Adatbank.ro / Tárgyszavak
nyomtat

megoszt

Tárgyszavak
Tárgyszó: hatalom

 • Fényes tegnapunk. Tanulmányok a szocializmus korszakáról Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 1998
  BODÓ JULIANNA (szerk.)
 • Magyar Autonóm Tartomány: egy centralizációs kísérlet. Hatalom, értelmiségiek, társadalom In Autonóm magyarok? Székelyföld változása az ötvenes években. Szerk. Bárdi Nándor, Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2005. [html]
  GAGYI JÓZSEF
 • Érték, érdek és hatalom, 1989–1998. In Magyar Kisebbség 1998/2, pp. 23–54. [dok, 566.8k] [pdf, 458.9k]
  BORBÉLY IMRE - BORBÉLY ZSOLT ATTILA
 • A romániai magyar kisebbség részvétele a hatalomgyakorlásban: 1990–2001. In Veres Valér–Gyarmati Zsolt (szerk.) RODOSZ–Tanulmányok III. Társadalom- és humán tudományok. Kolozsvár, 2003, Kriterion. 11–31. p. [dok, 217.6k] [pdf, 373.2k]
  SZÁSZ ALPÁR ZOLTÁN