, Valeriu Achim, Ioan Pintilie, Ioan Cădariu, Ioan Sabău (m. k. 9 l, r. k. 7 l, g. 8 l + jegyzetanyag).

466. Referátum a románok székelyföldi betelepülését tárgyaló tanulmányokról (szerzők: Hermann Gusztáv Mihály, Kovács Piroska, Pál Judit, Oláh Sándor, Szőcs János) (g. 3 l).

467. Trócsányi Zsolt: Az erdélyi parasztság története 1799–1849. (k. 23 l, g. 4 l).

468. Vélekedés a 18. századról (Erdély története. II. köt. 1606-tól 1830-ig. Bp, 1986. Szerk. Makkai László–Szász Zoltán) (k. 9 l, g. 8 l + jegyzetanyag).

VII. 2. Mások lektori véleményezései

469. Benkő Samu: Lektori jelentés Imreh István „Erdélyi hétköznapok” című tanulmánykötetéről. (g. 5 l + jegyzetek).

470. Jakó Zsigmond: Megjegyzések Imreh István: A Román Népköztársaság története 1821–1900 című kollégiumának jegyzetéhez (1951) (g. 3 l).

471. Jakó Zsigmond: Bírálat az 1848-as pályatételre befutott műről (Bözödi György: 1848. a Székelyföldön) (g. 5 l).

472. Stănescu, C. Marin – Deac, Augustin, ... Livia: Studii de istoria naţionalităţii maghiare şi a înfrăţirii ei cu naţiunea română. Buc, 1976. (g. 28 l).