I. Személyi adatok

Név: Gaucsík István
Állandó lakcím:
 Hrubý Šúr 360, 903 01 Senec
Születési dátum: 1973. november 19.
Telefon:
00421-907-487-051
Mail: gaucsikistvan@gmail.com
Munkahelyi cím:
Historický ústav Slovenskej akadémie vied, Klemensova 19, 831 64 Bratislava, Slovakia
Munkahelyi telefon: 00421-2-5292-5753, 224-es mellék
Nyelvtudás: német, szlovák
Egyéni honlap:

 

II. Tanulmányok:

 • 2008– :Doktorandusz, Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete
 • 2007– :Doktorandusz, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Új- és Jelenkori Magyar Történelem Doktori Program
 • 1992–1997: Történelem–magyar nyelv és irodalom szak, Komenský Egyetem Bölcsészettudományi Kara, Pozsony
  Szakdolgozat: A Korponai Fafeldolgozó- és Gőzmalom Rt. és a Korponai Takarékpénztár Rt. története (1872–1915), Pozsony, 1992, 147 oldal
 • 1992: Érettségi vizsga az Ipolysági Magyar Tanítási Nyelvű Gimnáziumban

 

III. Végzettség/diplomák/tudományos fokozat:

 • 1997: Egyetemi végzettség, Komenský Egyetem Bölcsészettudományi Kara, Pozsony

 

IV. Kutatási terület:

 • A szlovákiai magyarság gazdasági szervezetépítése és önszerveződése az I. Csehszlovák Köztársaságban
 • A felvidéki gazdasági szervezetek reintegrációjának kérdésköre az első bécsi döntés után
 • A szlovákiai magyarság gazdasági státusvesztése 1945–1948 között
 • A szlovákiai magyarság gazdasági és szociális helyzete a szocialista Csehszlovákiában (1948–1989)
 • Gazdasági elitek Szlovákiában

 

V. Munkahelyek:

 • 2008–  : Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete
 • 2003–2008: Pozsonyi Állami Levéltár Vágsellyei Fióklevéltár
 • 2001–2003: Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma
 • 2001: Magyar Kultúra Dokumentációs Központja
 • 2000–2001: Ipolysági Magyar Tanítási Nyelvű Általános Iskola
 • 1999–2000: Kötelező katonai szolgálat
 • 1998–1999: Ipolysági Magyar Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Ipolysági Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium

 

VI. Szakmai tevékenység

 • 2007–2008: Történelem az oktatásban, a közösségfejlesztésben és az identitásőrzésben. A (cseh)szlovákiai és kárpátaljai magyar kisebbség történetének levéltári forrásai (1918–1989) c. program szlovákiai megvalósítása és digitalizálás (www.tankonyv.sk)
 • 2003–2008: Részvétel a Pázmány Péter Tudományos Társaság  tevékenységében (levéltári kutatások és          kiállításszervezés)
Az Archivum Sala levéltári évkönyv szlovák és magyar verzióinak társszerkesztője
 • 2001–2003: A Magyar Kultúra Dokumentációs Központja és a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma történeti muzeológiai kutatási programjainak kidolgozása
  A Szlovákiai Magyar Múzeumi Kollégium koncepciójának kidolgozása
  Kiállítási forgatókönyv [„Vôľa nepozná prekážky“/ „Az akarat nem ismer akadályt“]
  Kossuth Lajos-emlékkiállítás [Pozsony, 2002. szeptember 18 – október 25.]                                                                 Szlovák-magyar történész szeminárium Kossuth Lajosról (Pozsony, 2002. szeptember 18-án, a Kossuth-kiállítás megnyitóján) Kossuth Lajos-emlékkiállítás vándoroltatása [Galánta, Honismereti Múzeum, 2002. november
  5.–november 29., Szenc 2002. december 10–18., Oroszka 2003. március 18.– május 30.]
  Kiállítási forgatókönyv [Kapitoly z dejín Maďarov na Slovensku (1918–1948) /Fejezetek a szlovákiai magyarság történetéből (1918–1948)]
  Kiállítás: Kapitoly z dejín Maďarov na Slovensku (1918–1948) /Fejezetek a szlovákiai magyarság történetéből (1918–1948) [A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumának a                                                                                                     Hagyomány és értékek. A szlovákiai magyarság c. állandó kiállításának a kisebbségtörténeti része] Pozsony, 2003. május 22-től  A kiállítási katalógus társszerzője
 •  2001-től: A szlovákiai magyarság gazdasági szervezetépítésének és önszerveződésének kutatása és Csehszlovákia/Szlovákia gazdaságtörténetének, illetve bankrendszerének vizsgálata