Dobos Balázs

A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény történeti kronológiája

Keresés    á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş    
   Szűkítés         -       
Tételek száma: 8       Lapozás: 1-8

II III IX X XI XII


1997. február 26.

Roman Herzog, a Német Szövetségi Köztársaság elnökének budapesti programja egy, a hazai kisebbségek helyzetéről rendezett kerekasztal-beszélgetéssel kezdődött, amelyen Magyarország kisebbségpolitikáját a német államfő példaértékűnek minősítette. A találkozón Farkas Flórián a kisebbségi törvény radikális módosítását, a parlamenti képviselet megoldását, valamint a kulturális autonómia pénzügyi garantálását szorgalmazta. Lásztity Péró szerint a jogszabály elsősorban a finanszírozás miatt szorul módosításra.

1997. március 24.

Az Országgyűlés plenáris ülésén lezajlott a Magyar Köztársaságban élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről szóló beszámoló, valamint a beszámoló elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslat együttes általános vitája. A kormánybeszámoló szerint a jövőben, a kisebbségi önkormányzati rendszer működési tapasztalatainak figyelembevételével folytatódik a jogalkotási és jogharmonizációs tevékenység, amely mindenekelőtt a kisebbségi önkormányzatok jogi és anyagi működési feltételeit kívánja javítani. Az előterjesztés előadója, Vastagh Pál igazságügyi miniszter szerint mind az Országgyűlésnek, mind pedig a kormánynak fel kell készülnie a kisebbségi törvény átfogó felülvizsgálatára. Megítélése szerint ugyanis a működés tapasztalatai már lehetővé teszik a jogszabály nagyobb mértékű módosítását. Kovács Kálmán (KDNP) ellenzéki képviselő viszont – a kormány bírálata kapcsán – éppen a törvénymódosítással kapcsolatos félelmének adott hangot. Tabajdi Csaba (MSZP) szerint egy közepes mértékű módosítás indokolt, amely nem érintené a törvény alapszerkezetét. Több tartalommal kívánta megtölteni a kisebbségi önkormányzati rendszert, kiteljesíteni a kulturális autonómiát, illetve tisztázni a települési és a kisebbségi önkormányzatok viszonyát. A beszámolót az Országgyűlés a másnapi ülésén fogadta el.

1997. március 26.

Gellért Kis Gábor találkozott a pécsi kisebbségi önkormányzatok képviselőivel. A megbeszélésen elmondta, hogy elkészült a kisebbségi törvény módosításának koncepciója, amelyet még a tavaszi ülésszakban benyújtanak az Országgyűlésnek annak érdekében, hogy a javaslat az ősszel napirendre kerülhessen. A dokumentumot megküldik az országos kisebbségi önkormányzatoknak is. A koncepció lényege, hogy tisztázza a kisebbségi önkormányzatok jogállását, illetve szabályozza a települési és a kisebbségi önkormányzatok viszonyát.

1997. Szeptember

A tervezett törvénymódosításról a NEKH keretében egy kéthasábos anyag készült el. A dokumentum az előkészítés során keletkezett, III. számú, de a későbbi előterjesztéssel még nem teljesen azonos munkaanyagot vetette össze a kisebbségi törvény hatályos szövegével.

1997. október 28.

Kaltenbach Jenő a kétnapos borsodi látogatásának tapasztalatait összegezve tolmácsolta a települési jegyzők azon véleményét, amely szerint a kisebbségi önkormányzati rendszert tovább kell fejleszteni.

1997. november 4.

Heinek Ottó, a NEKH elnökhelyettese a Fővárosi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat fórumán kifejezte azon reményét, hogy még novemberben megkezdődhet a tárcaközi egyeztetés a kisebbségi törvény módosításáról szóló, a NEKH által kidolgozott tervezetről.

1997. December

Tabajdi Csaba, Kuncze Gábor belügyminiszter és Vastagh Pál igazságügyi miniszter elkészítették az előterjesztést a kormány részére a kisebbségi törvény módosításáról. A javaslat a kisebbségi önkormányzatok létrejötte óta eltelt három évet elegendőnek ítélte a problémák és hiányosságok felszínre kerülése, és az így összegyűjtött tapasztalat szempontjából. Az előterjesztés felelevenítette azt a már az 1993-as normaszövegből kiiktatott elképzelést, amely egy, a kisebbségi önkormányzati választásokhoz kötődő anonim felmerésről rendelkezett. Meghatározta továbbá a kisebbségi önkormányzat fogalmát, pontosította a választási szabályait, a szervezetét és működését, a feladat- és hatásköreit, az ezekkel kapcsolatos finanszírozási szabályokat (ideértve az intézményfenntartást is), illetve a települési önkormányzattal fennálló kapcsolatokat. Megszüntette a közvetett módon létrejövő kisebbségi önkormányzat kihasználatlan intézményét, de lehetőséget teremtett a megyei szint elektori úton történő kialakítására, és rendezte az országos testület törvényességi ellenőrzésének kérdését. Ez utóbbinak módosította némiképp a létrehozási szabályait is.

A tervezett módosítással összefüggésben a NEKH munkaanyagot állított össze („A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény módosítására vonatkozó javaslatok a törvény szerkezeti rendjében”). A dokumentum tételesen felsorolta a törvény végrehajtása során felmerülő problémákat és ellentmondásokat, amelyek megoldására – jórészt az előterjesztésben is megjelenő – javaslatokat fogalmazott meg.

kapcsolódók


további kronológiák


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2008
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék