szerkesztette Bárdi Nándor, Fedinec Csilla, Szarka László

Kisebbségi magyar közösségek a 20. században.


6. A rendszerváltástól napjainkig 1989–2007


 • Vizi Balázs: A kisebbségi jogok újraszabályozása a nemzetközi jogalkotásban és politikában [pdf]
  Térképek:
  • » Eurorégiók Magyarország határain
 • Szarka László: Útkeresés, önszerveződés a rendszerváltás éveiben (1989–1991) [pdf]
 • Bárdi Nándor: A romániai magyar kisebbség helyzetének változásai, társadalmi, kulturális önszerveződésének eredményei [pdf]
 • Hamberger Judit: A magyar kisebbség jogi, politikai helyzete Szlovákiában 1989 novembere után [pdf]
 • Fedinec Csilla: A kárpátaljai magyar kisebbség helyzetének változásai Ukrajnában [pdf]
 • Vékás János: Kelet és Nyugat között: magyarok Szerbiában 1991 után [pdf]
 • Vékás János: A befejezetlen nemzetállam: magyarok Horvátországban 1991 után [pdf]
 • Vékás János: Együtt Európában: magyarok Szlovéniában 1991 után [pdf]
 • Gerhard Baumgartner: Magyarok Ausztriában a rendszerváltástól napjainkig (1989–2005) [pdf]
 • Bárdi Nándor: A budapesti kormányzatok magyarságpolitikája 1989 után [pdf]
 • Gyurgyík László: A kisebbségi magyar közösségek népesedési folyamatai 1989 után [pdf]
  Térképek:
  • » A regionális fejlettség (GDP) Kelet-Közép-Európa országaiban, 2002
 • Papp Z. Attila: A kisebbségi oktatás politikai, jogi, társadalmi keretei [pdf]
 • Bárdi Nándor – Fedinec Csilla – Papp Z. Attila: A magyar kultúra és tudomány a kisebbségi magyar közösségekben a 20. század végén [pdf]
 • Nádor Orsolya: A magyar mint kisebbségi anyanyelv. Nyelvi jogok és nyelvhasználat [pdf]
  Térképek:
  • » A magyar nyelvhatár változásai Erdélyben 1910 –2000
  • » A magyar nyelvhatár változása Szlovákiában és Kárpátalján, 1910–2000
  • » Nyelvszigetek: Muravidék, 1910–1991
  • » A magyar nyelvhatár változása a Vajdaságban, 1910–2002
  • » Nyelvszigetek: Horvátország, 1910–2001
  • » Nyelvszigetek: Burgenland, 1910–2001
 • Bányai Viktória: A Kárpát-medence magyar nyelvű zsidósága [pdf]
 • Bányai Viktória: Magyar ajkú zsidó közösségek a világban [pdf]
 • Ilyés Zoltán: A moldvai csángók [pdf]
  Térképek:
  • » A moldvai csángók az 1990-es években, Tánczos Vilmos kutatásai nyomán
 • Szuhay Péter: Magyar nyelvű cigányok a Kárpát-medencében [pdf]
 • Kovács Ilona: Magyar szórványközösségek a Kárpát-medencén kívül [pdf]
  Térképek:
  • » Magyarok a világban
kapcsolódók
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2008
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék