nyomtat

megoszt

Imreh István kézirathagyatéka
FEJÉR TAMÁS

III. Idegen kéziratok a hagyatékban

21. doboz:

290. Bözödi György: A székely parasztság 1562. évi felkelésének gazdasági és társadalmi előzménye (g. 43 l).

291. Csákány József: Zsukov, az emlékíró (k. 3 l). In: Korunk, 31/1972. 8: 1233–1234.

292. Demeter Lajos: A szántóhatár védelme Zalánban a 18. század végén és a 19. század elején (2 db g. 35 l).

293. Garda Dezső: Felelősség a „világégésért” (2 db k. 3, ill. 4 l). In: Korunk, 31/1972. 8: 1239–1240. — Nem ártatlan aki tétlen címmel.

294. Hints Miklós: Kertsedi Reformata Nemes Ekklésia önön maga nagyjai által készitett constitutioja (csonka g. 4 l).

295. Incze Miklós[?]: Jean Bouvier (1920–1987) (g. 7 l).

296/a Jakó Zsigmond: A székely társadalom útja a 17. századig (g. 5 l) — Előadás. Bővebb, jegyzetelt változata In: Székely felkelés 1595–1596. Előzményei, lefolyása, következményei. Szerk. Benkő Samu, Demény Lajos, Vekov Károly. Buk, 1979. 19 –34.

296/b. Jakó Zsigmond: Gazdasági utasítások, instrukciók a 16–19 századokból (főként a 17. századból). 52 db instrukció (k/g. kb. 530 l) + ezek kiadásával kapcsolatos két db. levél:

  1. a) Academia R.P.R. Filiala Cluj levele (Imreh Istvánhoz?)(1950. jan. 9. r. 1 l).
  2. b) Jakó Zsigmond levele Imreh Istvánhoz (1950. jan. 9. előtt, r., m. g. 1 l).


297. Juhász István: A kézdialbisi ekklézsia belső élete az anyakönyvek tükrében (1757–1866) (g. 22 l) — a függelékeket összeállította: Juhász Péter.

298. Keszeg Vilmos: Falutörvények tanulsága. (Imreh István feljegyzése szerint az Igaz Szó számára írta, de nem közölték.)

299. Kósa Szántó Vilma[?]: Osztálylevél (1774, g. 7 l).

300. Leize Csaba: Felelősségrevonás – felelősségvállalás (k. 5 l). In: Korunk, 31/1972. 8: 1240–1242).

301. Markos András: Múltszázadbeli adatok a Maros folyón gyakorolt tutajozásról (2 db g. 82 l). Megjelent: Czeglédy János: Tutajozás a Maroson a múlt században címmel. In: Ethnographia, I–III. 1969. 212–234; 431–446; 537–556.

302. Máthé János (1898–1986): Magyarhermány monográfiája (g. 245 l), (1976–1983).

303. Mureşan, Camil: Cu privire la însemnătatea „istoriei locale” (csonka g. 7 l).

304. Nagy János: Jeladás egy diktatúra kezdetéhez (2 db k. 3, ill. 4 l). In: Korunk, 31/1972. 8: 1233–1234).

305. Pascu, Ştefan: Politica agrară în ţările din centrul şi răsăritul Europei în perioada de trecere de la feudalism la capitalism (g. 3 l).

306. Pascu, Ştefan: Publicarea izvoarelor răscoalei lui Horea (g. 31 l).

307. Pászka Imre: A „Korunk” a kibontakozó világháborúról (2 db k. 3 l). In: Korunk, 31/1972. 8: 1234–1235. — Korunk a világháború előestéjén címmel.

308. Postolache, T.: Criza sistemului feudal în agricultură (Proiect de plan) (2 db g. 3 l)

309. Rusu, Alexandru şi Rudneanu, Constantin: Frământări revoluţionare în Banat şi Societatea Secretă „Constituţia” (1830–1835) (g. 17 l).

310. Ványolós István: Monográfia a diplomáciáról (k. 5 l). In: Korunk, 31/1972. 8: 1236–1237. — Monográfia a diplomáciáról címmel.

311. Varga János: A magyarországi jobbágyrendszer alakulása a feudalizmus utolsó századában (16 l). In: Korunk, 31/1972. 9: 1355–1359.

312. Vekov Károly: Töredékek egy erdélyi család történetéből (g. 14 l).

313. Zsugán G. Gyula: A hitleri diplomácia emberközelből (k. 3 l). In: Korunk, 31/1972. 8: 1237–1239).