nyomtat

megoszt

Imreh István kézirathagyatéka
FEJÉR TAMÁS

V. Közéleti és tanári tevékenységének iratai

V. 1. Előadások, konferenciák
V. 2. Interjúk, beszélgetések, találkozások


23. doboz:

398. A Societatea de ştiinţe istorice din R.P.R csíkszeredai tagozatának beindításával kapcsolatos anyag:

  1. a. Ghid pentru conducerea lucrărilor Adunărilor generale ale filialelor Societăţii de ştiinţe istorice şi filologice în vederea scindării lor (g. 3 l).
  2. b. Ghid pentru conducerea lucrărilor Adunărilor generale ale filialelor Societăţii de ştiinţe istorice (g. 3 l).
  3. c. Statutul Societăţii de ştiinţe istorice din R. P. R. (2 db g. 6 l).

399. Az 1974. évi „Din experienţa examenelor de admitere în învăţământul superior de istorie” című megbeszéléssel kapcsolatos anyag:
Casa Corpului Didactic (Sf. Gheorghe, jud. Covasna) levelei Imreh Istvánhoz (1974. okt. 18), ill. a BBTE Történelem-Filozófia karához (1974. okt. 18) + jegyzetanyag 11 l).

400. Könyvbemutató: Populaţie şi societate, vol. III., IV. Cluj, 1980. (red. Ştefan Pascu). 1980. Csaknem teljesen azonos szövege megjelent: Tribuna, 24/1980. 42: 5.

401. Raport cu privire la concursul pentru ocuparea postului de lector, poziţia 27, din statutul de funcţiuni al Catedrei de Istorie, UBB din Cluj-Napoca, disciplina Istoria contemporană a României şi cursul special de istoria contemporană a României (k. 7 l, g. 3 l).

402. A csehszlovákiai tanulmányúttal (1967. okt. 23–nov. 7.) kapcsolatos anyag: Notă informativă asupra călătoriei de studii în Cehoslovacia (1967. november 30), k. 8 lap, 4 db g. 7 lap; a pozsonyi és prágai levéltárakban őrzött (főként erdélyi vonatkozású) anyagokról készített summás jegyzetek: kb. 40 lap).

V. 1. Előadások, konferenciák

403. 55 db előadás (előadásvázlatok + jegyzetanyag, vázlattöredékek, a hézagosan feltüntetett dátumok szerint 1973–1992 között).

Teljes szöveggel megmaradt előadások:

404. Unele probleme şi metode noi în cercetarea istoriei agriculturii feudale (m k. 16 l, g. 13 l; 3 db r. g. 13 l + a konferencia programfüzete: Primul simpozion naţional „Din istoria agriculturii în România”, Cluj, 24–25 octombrie 1969.).

405. A korszerű agrártörténetírás és lehetőségei a Székelyföld történetének kutatásában (k. 10 l, 3 db g. 8 l). (Sepsiszentgyörgy, 1969. november 16.).

406. Bethlen Gábor alakja (g. 17 l). (Elhangzott a nagyváradi Irodalmi Kerekasztal 1980. október 28-i ülésén).

407. Szabad bihariak a feudalizmusban (g. 16 l). (Elhangzott a nagyváradi Ady Endre irodalmi kör 1980. áprlis 18-i ülésén).

408. A történeti-demográfiai konferenciával (1977. szeptember 5–10.) kapcsolatos anyag: A nemzetközi történeti demográfiai bizottságnak e konferenciával kapcsolatos felhívása (francia, 1 l); Meghívók (10 db); Résztvevők listája.

Előadások:

a. Gaunt, David: Early Swedish Parish Records and their Background (g. 11 l).
b. Horváth A. Robert: Enregistrement paroissial dans la periode de transition de l’occupation turque a la liberation – un exemple hongrois, Szeged. (g. 9 l).
c. Imreh Ştefan: Über die Lustra-Verzeichnisse aus dem Szeklerland (2 db k. 7, ill. 5 l, 4 db g. 4 l). In: Populaţie şi societate. IV. Cluj, 1980. 90–92.
d. Johansson, Egil: The swedish demographic data base, Umea-Haparanda (g. 3 l).
e. Norberg, Anders: The Swedish Church Book material. Its genesis and some examples of its defects (g. 13 l).
f. Pascu, Ştefan[?]: La demographie historique: importance, methodes de rechercehs, sources, perspectives (g. 19 l).

409. Meghívók előadásokra, konferenciákra, emlékülésekre, programfüzetek stb. (37 db).

24. doboz:

V. 2. Interjúk, beszélgetések, találkozások

410. Rádió (3 db – ezek anyaga).

411. TV (6 db – ezek anyaga).

412. Sajtókivágások, interjú-szövegek (1972–1997., 26 db).

413. Interjúk, beszélgetések jegyzéke (20 cédula).