I. Személyi adatok

Név: Bárdi Nándor
Állandó lakcim: 2084 Pilisszentiván, Akácfa u. 18.
Születési dátum: 1962. szeptember 22.
Telefon:
26-366170
Mail:
bardinandor@gmail.com
Családi állapot:
nős, 2 gyermek apja
Állampolgárság:
magyar
Munkahelyi cím:
MTA Kisebbségkutató Intézet, 1014 Budapest I. ker. Országház u. 30.
Nyelvtudás:
angol, román

II. Munkahelyek

 • 2007- : MTA ENKI munkatárs
 • 1997-2006: TLA Közép-Európa Intézet, munkatárs
 • 1995-1997: JATE- Szeged Középkori Magyar Tanszék, (Középkori Magyar)
  Történelem Ph.D hallgató(JATE- Szeged)
 • 1990-1995: JATE-Szeged, Új-és Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék, tanársegéd
 • 1989-1990: Országos Széchenyi Könyvtár, Kortörténeti Különgyűjtemény, szakreferens
 • 1987-1989: kötelező katonai szolgálat

III. Tanulmányok

 • 1999- : Történelem PhD, Atelier (ELTE-Budapest)
 • 1995-1997: (Középkori Magyar) Történelem PhD (JATE- Szeged)
 • 1981-1987: Történelem-Kelet-Európa története a XX. században, JATE – Szeged, Tanulmányi átlag 4,6; szakdolgozat címe: Az Apollo című folyóirat közép-európai humanizmus ideológiája 1934-1939,Szeged,1987,167. o.
 • 1980: Érettségi vizsga a szegedi Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskolában

IV. Szakmai tapasztalatok

 • 1980-1984: Esettanulmányok készítése, kérdezőbiztosi munkák helyi társadalom, szegénység, politikai-attitüd vizsgálatokban a JATE Szociológiai Tanszék, MSZMP KB TTI szervezésében,
 • 1982-1986: A Gondolat-Jel,  szegedi egyetemi kiadvány szerkesztője,
 • 1984-1988: Az Aetas, szegedi történész hallgatók folyóiratának alapító szerkesztője,
 • 1989-1990: Nenzetiségi Kollégium szakértője,
 • 1992-1994: Közép-Európa magyar kisebbségi intézményrendszere adatbázis építés szervezése, OKTK programként,
 • 1992-1995: Köztes-Európa térképgyűjteményhez kapcsolódó adatgyűjtő kutatás,
 • 1993-1994: Tempus program keretében holland-magyar kapcsolattörténeti bibliográfia készítése,
 • 1993-1996: A székelyudvarhelyi Haáz Rezső Kulturális Egyesület Múzeumi Füzetek sorozatának szerkesztése (14 kötet),
 • 1994- : A JATE Történész Diákkör Studium sorozatának szerkesztése (5 kötet),
 • 1994- : A TLA  Kisebbségi Adattár sorozatának szerkesztése (10 kötet),
 • 1995-1996: Kisebbségtörténeti kurzus Kolozsváron az EME és a KOMATE szervezésében,
 • 1997: A határon túli magyar érdekvédelmi szervezetek iratanyaga 1989 után,forrásfeltáró OKTK program munkája,
 • 1997-1998: Összehasonlító kisebbségtörténeti kutatási program vezetése a TLA KEI-ben,
 • 1997-1998: Tutori munka a budapesti Láthatatlan Kollégiumban,
 • 1998: A határon túli magyar oktatási intézményrendszer, helyzetfelmérő kutatás szervezése az MKM részére,
 • 1998- : A csíkszeredai Pro Print Könyvkiadó Múltunk sorozatának szerkesztése,
 • 1998-  : A TLA Occasional Papers sorozatának szerkesztése (4 kötet),
 • 1998-  : Tutori munka a CEU Nacionalizmus Tanszékén,
 • 1998- : A "Kisebbségek szerveződésének régi és új írányai" kutatási program kidolgozása és vezetése a TLA KEI-ben,
 • 1999- : Szakdolgozat-témavezetés ELTE BTK Politológia Tanszékén, A „Kisebbségek szerveződésének régi és új írányai” kutatási program szervezése és vezetése (12 alprogram, 11 kötet, 6 füzet, 18 külön tanulmány)
 • 1998-2000: A „Romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1918-1940” OKTK program vezetése
 • 1999-2000: A Regio c. folyóirat szerkesztője, majd 2000-től felelős szerkesztője 2003-ig
 • 1999 II. félév: Kisebbségtörténeti kurzus a kolozsvári BBTE magyar filológus hallgatói számára.
 • 2000 I. félév: Kisebbségtörténeti kurzus a kolozsvári BBTE magyar történész hallgatói számára.
 • 2000: A „Kisebbségek szerveződésének régi és új irányai” kutatási program irányítása ( 17 alprogram)
 • 2001-2002: Az Erdélyi Magyar Tudományegyetem megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése
 • 2002: Bevezetés a romániai magyar társadalomkutatás történetébe, előadások és szövegolvasó szeminárium a BBTE szociológus hallgatói számára
 • 2002-2003: Az OM Kulturális külpolitika és nemzeti identitás programján belül a Kisebbségek régi és új szerveződései c. alprogram vezetése  (15 alprogram)
 • 2003: Erdélyi magyar politikai elit 1902-1993 előadások (14) a kolozsvári Mikó Imre Szakkollégium Hallgatói számára,
 • 2003- : A Jakabffy Elemér Alapítvány Dokumentációs  központjának szakmai felépítése és irányitása
 • 2004- : A Transindex honlapon belül az Erdélyi Adatbank szakmai programfelelőse
 • 2004-2006: A határon túli magyarság történeti kronológiája 1918-2000  adatbázis és kutatási program vezetése
 • 2006: Észak-Erdély társadalomtörténete 1940-1944 között kutatási program elindítása
 • 2007:  Kisebbségtörténeti tankönyv készítése (12 fejezet)