nyomtat

megoszt

Falusi látleletek (1991-2003)
OLÁH SÁNDOR
Katalóguscédula:
Cím: Falusi látleletek (1991-2003)
Szerző: OLÁH SÁNDOR

Megjelenési adatok:
Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2004
Kategória: könyvek
Témakör: kisebbségtörténet
Tárgyszó: falu,falutörténet, Székelyföld
Műfaj: tanulmányok
Tartalom:
Elõszó [pdf, 53.6k]

EMBER ÉS FÖLD [pdf, 594k]
„…Olyan törvényököt csinálunk…, hogy nekünk jó legyen…”
Ember és föld a Székelyföldön
Gazdálkodásmód és életvitel
A munkamegosztás és integráció szintjei
Gazdálkodás és társadalmi kapcsolatok egy Kishomoród menti családban
„A mi munkánknak kicsi az értéke...”
A Kishomoród menti háztartásközi kapcsolatokról
A székelyföldi agrártermelés társadalmi feltételei 1989 után
A fiatfalvi földhasználat 2003-ban

KITASZÍTÓ FÖLD [pdf, 398.1k]
Egy falu és a kivándorlás
„Mindennap friss kenyér” (Vendégmunkán Magyarországon)
Egy székely falu vendégmunkás-potenciálja (1990-1993)
Két székely falu vendégmunkás-potenciálja
Vendégmunkások utazási formái Hargita megyébõl Magyarországra (Gagyi Józseffel)
Egy székely falu népmozgalma a II. világháború után

NEM CSAK DOLGOZIK AZ EMBER [pdf, 329.2k]
Cigányok és magyarok egy székely faluban
Történeti hagyomány és lokális identitás Székelyzsomboron
Harag-események
Rituális beszéd a homoródalmási temetésen

A kötet írásainak elsõ megjelenési helyei [pdf, 51.7k]