szerkesztette Bárdi Nándor, Fedinec Csilla, Szarka László

Kisebbségi magyar közösségek a 20. században.


5. A kelet-közép-európai pártállamokban 1948–1989


 • Stefano Bottoni: Az ötvenes évek a kelet-közép-európai kommunista államokban. A pártállami nemzetiségi politika alakváltozatai [pdf]
 • Bárdi Nándor – László Márton: A kollektivizálás és a falu átalakítása [pdf]
 • Stefano Bottoni: A XX. pártkongresszus és az 1956. évi magyarországi forradalom hatása a szomszéd országok kisebbségi politikájára [pdf]
 • Stefano Bottoni: A romániai modell sajátosságai: a Magyar Autonóm Tartomány. A Ceauşescu-féle modell, a román államnacionalizmus [pdf]
  Térképek:
  • » Magyar Autonóm Tartomány
 • Hornyák Árpád: A jugoszláviai külön út kisebbség­politikai következményei. Magyarok a horvát, szerb és szlovén tagköztársaságban. A vajdasági autonómia és a magyarok 1945–1989 [pdf]
 • Gerhard Baumgartner: Az ausztriai magyar népcsoport az államszerződéstől a keleti blokk összeomlásáig (1955–1989) [pdf]
 • Popély Árpád: A csehszlovák kisebbségpolitika, a magyar közösség újjászerveződése. A Csemadok szerepvállalása. Az 1968–69-es reformfolyamat és a Husák-korszak [pdf]
  Térképek:
  • » Szlovákia közigazgatási beosztása
 • Fedinec Csilla: A kárpátaljai magyar életviszonyok a Szovjetunióban. Politika és irodalom [pdf]
 • Novák Csaba Zoltán: A Brezsnyev-doktrína és a szovjet nemzetiségpolitikai fordulat kelet-közép-európai következményei [pdf]
 • Bárdi Nándor – Papp Richárd: A kisebbségi magyar egyházak [pdf]
 • Fedinec Csilla: A kisebbségi magyar oktatásügy helyzete Közép-Európában (1944–1989) [pdf]
 • Filep Tamás Gusztáv: A kisebbségi magyar kulturális és művészeti élet intézményei [pdf]
 • Bárdi Nándor: Magyarország és a határon túli magyarok (1948–1989) [pdf]
 • Tátrai Patrik: A magyar kisebbségek demográfiai fejlődésének fő vonalai a kommunizmus évtizedeiben [pdf]
kapcsolódók
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2008
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék