I. Személyi adatok

 

Név: Gidó Attila
Állandó lakcím: str. Castanilor 4/9, 400341-Cluj-Napoca/Kolozsvár
Születési dátum: 1979. szeptember 29., Székelyudvarhely
Telefon: 0742-636575
Mail: gidoattila@yahoo.co.uk
Munkahelyi cím: str. Emil Racovita 3., 400165-Cluj-Napoca/Kolozsvár
Munkahelyi telefon: 0040-364-11 62 61
Nyelvtudás: román, angol
Egyéni honlap: https://www.ispmn.gov.ro/membri/gido_atilla_hu.html

II. Tanulmányok

 • 2005–2006: Doktori részképzés: Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék, ELTE BTK
 • 2003– : Doktorandusz. Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár. Európai Tanulmányok Kar. A disszertáció tervezett címe: Kolozsvár zsidó közössége a két világháború között (Szakirányítók: dr. Ladislau Gyémánt – Kolozsvár, BBTE, dr. Komoróczy Géza – Budapest, ELTE)
 • 2002–2003: Magiszteri képzés. Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár. Történelem – Filozófia Kar, Judaisztika Szak
 • 1998–2002: Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár. Történelem – Filozófia Kar, Történelem Szak
 • 1994–1998: Református Kollégium, Székelyudvarhely

III. Végzettség/diplomák/tudományos fokozat

 • 2003: Magiszteri diploma. A szakdolgozat címe: Kolozsvár hitközségei és a zsidó nemzeti mozgalom (1918-1930)
 • 2002: Egyetemi diploma. A szakdolgozat címe: A zsidóság helye a két világháború közötti kolozsvári magyar kultúrában
 • 1998: Érettségi. Református Kollégium, Székelyudvarhely

 

IV. Kutatási terület

 • a két világháború közötti erdélyi zsidó nemzeti mozgalom és önszerveződés
 • Kolozsvár zsidóságának története a két világháború között
 • az erdélyi zsidóság 1918 után
 • családfakutatás

 

V. Munkahelyek

 • 2007– : Román Nemzeti Kisebbségkutató Intézet (Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale), Kolozsvár

VI. Szakmai tevékenység

 • 2008. február–március: Az MTA Domus Hungarica Scientiarium et Artium ösztöndíja magyarországi kutatómunkára: A kolozsvári zsidóság 1918-1940 közötti szerepvállalása Erdély gazdasági életében. Forrásfeltárás folytatása
 • 2007. március–2008. február: A budapesti Politikatörténeti Intézet kutatási ösztöndíja: Úton. A két világháború közötti erdélyi zsidóság társadalom- és nemzetépítési kísérleteinek dokumentumai (1918–1940)
 • 2007. március–: Az izraeli Yad Vashem levéltár Shemot (Nevek) című dokumentumgyűjtő programjának romániai munkatársa
 • 2006. április–: A Debreceni Egyetem Totalitarizmus és Holokauszt című programjának munkatársa. Programvezető: Vajda Júlia
 • 2006. január–április: A Román Közoktatásügyi Minisztérium ösztöndíja magyarországi kutatómunkára: The History of the Jews of East Central Europe
 • 2005. október–december: A Hanadiv Charitable Foundation (London) által támogatott három hónapos kutatási program: Assimilation or Zionism? Strategy and Pursuit of Aims of the Jewish Community of Cluj during the Inter-War Years
 • 2005. I. félév: A Magyar Tudományos Akadémia Arany János Közalapítványának Határon Túli Magyar Tudományos Kutatásért Szakkuratóriuma által támogatott kutatási program: Kolozsvár zsidó társadalma a két világháború között
 • 2004–2005: A New-yorki „J. and O. Winter Fund” alapítvány által támogatott kutatási program: A vészkorszak előzményei: Antiszemitizmus és zsidóellenes intézkedések a két világháború közötti Kolozsváron
 • 2003–2006: A Centropa Zsidó Családtörténeti Központ külső munkatársa
 • 2003–2004: A XX. Század Intézet által támogatott kutatási program: Két haza birtokában. A cionista mozgalom és az erdélyi zsidóság önszerveződése az Új Kelet tükrében (1918–1940)
 • 2001: A Kolozsváron rendezett IV. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia szervezőségi tagja, a Történelem Szekció irányítója
 • 2001: A XII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor szervezőségi tagja a Kolozsvári Magyar Diákszövetség részéről, a Történész Sátor irányítója
 • 1999–2000: A Kolozsvári Magyar Történészhallgatók Egyesületének alelnöke, a Jelenkor Szakkör irányítója