I. Személyi adatok

Név: Ábrahám Barna
Állandó lakcím: 1024 Budapest, Lövőház u. 33. fsz. 3.
Születés dátuma:
1967. 04. 03.
Telefon:
06 1-316 6073
Mail:
abraham@btk.ppke.hu
Munkahelyi cím:
PPKE BTK Szlavisztika – Közép-Európa Intézet 2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1.
Munkahelyi telefon:
06 26 375 375 / 2970
Nyelvtudás:

 • szlovák (egyetemi oklevél)
 • angol, román (C tip. középfok)
 • latin (érettségi)
 • cseh, francia, horvát, szerb (olvasási szinten)

II. Tanulmányok

 • 1995−98: PhD-kurzus elvégzése az ELTE Kelet-Európa története a XIX−XX. században c doktori programja keretében
 • 1993−98: szlovák szakon a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán
 • 1991−92: állami ösztöndíjasként két szemeszter a iaşi A. I. Cuza Egyetemen (Románia) történelem szakon
 • 1986−93: magyar−történelem szakon az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán
 • 1985: jeles érettségi a győri Révai Miklós Gimnáziumban

III. Végzettség/diplomák/tudományos fokozat:

 • 2003: PhD-fokozat megszerzése az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Disszertációm címe: A hazai románság polgárosodása a 19. század második felében
 • 1998: szlovák nyelv és irodalom tanári diploma. Szakdolgozatom címe magyarul: Magyarosító törekvések a századforduló budapesti szlovák könyvkiadásában
 • 1998: magyar nyelv és irodalom tanári diploma. Szakdolgozatom címe: Erdélyiség-tudat a két világháború közötti erdélyi irodalomban
 • 1993: történelem tanári diploma. Szakdolgozatom címe: Konzervatív eszmék és politikai gyakorlat Titu Maiorescu életművében

IV. Kutatási terület:

 • a szlovák nemzetépítés a 19−20. században
 • a román nemzetépítés a 19. században
 • a nemzetiségi kérdés Magyarországon a 19. században
 • nyelv és nemzettudat Közép- és Délkelet-Európában a 19−20. században

V. Munkahely:

 • 1998− Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kara Szlavisztika – Közép-Európa Intézete, adjunktusi beosztásban

VI. Szakmai tevékenység:

 • Az MTA Irodalomtudományi Intézetében készülő 19. századi magyar irodalomtörténeti összefoglaló monográfia munkacsoportjának tagja vagyok.
 • Az Európa Tanács Kulturális Együttműködési Tanácsa által indított „Leaning and teaching about the history of Europe in the 20th century” c. nemzetközi történelemtanítási projekt két kollokviumának (1998. Brüsszel; 2000, Szarajevó) magyarországi résztvevője
 • A Délkelet-Európai Stabilitási Paktum alprogramjaként működő „Történelemtanárok képzése” project keretében rendezett regionális szeminárium (2001, Budapest) magyar küldöttségének tagja
 • Az alapítás óta a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Nyugati Szláv Kulturális Kutatócsoportja  − jelenleg: Szent Adalbert Közép-Európa Kutatócsoportja − és az ugyanitt működött Regionális és Kisebbségi Kultúrák Kutatóműhelye titkára.
 • 1999−2000: a Pro Minoritate kisebbségi szemle szerkesztője
 • 1999−2003: a Limes tudományos szemle (Tatabánya) szerkesztője