nyomtat

megoszt

könyvek

KRITERION KÖNYVEK

ERDÉLYI HONISMERETI KÖNYVTÁR

Erdély történetek

Erdélyi emlékírók

Néprajzi alapmunkák

Irodalomtörténeti alapművek

Művészettörténet

Történeti alapművek

 • Erdély és népei [tartalomjegyzék] Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészeti Karának Magyarságtudományi Intézete és a Franklin-Társulat, Magyar Irodalmi Intézet és Könyvnyomda, Budapest, 1941
  MÁLYUSZ ELEMÉR (szerk.)
 • A hagyományos világ alkonya Erdélyben Magvető Könyvkiadó, Budapest [pdf, 448.3k]
  Dankanits Ádám

Székely oklevéltár

Kisebbségtörténet

FORRÁS KÖNYVEK (Kriterion Könyvkiadó)

 • Virág a végtelenben Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest, 1963 [html]
  HERVAY GIZELLA

ROMÁNIAI MAGYAR ÍRÓK SOROZAT

 • Az Erdélyi Helikon költői. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1973. [pdf, 3243.2k]
  SZEMLÉR FERENC (sajtó alá rend.)

MENTOR KÖNYVKIADÓ

ERDÉLYI TUDOMÁNYOS INTÉZET KIADVÁNYAI

AMBRÓZIA KIADÓ KÖNYVEI

NÉPISMERETI DOLGOZATOK (Kriterion Könyvkiadó)

ERDÉLYI KISEBBSÉGTÖRTÉNETI NAPLÓK, EMLÉKIRATOK

 • Emlékirataim 1855–1929. Corvin Könyvnyomdai Műintézet, Arad, 1929 [pdf, 19573.8k]
  albisi BARABÁS BÉLA
 • Hét próba. Egy nemzedék elindul. Szépirodalmi, Budapest, 1965 [pdf, 1342.1k]
  BALOGH EDGÁR
 • Szolgálatban. Egy nemzedék története 1935–1944. Magvető, Budapest, 1981 [pdf, 2728.9k]
  BALOGH EDGÁR
 • Férfimunka. Önéletrajz 1945–1955. Magvető, Budapest, 1986 [pdf, 4860k]
  BALOGH EDGÁR
 • Számadásom. Emlékirat, 1956–1993. KomPress, Korunk Baráti Társaság, Kolozsvár, 1999 [pdf, 3487.3k]
  BALOGH EDGÁR
 • Nagy Rozália a nevem. Gondolat, Budapest, 1975 [pdf, 5220.4k]
  BERÉNYI ANDRÁSNÉ
 • Észak-Erdély kormánybiztosa voltam. Bev., sajtó alá rendezte Romsics Ignác. Zrínyi, Budapest, 1989 [pdf, 9785.8k]
  BETHLEN BÉLA
 • És élni kellett tovább. Két emlékirat. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 1995 [pdf, 1260.4k]
  BINDER PÁL – JANCSIK ANDOR
 • Vigyázó torony. Beszélgetések Debreczeni Lászlóval. Kriterion, Bukarest, 1995 [pdf, 2959.7k]
  CSEKE PÉTER
 • Pontot, vesszőt nem ismerek, de a szó mind igaz. Szerk. Horváth Arany, Európa, Budapest, 1985 [pdf, 4182.7k]
  CSIBI ISTVÁNNÉ SIKLÓDI MÁRIKA
 • Fény a rácsokon. Börtönévek vallomása. Erdélyi Református Egyházkerület, Kolozsvár, 1993 [pdf, 1872.7k]
  CSIHA KÁLMÁN
 • A Szepességtől Szalontáig. Egy kisiparos család három nemzedéke. Literator Könyvkiadó, Nagyvárad, 1993 [pdf, 3409.1k]
  DÁNIELISZ ENDRE
 • Életem története. Emlékek a kolozsvári Hóstátról. Szerk. Keszeg Vilmos. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2001. [pdf, 18474.1k]
  DIÓSZEGI ANNA
 • Esély II. Visszaemlékezés 1989–1992. Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 1997 [pdf, 3178.6k]
  DOMOKOS GÉZA
 • Esély III. Visszaemlékezés 1989–1992. Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 1998 [pdf, 6092.5k]
  DOMOKOS GÉZA
 • Esély I. Visszaemlékezés 1989–1992. Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 1996 [pdf, 5004.1k]
  DOMOKOS GÉZA
 • Életemet elmesélem. Közreadja Kovács Kuruc János, Kriterion, Kolozsvár–Bukarest, 1995 [pdf, 2718k]
  FAZEKAS FERENC
 • Történetek a fogságból. Hatvan székely hadifogoly. Utószó Ferencz Imre. Bev. Balázs Lajos. Státus Kiadó, Csíkszereda, 1997 [pdf, 5293.2k]
  FERENCZ IMRE (szerk.)
 • Számvetés. Huszonhét év a Korunk szerkesztőségében. Komp-Press, Korunk Baráti Társaság, Kolozsvár, 1995 [pdf, 5389.2k]
  GÁLL ERNŐ
 • Az én szülőföldem, a bukovinai Istensegíts. A válogatás és a kísérő tanulmány Forrai Ibolya munkája. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1986. [pdf, 76964.1k]
  GÁSPÁR SIMON ANTAL
 • Kiszáradt az én örömem zöld fája. Emlékezés. Sajtó alá rendezte és előszóval ellátta Nagy Olga. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1975 [pdf, 3313k]
  GYŐRY KLÁRA
 • A századik év küszöbén. Emlékek. Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest, 1967 [pdf, 5113.7k]
  HALÁSZ GYULA
 • Kipergett magvak. Novellák, emlékezések. Sajtó alá rendezte, utószó, Cseke Péter. Kriterion, Bukarest, 1981 [pdf, 4089.7k]
  HORVÁTH ISTVÁN
 • Önarckép, azaz lelátás hat évtized tetejéről. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1982. [pdf, 2223.7k]
  INCZE JÁNOS
 • Lélekvesztőn. Erdélyi Szépmíves Céh, Kolozsvár, 1941 [pdf]
  KACSÓ SÁNDOR
 • Születtem Marosvásárhelyt. Összeáll. Gaal György, KompPress, Kolozsvár, 1993 [pdf, 11663.2k]
  KELEMEN LAJOS
 • Kakukkfiókák. Önéletírás. Kriterion, Bukarest, 1972 [pdf, 17433.1k]
  KEMÉNY JÁNOS
 • Megszépült szegénység. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1988. [pdf, 1764.8k]
  KOCSIS RÓZSI
 • Igazság nékünk a cél. Egy vasöntő emlékezései. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1973. [pdf, 4677k]
  KOVÁCS ISTVÁN
 • Emlékezetes ősz. Egy vasöntő emlékezései. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1977. [pdf, 8719.3k]
  KOVÁCS ISTVÁN
 • Egy parasztfiú elindul. Regény Dacia könyvkiadó, Kolozsvár, 1977 [pdf, 2970.1k]
  KOVÁCS ISTVÁN
 • Vasvirág. Regényes krónika. Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár, 1970. [pdf, 1981.4k]
  KOVÁCS ISTVÁN
 • Honvágyam hiteles története. Szubjektív monográfia. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1981 [pdf, 1563.9k]
  LÁTÓ ANNA
 • Súly alatt a pálma. Egy nemzedék szellemi élete. 22 esztendő kisebbségi sorsban. Budapest [É. n., 1942]. [tartalomjegyzék]
  LIGETI ERNŐ
 • Magyarhermány kronológiája (1944—1966). Bevezető, jegyzetek László Márton, Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2008 [tartalomjegyzék]
  MÁTHÉ JÁNOS
 • Sors és jelkép. Második, javított kiadás. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1973 [pdf]
  MÉLIUSZ JÓZSEF
 • Emlékezés egy süvölvényre. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest 1978 [pdf, 2399.2k]
  SZEMLÉR FERENC
 • Hogyan történhetett? Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár, 1995 [pdf, 4463.9k]
  TOMPA ISTVÁN

ROMÁN NYELVŰ KÖNYVEK

 • Visul meu... Interferenţe istorice şi culturale româno-maghiare Editura Caiete Silvane, Zalău, 2019 [pdf, 3426.4k]
  László László

PARTIUMI FÜZETEK

 • 01. Bihar. Helytörténet. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – Bihari Református Egyházközség, Nagyvárad, 1997. /Partiumi Füzetek 1./ [pdf, 1387.5k]
  Borbély Gábor; Csernák Béla; Mahajduda János
 • 02. Sírok, sírjelek a várad-olaszi temetőben. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 1998. /Partiumi Füzetek 2./ [pdf, 6238.9k]
  Kordics Imre
 • 03. Félixfürdő. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 1998. /Partiumi Füzetek 3./ [pdf, 4089.6k]
  Péter I. Zoltán
 • 04. Nagyszalonta. Városismertető. II. kiadás. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – Nagyszalonta Református Egyházközsége, Nagyvárad, 1999. /Partiumi Füzetek 4./ [pdf, 8595.8k]
  Dánielisz Endre
 • 05. A nagykárolyi KÁROLI GÁSPÁR református templom. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – Nagykároly-Belvárosi Református Egyházközség, Nagyvárad, 1998. /Partiumi Füzetek 5./ [pdf, 2886.9k]
  Benedek Zoltán
 • 06. Sarmaság. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – Sarmasági Református Egyházközség, Nagyvárad, 1998. /Partiumi Füzetek 6./ [pdf, 3313.2k]
  Bessenyei István
 • 07. Hol sírjaink domborulnak. Partiumi temetők. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 1999. /Partiumi Füzetek 7./ [pdf, 18466.3k]
  Dukrét Géza (szerk.)
 • 08. Szilágyság. Tájak, műemlékek, emlékhelyek. artiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 1999. /Partiumi Füzetek 8./ [pdf, 4977.3k]
  Major Miklós
 • 09. Püspökfürdő. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 1999. /Partiumi Füzetek 9./ [pdf, 4737.2k]
  Dukrét Géza – Péter I. Zoltán
 • 10. „Csonkatorony nyúlik a felhőbe...”. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – Arany János Művelődési Egyesület – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 1999. /Partiumi Füzetek 10./ [pdf, 4853.7k]
  Dánielisz Endre
 • 11. Székesegyházi-bazilika Nagyvárad. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 1999. /Partiumi Füzetek 11./ [pdf, 5004.2k]
  Bunyitay Vince; Mons. Fodor József
 • 12. Varadinum, a vizek határolta város és vár. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 1999. /Partiumi Füzetek 12./ [pdf, 2166.3k]
  Alexandru Pop
 • 13. A szabadságharc zászlaja alatt. Az 1848–1849-es forradalom a Partiumban és a Bánságban. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2000. /Partiumi Füzetek 13./ [pdf, 29267k]
  Dukrét Géza (sorozatszerk.)
 • 14. Rajtuk taposunk. A Bánság útjai a 19. században. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2000. /Partiumi Füzetek 14./ [pdf, 5170.4k]
  Jancsó Árpád
 • 15. Mezőtelegd iskolatörténete. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2000. /Partiumi Füzetek 15./ [pdf, 6593.4k]
  Kupán Árpád
 • 16. István király Szent Jobbja és Szentjobb község története. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2001. /Partiumi Füzetek 16./ [pdf, 9832.5k]
  Csilik József
 • 17. Erdélyi barlangfeliratok a 16–20. századból. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – Erdélyi Kárpát Egyesület – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2001. /Partiumi Füzetek 17./ [pdf, 8131.1k]
  Emődi János
 • 18. Ottomány. Kismonográfia. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2002. /Partiumi Füzetek 18./ [pdf, 14180.8k]
  Szabó István
 • 19. Érsemjén. Kismonográfia. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2002. /Partiumi Füzetek 19./ [pdf, 8054.8k]
  Csorba Mihály
 • 20. Turulmadaras emlékműveink a Partiumban, Bánságban és Erdélyben. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2002. /Partiumi Füzetek 20./ [pdf, 22550.9k]
 • 21. A nagyváradi egészségügyi oktatás történetéből. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – RMDSZ Bihar Megyei Szervezete – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2003. /Partiumi Füzetek 21./ [pdf, 14028.3k]
  Dr. Mózes Károly
 • 22. Rév Erdély sziklakapuja. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – RMDSZ Bihar Megyei Szervezete – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2003. /Partiumi Füzetek 22./ [pdf, 23640.2k]
  Juhász Viktor – J. Orth Ibolya – Daday János – Kál Géczi Mihály – Venczel Márton
 • 23. A műemlékvédelem fölöttébb szükséges voltáról. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – RMDSZ Bihar Megyei Szervezete – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2003. /Partiumi Füzetek 23./ [pdf, 34879k]
  Dukrét Géza (szerk.)
 • 24. Dr. Andrássy Ernő az Érmellék utolsó polihisztora. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – RMDSZ Bihar Megyei Szervezete – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2003. /Partiumi Füzetek 24./ [pdf, 14138.6k]
  Nánási Zoltán
 • 25. Nagyvárad tudós püspökei. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – Sapientia Varadiensis Alapítvány – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2003. /Partiumi Füzetek 25./ [pdf, 13714.2k]
  Fleisz János (szerk.)
 • 26. Szalacs. Kismonográfia. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – Szalacsi Polgármesteri Hivatal – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2003. /Partiumi Füzetek 26./ [pdf, 23327.9k]
  György Irén
 • 27. Biharpüspöki. Feljegyzések a település történetéből. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – RMDSZ Bihar Megyei Szervezete – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2003. /Partiumi Füzetek 27./ [pdf, 15377.5k]
  Antal Béla
 • 28. Albis. Kismonográfia. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – Bogyoszlói Polgármesteri Hivatal – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2003. /Partiumi Füzetek 28./ [pdf, 21527k]
  Balláné Bakó Erzsébet – Török Ferenc
 • 29. „Aki fényt hagyott maga után...” Dr. Károly Irén József élete és munkássága. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – Premontrei Öregdiákok Egyesülete – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2004. /Partiumi Füzetek 29./ [pdf, 15834k]
  Pásztai Ottó
 • 30. Nagyvárad római katolikus székesegyházai. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2004. /Partiumi Füzetek 30./ [pdf, 26470.2k]
  Péter I. Zoltán
 • 31. Egri község. Kismonográfia. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2004. /Partiumi Füzetek 31./ [pdf, 26383.2k]
  Kiss Kálmán
 • 32. A révi népi fazekasság monográfiája. A fehér népi kerámia helye a népművészet történetében. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2004. /Partiumi Füzetek 32./ [pdf, 18215.1k]
  Mózes Teréz dr.
 • 33. Telegdi sírkövek, emléktáblák. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2004. /Partiumi Füzetek 33./ [pdf, 9909.2k]
  Emődi János – Varga Árpád
 • 34. Ezüstös gépmadarak szárnyán érkezett a halál. Nagyvárad bombázása 1944-ben. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2004. /Partiumi Füzetek 34./ [pdf, 7484.7k]
  Jósa Piroska
 • 35. Emlékművek, emléktáblák Bihar megyében. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2005. /Partiumi Füzetek 35./ [pdf, 32194.5k]
  Dukrét Géza
 • 36. Livada – Sárközújlak. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – Anzik Alapítvány – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2005. /Partiumi Füzetek 36./ [pdf, 3986.2k]
  Anzik Albert
 • 37. A temesvári iparoktatás kezdeteiről. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2005. /Partiumi Füzetek 37./ [pdf, 14335.2k]
  Bozsóky Krestyán Ilona
 • 38. Hegyköz. Történeti monográfia. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2005. /Partiumi Füzetek 38./ [pdf, 31218.1k]
  Dukrét Géza
 • 39. Városfejlesztés Nagyváradon a 20. század elején. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2005. /Partiumi Füzetek 39./ [pdf, 29075.8k]
  Kormányos László
 • 40. A bihari turizmus története. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2006. Újra kiadva: Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság, Nagyvárad, 2018. /Partiumi Füzetek 40./ [pdf, 51990.9k]
  Dukrét Géza
 • 41. Bartók Béla és Nagyszentmiklós, 1971–2006. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2006. /Partiumi Füzetek 41./ [pdf, 8610.3k]
  Velcsov Margit
 • 42. Tóti község monográfiája. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2006. /Partiumi Füzetek 42./ [pdf, 11825.6k]
  Szilágyi József
 • 43. Érmihályfalvi temetők. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2006. /Partiumi Füzetek 43./ [pdf, 5631.5k]
  Kovács Rozália
 • 44. Nagyvárad városismertető. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2006. /Partiumi Füzetek 44./ [pdf, 9336.5k]
  Dukrét Géza – Péter I. Zoltán
 • 45. 1956 emlékezete Biharban. A magyar forradalom visszhangja, hatása és helyi következményei. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2006. /Partiumi Füzetek 45./ [pdf, 17121.7k]
  Kupán Árpád – Dukrét Géza
 • 46. Bartók Nagyváradon a helyi sajtó tükrében. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2007. /Partiumi Füzetek 46./ [pdf, 9410.6k]
  Thurzó Sándor (összeáll.)
 • 47. A mozi évszázada Nagyváradon. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2007. /Partiumi Füzetek 47./ [pdf, 41419.3k]
  Kupán Árpád
 • 48. Micske a helynevek tükrében. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2007. /Partiumi Füzetek 48./ [pdf, 8289.8k]
  Gavallér Lajos
 • 49. Nagyvárad műemlék épületei. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2008. /Partiumi Füzetek 49./ [pdf, 21282.9k]
  Péter I. Zoltán
 • 50. Nagyvárad ipartörténete. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2008. /Partiumi Füzetek 50./ [pdf, 19857.9k]
  Benedek Klára; Béres-Ranyák Katalin; Coroiu Nicolae; Dukrét Géza; Hevesi Sándor; Hochhauser Ronald; Kelemen Emőke; Makai Zoltán; Nagy István; Pásztai Ottó; Péter I. Zoltán; Szél Sándor; Vesselényi Tibor Gyula
 • 51. Bihari sorsok a változó időben. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2008. /Partiumi Füzetek 51./ [pdf, 16525.7k]
  Jósa Piroska
 • 52. Mesélő aradi házak. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2008. /Partiumi Füzetek 52./ [pdf, 7250.4k]
  Pávai Gyula
 • 53. Arad építészeti emlékei. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2008. /Partiumi Füzetek 53./ [pdf, 10393.2k]
  Ujj János
 • 54. Emlékművek, emléktáblák Bihar megyében. II. I. kötet. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2008. /Partiumi Füzetek 54./ [pdf, 9187k]
  Dukrét Géza
 • 55. Épített örökségünk a helytörténeti kutatás tükrében. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság, Nagyvárad, 2008. /Partiumi Füzetek 55./ [pdf, 22229.8k]
  Dukrét Géza (összeáll.)
 • 56. Műemlék orgonák az Érmelléki Református Egyházmegyében. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2008. /Partiumi Füzetek 56./ [pdf, 12102.4k]
  Orosz Otília Valéria
 • 57. Szőlő és bor az Érmelléken. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2009. /Partiumi Füzetek 57./ [pdf, 14321.7k]
  Borbély Gábor
 • 58. A bölcsőtől a sírig. 250 éve született Kazinczy Ferenc. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság –Varadinum Script Könyvkiadó, Nagyvárad, 2009. / Partiumi Füzetek 58./ [pdf, 10212k]
  Taar Erzsébet; Fehér József; Kiss Endre József; Kováts Miklós; Kováts Dániel; Kupán Árpád; Bakó Endre; Kazinczy Ferenc A. G.
 • 59. Túrterebes egyház- és iskolatörténete. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság –Varadinum Script Könyvkiadó, Nagyvárad, 2009. / Partiumi Füzetek 59./ [pdf, 28560.7k]
  Kiss Kálmán
 • 60. Ottomány szülöttje, Kufstein halottja. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság –Varadinum Script Könyvkiadó, Nagyvárad, 2009. / Partiumi Füzetek 60./ [pdf, 9888.3k]
  Szentjóby Szabó Andor
 • 61. Vigyázó kövek. A Bihar megyei műemlékvédelem kezdetei. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság –Varadinum Script Könyvkiadó, Nagyvárad, 2009. / Partiumi Füzetek 61./ [pdf, 18283.3k]
  S. Németh Katalin
 • 62. Párhuzamos életrajzok. Nagyvárad egykori hírességei. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság – Europrint, Nagyvárad, 2010. / Partiumi Füzetek 62./ [pdf, 18087.3k]
  Kupán Árpád
 • 63. Az én Margittám. Érzelmes városmonográfia. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság – Europrint, Nagyvárad, 2010. / Partiumi Füzetek 63./ [pdf, 19843.3k]
  Papp Attila
 • A reformáció kezdetei a Királyhágómelléki Református Egyházkerületben. Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság, Nagyvárad, 2015. [pdf, 8325.4k]
  Dukrét Géza (szerk.)
 • Álmában csönget egy picit. Százéves a villamosközlekedés Nagyváradon. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2006. [pdf, 17795.9k]
  Nagy István – Páll József – Zsíros Attila
 • Jubileumi Rákóczi Évek 1., 2003–2011. Istennel a hazáért és a szabadságért. Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság, Nagyvárad, 2003. [pdf, 5143.6k]
  Dukrét Géza (szerk.)
 • Jubileumi Rákóczi Évek 2. 2003–2011. Istennel a hazáért és a szabadságért. Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság, Nagyvárad, 2003. [pdf, 27899.9k]
  Dukrét Géza (szerk.)
 • Jubileumi Rákóczi Évek 3. 2003–2011. Istennel a hazáért és a szabadságért. Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság, Nagyvárad, 2005. [pdf, 30920.2k]
  Dukrét Géza (szerk.)
 • Jubileumi Rákóczi Évek 4. 2003–2011. Istennel a hazáért és a szabadságért. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság, Nagyvárad, 2011. [pdf, 43675.9k]
  Dukrét Géza (szerk.)
 • Jubileumi Rákóczi Évek 5. 2003–2011. Istennel a hazáért és a szabadságért. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság, Nagyvárad, 2012. [pdf, 18030.7k]
  Dukrét Géza (szerk.)
 • Püspökök és címereik a Szatmári Római Katolikus Egyházmegyében. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság – Profundis Kiadó, Nagyvárad–Szatmárnémeti, 2015. [pdf, 7744.7k]
  Fazekas Lóránd

HELYZET KÖNYVEK (Pro-Print Könyvkiadó)

KOINÓNIA KÖNYVEK

MÚLTUNK KÖNYVEK (Pro-Print Könyvkiadó)

 • Források és stratégiák. A II. összehasonlító magyar kisebbségtörténeti szimpózium előadásai, Székelyudvarhely, 1997. augusztus 21–22. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 1999. [pdf, 2511.3k]
  BÁRDI NÁNDOR (sorozatszerk.)

FORRÁSOK A ROMÁNIAI MAGYARSÁG TÖRTÉNETÉHEZ (Pro-Print Könyvkiadó)

MAGYAR KISEBBSÉG KÖNYVTÁRA (Pro-Print Könyvkiadó)

POLIS KÖNYVEK

MÁS KÖNYVEK

 • Tekintő. Erdélyi helynévkönyv Kézirat [pdf, 11972.5k]
  VISTAI ANDRÁS JÁNOS (összeáll.)
 • Utazások Erdélyben. Ötödik, javított kiadás. Panoráma, Budapest, 1990. [pdf, 12912k]
  Mátyás Vilmos (dr.)
 • Vadasd és vidéke. Néprajzi és helytörténeti tanulmányok Üveghegy Kiadó, Szászhalombatta, 2020 [pdf, 35742.9k]
  SZÉKELY FERENC
 • Valami történik (Szempontok az elit tagolódásának értelmezéséhez). Interdialóg Társaság, h.n., é.n. /Interdialóg füzetek 1./ [pdf, 950.2k]
  ROSTÁS ZOLTÁN (szerk.)
 • Vasfüggöny Keleten [tartalomjegyzék] Iratok a magyar-román kapcsolatokról (1948-1955). Válogatta, sajtó alá rendezte, szerkesztette, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta Fülöp Mihály és Vincze Gábor. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2007
  Fülöp Mihály, Vincze Gábor