nyomtat

megoszt

Az erdélyi falu és a nemzetiségi kérdés
MIKÓ IMRE
Mikó Imre munkái 1926-1944*

Mikó Imre munkái 1926-1944*

1926

Üdvözlet a Véndiákoknak. Unitárius Közlöny XXXVI. évf. 1926. október, 8. sz. 173-174. l.

1928

Reményik Sándor. Almanach a kolozsvári unitárius főgimnázium Kriza önképzőkörének 1927-28. évéről, Kolozsvár, 1928. 6-16. l.

*

Unitárius ifjúsági konferencia Székelykeresztúron. Keleti Újság XI. évf. 1928. július 19.

Brassai bácsi az ifjúság barátja. Almanach a kolozsvári unitárius főgimnázium Kriza önképzőkörének 1927-28. évéről, Kolozsvár, 1928. 42-47. l.

Ballag már a véndiák. Almanach a kolozsvári unitárius főgimnázium Kriza önképzőkörének 1927-28. évéről, Kolozsvár, 1928.

Balázs Ferenc hazajött. Unitárius Közlöny XXXVIII. évf. 1928. október, 10. sz. 163. l. (Névtelenül)

Unitárius ífjúsági konferencia. Véndiákok Lapja 1928.

1929

A D.F.E.I.K.-k második egyetemes nyári konferenciája. Dicsőszentmárton 1929. augusztus 23-26. Unitárius Közlöny XXXIX. évf. 1929. szeptember, 9. sz. 113-117. l.

Tájékoztató a romániai magyar főiskolai hallgatók számára. Unitárius Közlöny XXXIX. évf. 1929. szeptember, 9. sz. 127-128. l.

Az Unitárius Nők Szövetsége. Tudósítás. Keleti Újság XII. évf. 1929. október 25. (Névtelenül)

Dr. Elekes Miklós előadása a pszihoanalizisről. Tudósítás. Keleti Újság XII. évf. 1929. november 17.

Dr. Szádeczky Gyula előadása afrikai útjáról. Tudósítás. Keleti Újság XII. évf. 1929. november 25. (Névtelenül)

Vetített képes előadás Dávid Ferencről. Tudósítás. Keleti Újság XII. évf. 1929. november. (Névtelenül)

Kovács Dezsőné - a magyar nőről. Tudósítás. Keleti Újság XII. évf. 1929. november. (Névtelenül)

A D.F.E. Ifjúsági Köreinek hírei. Az Unitárius Egyház Ifjúsági Melléklete. 1929 karácsony.

Modern apostolok. (Gandhi és György János) Erdélyi Szemle VI. évf. 1929. 3-4. sz. 19-21. l.

Anyák napján. Unitárius Közlöny XXXIX. évf. 1929. június, 6. sz. 83-84. l.

A kolozsvári unitárius kollégium tornavizsgát rendezett. Unitárius Közlöny XXXIX. évf. 1929. június, 6. sz. 95. l.

1930

Ifjúsági lexikon. (10 ifjúsági köri életben előforduló szó magyarázata). Kévekötés I. évf. 1930. 3. sz. 15. l.

A kolozsvári egyetem tíz éve és a kisebbségek. Erdélyi Fiatalok. I. évf. 1930. 9-10. sz. 148-149.

Az ifjúsági szervezkedés társadalmi iránya. Erdélyi Fiatalok I. évf. 1930. 9-10. sz. 149-150. l.

Úttörő fiatalok. (Szlovenszkó magyar ifjúságának munkája a <169>Vetés¬ tükrében.) Erdélyi Fiatalok I. évf. 1930. 1. sz. 12-13. l., 2. sz. 25-27. l.

Ifjú unitarizmus. Kévekötés. A Dávid Ferenc Egylet Ifjúsági Köreinek (DFEIK) története 1900-1930. (A címet utólag Szent-Iványi Sándor szerkesztő Kévekötés-re változtatta.) Unitárius Naptár, Kolozsvár, 1930. 71-73. l.

*

Erdélyi Fiatalok. Kommüniké. Kévekötés I. évf. 1930. 2. sz. 19. l. (Névtelenül).

A Dávid Ferenc Egylet Ifjúsági Körének egyetemi hallgató csoportja. Kommüniké. Erdélyi Fiatalok I. évf. 1930. február, 2. sz. 31. l. (Névtelenül).

Az unitárius ifjúság hírei. Kommüniké. Erdélyi Fiatalok I. évf. 1930. 4. sz. 64. l. (Névtelenül).

Egyetemi egyesület felé. Erdélyi Fiatalok I. évf. 1930. 4. sz. 49-50. l.

A kolozsvári egyetem magyar hallgatóinak emlékirata faji alapon való szervezkedésük ügyében. Társszerkesztők: Albrecht Dezső, Jancsó Béla, Szabó T. Attila, Ziegler Emil. Magyar Kisebbség IX. évf. 1930. április 1., 7. sz. 253-259. l.

K.M.E.H.E. Erdélyi Fiatalok I. évf. 1930. 5. sz. 76-77. l. (Az utolsó bekezdést Jancsó Béla írta névtelenül).

Zsoltár pályázat. Beszámoló. Unitárius Közlöny XL. évf. 1930. május, 5. sz. 110-111. l.

Ifjúsági daloskönyv. Kommüniké. Unitárius Közlöny XL. évf. 1930. augusztus, 8. sz. 155. l (M.I. jelzéssel.)

Harmadik ifjúsági konferencia. Unitárius Közlöny XL. évf. 1930. augusztus, 8. sz. 156-158. l.

Jogi szeminárium. Erdélyi Fiatalok I. évf. 1930. 7. sz. 114. l.

Gyermekdélután. Kommüniké. Keleti Újság XIII. évf. 1930. november 12.

Döriné Kováts Jolán előadása. Keleti Újság XIII. évf. 1930. november 18.

Balázs Ferenc két előadást tart. Keleti Újság XIII. évf. 1930. november 18.

Felhívás a kolozsvári magyar főiskolai hallgatókhoz. Keleti Újság XIII. évf. 1930. december 4.

Dr. Sulyok Istvánné előadása. Keleti Újság XIII. évf. 1930. december 4.

Ismerkedési est. Kommüniké. Erdélyi Fiatalok I. évf. 1930. 9-10. sz. 168. l. (Névtelenül)

A regősmozgalom. Kévekötés I. évf. 1930. 2. sz. 17. l.

Tudnivalók a konferenciáról. Kévekötés II. évf. 1930. 4. sz. 3-4. l.

Konferencia küszöbén. Kévekötés II. évf. 1930. 4. sz. 2-3. l.

A konferencia margójára. Kévekötés II. évf. 1930. 4. sz. 3. l.

A testvérfelekezetek munkája. (Beszámoló a Róm. Kath. Népszövetség Ifjúsági Tagozata és az I.K.E munkájáról). Kévekötés I. évf. 1930. 2. sz. 18. l.

Az Unitárius Theológiai Akadémia Önképzőköre. Kommüniké. Erdélyi Fiatalok I. évf. 1930. 8. sz. 144. l. (Névtelenül)

*

Dr. Paál Árpád: Családvédő törvényeinkről. Keleti Újság 1930. október 31. (Névtelenül)

Péterfy László: Holnap leszek húsz éves. Ismertetés. Erdélyi Fiatalok I. évf. 1930. október, 7. sz. 118. l.

Dr. Egyed István: A kisebbségi kérdés. Erdélyi Múzeum XXXV. köt. új folyam I. 1930. 7-9. sz. 300-305. l.

1931

Ifjusági Daloskönyv. Társszerzők: Balázs Ferenc, Szent-Iványi Sándor. Kiadja a Dávid Ferenc Egylet Ifjúsági Köreinek Egyetemes Szervezete, Cluj-Kolozsvár, 1931.

Ghidul studentilor în drept. Keszey Albert kiadása. Kolozsvár, 1931. (A jogi kari hallgatók tájékoztatója.)

A K.M.E.H.E.-től a Bolyai Körig. Erdélyi Fiatalok II. évf. 1931. január, 1. sz. 9-10. l.

*

Amíg egy diákbál eljut odáig. Magyar Diákbál (alkalmi lap) 1931. január 18. (Ermi Okim álnév alatt)

Ifjúsági egység felé. Erdélyi Fiatalok II. évf., 1931. 1. sz. 11. l.

A Kévekötés. Erdélyi Fiatalok II. évf. 1931. 1. sz. 21. l. (Névtelenül).

A bukaresti diákbál. Kommüniké. Erdélyi Fiatalok II. évf. 1931. 3. sz. 62. l.

Az Erdélyi Fiatalok előadásai. Kommüniké. Erdélyi Fiatalok II. évf. 1931. 3. sz. 64. l.

A D.F.E.I.K. falumunkája. Kommüniké. Erdélyi Fiatalok II. évf. 1931. 3. sz. 63. l.

Az Erdélyi Fiatalok székelyföldi előadásai. Székely Közélet XIV. évf., 1931. április 1.

Az Erdélyi Fiatalok székelyföldi előadásai. Székely Közélet XIV. évf., 1931. április 12.

Az Erdélyi Fiatalok. Székelyudvarhelyen és Oklándon. Társszerző: Demeter János. Székely Közélet XIV. évf., 1931. április 28.

Töretlen úton. Kévekötés III. évf. 1931. 2. sz. 1-2. l.

IV. unitárius ifjúsági konferencia. Keleti Újság XIV. évf. 1931. augusztus 28.

Az egyetemi hallgató szervezkedés újabb fejleményei. Erdélyi Fiatalok II. évf. 1931. május-junius, 5-6. sz. 119-120. l.

Mit keresünk a faluban? Kévekötés III. évf. 1931. 1. sz. 6-7. l.

Ifjúsági életünk szervezetei. Erdélyi Fiatalok II. évf. 1931. 7. sz. 139. l.

Unitárius fiatalok a kolozsvári egyetemen. Unitárius Naptár, Kolozsvár, 1931. 127-131. l.

Falu-ankét. Társszerző: Gy. Pap Zsigmond. Erdélyi Fiatalok II. évf., 1931. 1.sz. 17. l.

Ifjúsági egység felé. Erdélyi Fiatalok II. évf. 1931. 1. sz. 11. l.

Második Emlékirat. A KMEHE választmányának megbízásából. Társszerkesztők: Pap Ferenc, Szász Tibor, Dsida Jenő, Gy. Pap Zsigmond. Erdélyi Fiatalok II. évf. 1931.1. sz. 4-6. l. Klny. is.

*

V. Moldovan: Curs elementar de drept bisericesc comparativ. Keresztény Magvető XL. évf. 1931. július-október, 4-5. sz. 228-230. (Az összehasonlító egyházjog elemi kurzusa.)

A Magyar Népliga Szövetség emlékirata a <169>Les Minorités Nationales¬ -ban. Magyar Kisebbség X. évf. 1931. október 16., 20. sz. 746-749. l.

Kiss ărpád: A kisebbségi kérdés román irodalmának bibliográfiája. Erdélyi Fiatalok. II. évf. 1931. november-december, 8-10. sz. 161. l.

1932

Az erdélyi falu és a nemzetiségi kérdés. 20Az Erdélyi Fiatalok kiadása. Cluj-Kolozsvár, 1932. 135 l. (Az Erdélyi Fiatalok falu-füzetei. 4. sz.)

*

Az elhelyezkedés problémájához. Körinterjú. Ellenzék LIII. évf. 1932. január 2.

Értsük meg egymást. Kévekötés IV. évf. 1932. 1. sz. 3-4. l.

Magyar Diáknap készül Bukarestben. Keleti Újság XV. évf. 1932. február 24.

A bukaresti magyar diáknap. Keleti Újság XV. évf. 1932. március 6.

Tiszta vizet a pohárba! 20Bukaresti Magyarság III. évf. 1932. július

Az ukrán ifjúság az ukrán népért. A. Kaac után románból fordítva. Erdélyi Fiatalok III. évf. 1932. 5. sz. 80. l.

A főiskolai törvény és a magyar diákegyesület. Erdélyi Fiatalok III. évf. 1932. 6. sz. 107-108. l.

1933

A magyar értelmiségi proletáriátus Erdélyben. Korunk VIII. évf. 1933. április, 4. sz. 319-321. l. (Könyves Tóth László néven.)

*

Az ifjúság vallása. (Önvallomások). Kévekötés V. évf. 1933. 9-10. sz. 7-9. l.

*

Az erdélyi föld sorsa. Móricz Miklós könyve. Korunk VIII. évf. 1933. március, 3. sz. 319-32l. l (Könyves Tóth László néven)

1934

A székely közületi kulturális önkormányzat. Magyar Kisebbség XIII. évf., 1934. július 1., 13. sz. 365-378. l.; augusztus 6., 15-16. sz. 441-464. l. Klny. is.

Autonomia cultural<176> a comunit<176>tii secuiesti. Glasul Minorit((ilor XII. évf. 1934. ianuarie-februarie, 1-2. sz. 1-34. l. Klny. is.

1935

Erdélytől Európáig. 20A franciaországi magyarság. Egy fejezet a külföldi magyarok életéből. Emlékkönyv a Párizsi Magyar Diákegyesület fennállásának tizedik évfordulójára. Szerk. Baráth Tibor, Studium, Budapest, 1935, 3-31. l. Klny. is.

Az erdélyi magyar ífjúság feladatai Romániában. Magyar Ít IV. évf. 1935. február 1. 5-8. l.

Erdélyi sorskérdések. S. Nagy László előszavával Mikó Imre, Bányai János cikkei. Erdélyi Szemle, Cluj, 1935. 16 l.

*

László Dezső: Akarom: tisztán lássatok. 20Erdélyi Múzeum XL. évf. 1935. 1. sz. 92. l

1936

Kisebbségi magyar tudomány. Független Újság II. évf. 1936. március 13. 3. l.

A romániai magyar kisebbség panaszai a Nemzetek Szövetsége előtt. Hitel 1936. II. évf. 3. sz. 197-223. l. Klny. is.

Az erdélyi kérdés az európai közvélemény előtt 1865 - 1920 években. Magyar Kisebbség XV. évf., 1936. október 16., 20. sz. 542-558. l.; november 16., 21-22. sz. 588-598. l.; december 1., 23. sz. 614-628. l. Klny. is román, francia, német nyelvű tartalmi összefoglalóval, 47 l.

Elzász-Lotharingia, a nyugati Transzilvania. Magyar Kisebbség XV. évf. 1936. augusztus 16., 15-16. sz. 416-427. l.

A reform előtt álló népszövetségi alapokmány. Magyar Kisebbség XV. évf. 1936. október 1., 19. sz. 522-532. l.

Egy román konfederáció terv. Független Újság II. évf. 1936. december 20. 3. l.

*

Dr. Gál Kelemen könyve Jakab Elekről. Keleti Újság XXI. évf. 1936. február 15.

A francia népfront. Korunk XI. évf., 1936. július-augusztus, 7-8. sz. 646-648. l. (Könyves Tóth László néven.)

1937

A 14%-os iskolai segély és a magyar felekezeti iskolák. Kisebbségi Jogélet (Magyar Kisebbség melléklete) 1937. 3-4. sz. 33-54. l. (Bölöni Miklós dr. néven. Társszerző: Ürmösi Károly dr.) Klny. is.

Kikből áll az erdélyi magyarság? Új Szellem I. évf. 1937. július 1-15., 10-11. sz. 4-5. l.

Problema proportionalitătii etnice în barourile României. Társszerző Dr. Olivér Szilágyi. Glasul Minoritătilor XV. évf. 1937. szeptember - október, 177-198. l. Klny. is. (Az etnikai arányszám kérdése a romániai ügyvédi kamarákban.)

*

A Népszövetség és a nemzeti munka védelme. Keleti Újság XX. évf. 1937. június 24.

A szász egyetem feloszlatása. Keleti Újság XX. évf. 1937. június 18.

Még egyszer az ügyvédkérdésről. Keleti Újság XX. évf. 1937. június 30.

Negyven millió emberért. Keleti Újság XX. évf. 1937. július 6.

Kongresszus után, kongresszus előtt. Keleti Újság XX. évf. 1937. július 13.

A népkisebbségi jogok érdekében megkötött kétoldalú szerződésekhez. Hozzászólás az OMP Kisebbségi szakosztályának 1937 május 30-án megtartott ülésén. Magyar Kisebbség XVI. évf. 1937. szeptember 16., 18. sz., 484-488.

Két hozzászólás. Keleti Újság XX. évf. 1937. november 3.

Amiről Tătărescu nem beszél. Keleti Újság XX. évf. 1937. november 5.

A többségi kérdés. Keleti Újság XX. évf. 1937. november 6.

A német-lengyel békekötés. Keleti Újság XX. évf. 1937. november 9.

Ramsey Mac Donald. Keleti Újság XX. évf. 1937. november 11.

Sok hűhó semmiért. Keleti Újság XX. évf. 1937. november 19.

A Nobel-dÚjas Cecil lord és az erdélyi magyar egyházak. Keleti Újság XX. évf. 1937. december 2.

Az „Universul” és a székelyek. Keleti Újság XX. évf. 1937. november 16.

Végre rendeződik a kiegészítő pótadók zavaros ügye. Keleti Ujság XX. évf. 1937. 238. sz.

*

Dr. Jancsó Elemér: A magyar szabadkőművesség irodalmi és művelődéstörténeti szerepe a XVIII-ik században. Keresztény Magvető LXIX. évf. 1937. 1. sz. 39. l.

Mit tett a Nemzetek Szövetsége a kisebbségekért? Keleti Újság. XX. évf. 1937. szeptember 12.

1938

Románia új alkotmánya. Hitel IV. évf. 1938. 1. sz. 48-57. l.

A román kisebbségi statutum. Hitel IV. évf. 1938. 3. sz. 177-192. l. Klny. is.

Románia Kisebbségi statutuma. Kisebbségvédelem 1938. 4-5. sz. 24-41. l. (Bölöni István néven)

Harmadik Ausztria. Független Ujság IV. évf. március 12. 3. l.

Az Odorheiu megyei választások mérlege. Magyar Kisebbség XVII. évf. 1938. április 16., 7-8. sz. 169-175. l.

Magyar képviselők a román parlamentben. Kisebbségvédelem 1938. 6. sz. 20-29. l.

Két magyar akadémikus. (Jakabffy Elemér és Kelemen Lajos) Pásztortűz XXIV. évf. 1938. 5. sz. 306. l.

A hatvan éves berlini kongresszus. Pásztortűz XVIII. évf. 1938. 8. sz. 413-420. l.

A romániai magyarság panaszai a Nemzetek Szövetsége előtt. Magyar Kisebbség XVII. évf. 1938. december 16., 23. sz. 581-585. l.

Az új közigazgatási törvény. Keleti Újság XXI. évf. 1938. augusztus 22., augusztus 24., augusztus 25., augusztus 26., augusztus 27.

Románia új alkotmánya. Az Ország Útja III. évf. 1938. július-augusztus, 7-8. sz. 64-77. l. (Bölöni István néven.)

A nemzetiségi kérdés rendezése Romániában. Az Ország Útja III. évf. 1938. november, 11. sz. 287-298. l.

*

Fiatalságunk hitvallása. Mikó Imre programbeszéde Székelyudvarhelyen 1937 december 14-én. Magyar Kisebbség XVII. évf. 1938. január 1., 1. sz. 32-36. l.

Dr. Mikó Imre nyilatkozata az „Ellenzék” újévi körkérdésére. Ellenzék LIX. évf. 1938. január 3.

A képviselőválasztás a számok tükrében. Keleti Újság XXI. évf. 1938. január 9.

A szenátorválasztás a számok tükrében. Keleti Újság XXI. évf. 1938. január 14.

Két választás között. Keleti Újság XXI. évf.1938. január 21.

Meddig érvényes a kisebbségi szerződés? Keleti Újság XXI. évf. 1938. január 28.

A magyar választójogi reform. Keleti Újság XXI. évf. 1938. március 2.

Széchenyi redivius. Keleti Újság XXI. évf. 1938. április 3.

Az új alakotmány és a kisebbségek. Magyar Kisebbségi Szemle 1938. 3-4. sz. szn.

Ausztria az Anschluss után. Keleti Újság XXI. évf. 1938. május 2., május 4., május 8.

Mi történt a szász egyetem vagyonával? Keleti Újság XXI. évf. 1938. május 18.

Magyar prédikációt mondott Kenneth Twinn liverpooli lelkész az unitárius templomban. Keleti Újság XXI. évf. 1938. június 29. (dr. m. jelzéssel.)

Előtérben a nemzetiségi kérdés. Keleti Újság XXI. évf. 1938. június 12.

Az ír szabadság. Keleti Újság XX. évf. 1938. július 15.

A román sajtó a kisebbségi szabályzatról. Keleti Újság XXI. évf. 1938. augusztus 4.

Dobay István vargyasi unitárius lelkész halála. Keleti Újság XXI. évf. 1938. szeptember 8. (dr.m. jelzéssel.)

A kötelező társadalmi szolgálat. Keleti Újság XXI. évf. 1938. október 24.

Mit tartalmaz az új ügyvédi törvény javaslata? Keleti Újság XXI. évf. 1938. október 24.; október 29.

Egy fontos törvénytervezet. Keleti Újság 1938. november 5.,

A német gyarmati ígények. Keleti Újság XXI. évf. 1938. november 26., november 28.,

A legújabb kisebbségi egyezmény. Keleti Újság XXI. évf. 1938. december 13.

A magyar közélet húsz éve. Keleti Újság XXI.1938. 294. sz., karácsony. (Kefelevonatban. Megjelenését a cenzúra nem engedélyezte.)

Erdélyi magyarok karácsonya. Aradi Közlöny XLIX. évf. 1938. december 25.

Gyulafehérvár. Keleti Újság XXI. 1938. december 3.

*

„Székely bánja” . Keleti Újság XXI. évf. 1938. július 31.

Gál Kelemen: Jakab Elek élete és jellemrajza. Láthatár V. évf. 1938. 4. sz. 120-121. l.

Dr. Gál Kelemen könyve Jakab Elekről. Keleti Újság XXI. évf. február 15.

1939

Az új állampolgársági törvény. Keleti Újság XXII. évf. 1939. január 27.

Mit tehetnek az állampolgársági jegyzékből kimaradt magyarok? Keleti Újság XXII. évf. 1939. január 28.

Arcvonal és Népközösség. Ellenzék LX. évf. 1939. március 1.

A vallási kisebbségek védelme. Székfoglaló beszéd az Unitárius Irodalmi Társaságban. Ellenzék LX. évf. 1939. június 17.

1940

A romániai magyarság jogi helyzete a bécsi döntés idejében. Kisebbségvédelem III. évf. 1940. 5-6. sz. 2-22. l. Klny. is.

Az új nemzetiségi iskolapolitika alapvetése. Láthatár VIII. évf. 1940. 12. sz. 341-343. l.

Fundamental principles of the new nationality educational policy. Danubian Review VIII. évf. 1940. december, 7. sz. 4-9. l.

1941

Huszonkét év. Az erdélyi magyarság politikai története 1918. december 1-től 1940. augusztus 30-ig. Studium, Budapest, 1941. 326 l.

*

Die Rolle Siebebürgens im Wirtschaftsleben Ungarns: von Generalsekretar Dr. Géza Fogarasi und Reichs abgeordneter Dr. Emmerich Mikó. 33-43. l. Ungarisches Wirtschafts-Jahrbuch 1941. XVII. Herausgegeben von Dr. Gustav Gratz

Erdélyi politika. Hitel VI. évf. 1940-1941. 2. sz. 176-182. l. Klny. is.

A jogfolytonosság helyreállitása a nemzetiségi jogalkotás terén. Kisebbségvédelem IV. évf. 1941. 1-2. sz. 1-6. l.

Bárdossy. Ellenzék LXI. évf. 1941. április 12.

Nemzetiségi politika és szórványpolitika. Kolozsvári Estilap 1941. augusztus 4.

Szent István nemzetiségi politikája. Ellenzék XLI. évf. 1941. augusztus 23.

Korszerű magyar nemzetiségszemlélet. Láthatár IX. évf. 1941. 8. sz. 202. l.

*

Felszólalás a nemzetiségi érzület büntetőjogi védelméről szóló törvényjavaslat tárgyalásakor. Elhangzott a Képviselőház 1941. február 5-i ülésén. Az 1939-1944. évi Országgyűlés Képviselőházi naplója. IV. kötet 137-139. l. Klny. is. Ua. Ellenzék LXI évf. 1941. február 11., Szamos 1941. február 13.;

Felszólalás az 1942. évre szóló állami költségvetés igazságügyi tárcájának tárgyalásakor. Elhangzott a Képviselőház 1941 november 14-i ülésén. Az 1939-1944. évi Országgyűlés Képviselőházi naplója XI. kötet 253. l. Klny. is.

Felszólalás a visszafoglalt délvidéki területeknek a Magyar Szent Koronához visszacsatolás és az országgal való egyesítésről szóló törvényjavaslathoz. Elhangzott a Képvislőház 1941. december 16-i ülésén. Az 1939-1944. évi Országgyűlés Képviselőházi naplója XII. kötet 532-533. l.

1942

Kormányzó és kormányzóhelyettes. Hitel VII. évf. 1942. 8. sz. 453-462. l.

A kormányzóhelyettesi intézmény. Universitas Francisco-Josephina - Kolozsvár - Acta Juridico-Politica 5. Mit deutschem Auszug: Der Stellvertreter des Reichsvewers. 1942. 43 l.

A törvényhozói összeférhetetlenség. Erdélyi Múzeum 1942. 2. sz. 225-241. l. Ua. Erdélyi Tudományos Füzetek 139. sz. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása, Kolozsvár, 1942. 20 l.

*

Székelyföld mindig zöld. Ellenzék 1942. LXIII. évf. március 21.

*

Felszólalás az országgyűlés felsőházáról szóló 1926: XXII. törvénycikk módosításáról és kiegészítéséről, valamint a visszacsatolt területekkel kapcsolatban a felsőház szervezetére vonatkozóan szükséges átmeneti rendelkezésekről szóló törvényjavaslat tárgyalásakor. Elhangzott a képviselőház 1942. október 30-i ülésén. Az 1939-1944. évi Országgyűlés Képviselőházi naplója XV. kötet 360-361. Klny. is.

Magyar nemzetiségi politika. Elhangzott a Képviselőház 1942 november 20-i ülésén, az 1943. évre szóló állami költségvetés miniszterelnökségi tárcájának tárgyalásakor. Az 1939-1944. évi Országgyűlés Képviselőházi naplója XVI. kötet 15-19. l. Ua. Hitel VII. évf. 1942. 8. sz. 491-498. l.

1943

Az országgyűlés elnapolása - közjogi megvilágításban. Hitel VIII. évf. 1943. 7. sz. 440-442. l.

Széchenyi és Wesselényi nemzetiségi politikája. Hitel VIII. évf. 1943. 9. sz. 537-551. l. Klny. is.

Az erdélyiség változatai és újabb kérdései. Hitel VIII. évf. 1943. 11. sz. 698-701.

A magyar államnyelv kérdése a magyar országgyűlés előtt 1790-1825. Erdélyi Múzeum 1943. XLVIII. évf. 2. sz. 244-276. l. Ua. Erdélyi Tudományos Füzetek 160. sz., Az Erdélyi Múzeum Egyesület Kiadása, Kolozsvár, 1943. 35. l.

A magyar országgyűlés. Hitel VIII. évf. 1943. 12. sz. 751-760. l.

Angolszász hadicélok a két világháborúban. Hitel VIII. évf. 10. sz. 624-627. l.

*

Adatok „A huszonkét év” újabb irodalmához Erdélyi Múzeum XLVIII. évf. 1943. 3-4. sz. 506-509. l.

Válasz egy ismeretlen magyar munkásnak. Ellenzék LXIV. évf. 1943. szeptember 28.

„Az erdélyi szászok között a közös történelemből származó erdélyi gondolat ma is élő valóság!” Ellenzék LXIV. évf. 1943. október 16.

Magyarország alkotmánya. Ellenzék LXIV. évf. 1943. október 23.

Helyreigazító nyilatkozat. Ellenzék LXIV. évf. 1943. november 20.

Románság és erdélyiség. Ellenzék LXIV. 1943. november 6.

Magyarság és erdélyiség. Ellenzék LXIV. 1943. november 13.

Magyarság és nemzetiség. Ellenzék LXIV. 1943. november 14.

*

Interpelláció a keleti és erdélyi részek nyugdíjasainak és köztisztviselőinek besorolása tárgyában. Elhangzott a Képviselőház 1943. november 10-i ülésén. Az 1939-1944. évi Országgyűlés Képviselőházi naplója XVII. kötet. 184-186. l. Klny. is.

Magyarok és nemzetiségek. Elhangzott a Képviselőház 1943. évi nov. 12-én tartott ülésén. Az 1939-1944. évi Országgyűlés Képviselőházi naplója XVIl. kötet. 238-242. l. Ua. Láthatár IX. évf. 1943. december, 12. sz. 265-267. Klny. is.

Előadói beszéd a családbafogadás és tartásról való gondoskodás előmozdításáról szóló törvényjavaslat tárgyalásakor. Elhangzott a Képviselőház 1943 november 11-i ülésén. Az 1939-1944. évi Országgyűlés Képviselőházi naplója XVII. kötet 212-215. l. Klny. is.

Előadói beszéd a családbafogadás és tartásról való gondoskodás előmozdításáról szóló törvényjavaslat egyes szakaszairól. Elhangzott a Képviselőház 1943. december 10-i ülésén. Az 1939-1944. évi Országgyűlés Képviselőházi naplója XIX. kötet 3-4. l. Klny. is.

1944

Nemzetiségi jog és nemzetiségi politika. Tanulmány a magyar közjog és politikai történet köréből. Az Államtudományi Intézet támogatásával. Minerva, Kolozsvár, 1944. 551 l.

*

Kossuth Lajos és a nemzetiségi kérdés. Kisebbségi Körlevél VIII. évf. 3-4. sz. Klny is, 1944. 39 l.

Eötvös és Deák nemzetiségi politikája. Hitel IX. évf. 1944. 3. sz. 143-148. l.

Wesselényi szózata. Hitel IV. évf. 1944. 6. sz. 323-332. l.

Az erdélyi magyarság sorsa a világháború után. Magyarok és románok II. köt. szerk. Deér József, Gáldi László. Teleki Pál Tudományos Intézet, Budapest, 1944, 209-250. l.

*

Dunavölgyi német népcsoportok. Ellenzék LXV. évf. 1944. június 24.

Román önismeret. Ellenzék LXV. évf. 1944. július 22.

Vissza az 1940-es alapra! Új Nagyvárad 1944. augusztus 1.

Román hangok. Ellenzék LXV. évf. 1944. augusztus 10. (m. jelzéssel)

Politika és közigazgatás. Ellenzék LXV. 1944. augusztus 14. (m.) jelzéssel.

Erdély ügye. Ellenzék LXV. 1944. augusztus 23. Ua. Új Nagyvárad 1944 augusztus 24.

Tisztviselők és nyugdíjasok. Székely Szó 1944. augusztus 25.

A román lépés. Ellenzék LXV. 1944. augusztus 28.

Megnyílt az egyetem. Ellenzék LXV. évf. 1944. szeptember 18.