nyomtat

megoszt

Imreh István kézirathagyatéka
FEJÉR TAMÁS

VI. Egyetemi jegyzetek, előadásvázlatok

VI. 1. Imreh István egyetemi jegyzetei
VI. 2. Mások egyetemi jegyzetei

VI. 1. Imreh István egyetemi jegyzetei

414. Gazdaságtörténet I (k. 141 l; egy fejezettel bővebb g. (1950), 196 l).

415. Gazdaságtörténet II (k. 105 l, egy fejezettel rövidebb g. (1950), 82 l).

416. Középkori előadás-vázlatok (R.N.K.) (k. 54 l).

417. Középkor (feudális gazdaság) (k. 147 oldal, g. 100 oldal).

418. R.N.K. története. Új és legújabb kor. (k. 241 l).

419. R.N.K. újkortörténet (csonka k. 30 l, g. 195 oldal + jegyzetanyag: 50 l, cédula).

25. doboz:

420. Románia gazdaságtörténete (1948–49, k. 135 l).

421. Újkori egyetemes történet előadások (1870–1918), I. rész, fasc.1. (Kv, 1959. 2 db, 253 oldal).

[Új- és jelenkori egyetemi jegyzetek]:

422. [19. sz. 2. fele] [A francia-porosz háború és a Párizsi Kommün, A kapitalista országok gazdasági helyzete, Németország, Franciaország, Anglia (k. 117 l).

[19. sz. 2. felétől az első világháború kirobbanásáig]:

423. Amerikai Egyesült Államok, A II. Internacionálé, Az első világháború előtti gazdasági élet, Japán )k. 64 l).

424. Kína története 1870–1914 között (k. 66 l).

425. A II. Internacionálé (1889–1914) (k. 51 l).

426. Olaszország 1870–1914 között (k. 36 l).

427. Amerikai Egyesült Államok története 1870–1914 között (k. 68 l).

428. A nemzetközi munkásmozgalom 1900–1914 között (k. 24 l).

429. Az első világháború (k. 27 l).

430. Franciaország 1871–1914 között (k. 53 l, g. 62 l).

431. Anglia 1871–1914 között (k. 51 l, g. 64 l).

432. Németország 1871–1914 között (k. 65 l, g. 75 l).

26. doboz:

433. Kína 1871–1914 között (k. 36 l, g. 44 l).

434. A francia-porosz háború és a párizsi kommün (k. 42 l, g. 45 l).

435. Rolul maselor populare în comuna din Paris (g. 15 l).

436. Előadás-vázlat: egyetemes jelenkor (19. sz. vége, 20. sz. eleje) (k. 26 l).

437. A székely faluközösségek és közbirtokosságok története (1955/56. tanév) (k. 74 l).

438. Levéltártan (k. 45 l, + Program analitic despre seminarul special „Introducere în arhivistică” (g. 2 l); Regulament de ordină interioară al Arhivelor Statului din Cluj-Napoca (g. 6 l); Scurt istoric al Arhivelor Statului din Cluj (g. 11 l); Despre importanţa arhivelor (g. 7 l); Raport de activitate pe trimestrul iulie–septembrie (Academia R.P.R., Filiala Cluj, Arhiva Istorică, g. 2 l. — Imreh Ştefan, Dani Ioan); Kalendarisztikus terv; Bibliográfia.

439. A román állam és jog története (k. 40 l + jegyzetek a szokásjogról: 35 l).

440. Statisztika (k. 139 l + 5 db tábla, jegyzetek).

441. Jegyzetek a tudományos kutatómunka technikájáról (k. 85 l).

VI. 2. Mások egyetemi jegyzetei

442. Bónis György: Az erdélyi alkotmány fejlődése (g. 43 oldal).

443. Bónis György: A román alkotmány története (g. 33 oldal).

444. Bónis György: Jogtörténeti alapfogalmak (csonka g.14 l).

445. Ferenczi István: Bevezetés a régészetbe. Kv, 1951/52. (100 oldal).

446. Mérei Gyula: Magyar történet 1825–1849. Bp, 1951. (227 oldal).

447. Pach Zsigmond Pál: Gazdaságtörténet I-II. (I. 1–160; II. 161–333).

448. Sarlós Márton: Általános jogtörténet (57–132).

449. Schneller Károly Statisztikai előadásai. II. Népesség. Kv, 1944. (111 l).

450. Schneller Károly: Statisztikai jegyzet. Módszertan, I. rész. (55 l).