szerkesztette Bárdi Nándor, Fedinec Csilla, Szarka László

Kisebbségi magyar közösségek a 20. században.


2. A két világháború közti időszak 1921–1938


 • Szarka László: Nemzetállamok, kisebbségek az 1920-as években [pdf]
 • Bárdi Nándor: A Magyarországgal szomszédos országok magyarságpolitikája a két világháború között [pdf]
 • Eiler Ferenc: Kisebbségvédelem és revízió. A kisebbségi kérdés helye a magyar kormánypolitikában [pdf]
  Térképek:
  • » Gömbös Gyula revíziós terve
  • » A Magyar Revíziós Liga revíziós elképzelése, 1928
 • Bárdi Nándor: A romániai magyar kisebbség a két világháború között [pdf]
  Térképek:
  • » Románia közigazgatási beosztása, 1928
 • Simon Attila: A csehszlovákiai magyar kisebbség helyzete [pdf]
  Térképek:
  • » Csehszlovákia tartományai és közigazgatási beosztása, 1928
 • Fedinec Csilla: A kárpátaljai fejlődés sajátosságai a két világháború között [pdf]
 • A. Sajti Enikő: A jugoszláviai magyarok a két világháború között [pdf]
 • Gerhard Baumgartner: Burgenland tartomány felállításától az Anschlussig (1922–1938) [pdf]
 • Simon Attila – Kovács Attila: Gazdaság és nacionalizmus. Földreformok az utódállamokban [pdf]
  Térképek:
  • » Csehszlovák telepítések, kolóniák
  • » Jugoszláv telepítések, kolóniák
 • Filep Tamás Gusztáv: A kisebbségi magyar kultúra, művészet, művelődés, tudományosság intézményei és teljesítményei [pdf]
 • Bárdi Nándor: Viták, tervek, javaslatok a kisebbségi kérdés kezeléséről [pdf]
 • Szarka László: A magyar revíziós politika eredményei és dilemmái [pdf]
  Térképek:
  • » Első bécsi döntés (Felvidék, Kárpátalja, 1938)
  • » Második bécsi döntés, 1940
 • Bárdi Nándor: A kisebbségi magyar társadalmak a két világháború között [pdf]
kapcsolódók
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2008
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék