Monitorizare de presă

Căutare

Cuvânt cheie

Organ:

Tematica:Numele cotidianului: Erdélyi Riport
Anul şi data apariţiei: 06/11/2008
Tematica: transformarea sistemului electoral – problematica reprezentării minorităţilor în parlament
Categoria articolului: interviuri
Titlul articolului: Jelöltfaggató az elõcsarnokban
Numărul fotografiilor: 4
Acces online: https://www.riport.ro/mod.php?mod=userpage&page_id=382


Numele cotidianului

 

Miközben a Studház dísztermében javában zajlott a kampányindító, a benti levegõtlen melegbõl pár percre friss levegõt szippantani kilépõ jelöltek egyikét-másikát rövid esélylatolgatásra kértük.

Kelemen Atilla – Maros megyei képviselõjelöltMivel szándékozik megszólítani a román választókat?

A vidékfejlesztést tartom a legfontosabbnak, hiszen tágabb, európai értelemben egész Románia egy nagy vidék. A vidékfejlesztéshez ki kell használni az Európai Unió biztosította elõnyöket, de soha nem szabad feladni azt a profilt, ami ezt a vidéket jellemzi. Ne elégedjünk meg azzal, hogy európai politikusok vagy turista barátaink ide jönnek, és agyba-fõbe dicsérik azt itt még mûködõ hagyományos gazdálkodási módot. Ez nem falumúzeum. Ki kell találni azokat a román mezõgazdasági modelleket – azért mondom, hogy román modellek, mert Dobrudzsában nem lehet ugyanazt a mezõgazdaságot folytatni, mint Erdélyben –, amelyek biztosítják az emberek megélhetését. Románia lakosságának 50 százaléka vidéken él, és 38 százaléka még a mezõgazdaságból. Nyugodtan hozzá lehet számolni még azt a 20 százalékot, akik karácsonykor, húsvétkor hazajönnek disznót, bárányt vágni, és beszerzik a káposztát, a krumplit, a murkot. Románia számára óriási potenciált jelent a vidék. Az egy és fél év, amelyet az Európai Parlamentben töltöttem, azt sejteti, hogy erre akár áldozni is hajlandó lenne Európa. Ez hatalmas tõke lehet az ország kezében, és én ezt szeretném továbbra is képviselni.

Autonómiáról, vagy az emberek mindennapi gondjairól szól a magyaroknak megfogalmazott üzenete?

Fontosnak tartom az autonómiát, de nem hiszem, hogy csak ezzel hadba lehet indulni. Abban a községben, ahol most már lakom is, és ahol 38 esztendeje körzeti állatorvos vagyok, pontosan tudom, hogy az emberek mivel küszködnek. Aztán úgyis megvalósul az a fajta autonómia, hogy az olyan községben, ahol magyarok laknak többségben, magyarul tartják az önkormányzati üléseket, az iskolában magyarul folyik a tanítás, a gazdatársadalom magyarul próbálja megszervezni önmagát. Mi ez, ha nem autonómia? Én az autonómia gyakorlati elemeit szeretném összerakni, amibõl majd magától kialakul az a gazdasági autonómia. Az államosítás is éppen azért volt, hogy a gazdatársadalom alól kirántsák a szõnyeget. Ugyanis minden olyan embert, aki képes megteremteni a saját és családja biztonságos megélhetését, azt már nem lehet politikailag befolyásolni. Én ebben a fajta autonómiában hiszek.

Demeter András – mûvelõdésügyi államtitkár, bukaresti képviselõjelölt

Az ön egyik ellenfele Gigi Becali. Mivel tudja legyõzni?

Észérvekkel, s azzal, amire õ nincs felkészülve. A pénz hatalmára, a futball erejére épít, valamint „szociális érzékenységrõl” próbál majd tanúbizonyságot tenni. Én meg azzal az európainak mondható vonulattal rukkolok elõ, miszerint a kultúrának is hatalmas gazdasági ereje van. Ezenkívül az Európai Unióban már felismerték, hogy hatalmas szociális lehetõségek rejlenek a kultúra különbözõ intézményeiben. Ha Európában a kultúra több millió embernek teremt munkalehetõséget és megélhetést, akkor ez Bukarest 20. számú választókerülete, a Ferentari-nak nevezett negyed lakosainak is lehetõségeket, jövõt biztosíthat. Ezt a jövõt most kellene elkezdeni építeni. Hangsúlyozom, a futball és pénz hatalma mellett a kultúra is lehet fegyver a választási csatában.

Gondolja, hogy a ferentari-iak vevõk erre?

Nekem konkrét teljesítményeim vannak Ferentari kerületben és környékén, hiszen két és fél éve dolgozom az országos roma központ megvalósításán. Új igazgatót nevezünk ki, most van a pályáztatása, a volt Ferentari mozi helyén épülõ kulturális központba, amely nemcsak a negyedet, hanem az országot is kívánja kiszolgálni. Hiszem azt, hogy nyitott fülekre találok, ha nem is olyan nagy számban, mint mondjuk, Gigi Becali a maga érveivel.

Eckstein Kovács Péter – Kolozs megyei szenátorjelölt


Bizonyára liberális üzenetet fogalmaz meg. Mirõl szól ez a román, illetve a magyar választók részére?

Három szenátori mandátumot töltöttem le eddig. Hogyha én most azzal állnék elõ, hogy mezõgazdasággal fogok foglalkozni, nem mondanék igazat. Az én üzenetem egyik fele a lakossággal való kapcsolat jelentõségét emeli ki, a másik része pedig azokat a területeket – igazságszolgáltatás reformja, korrupcióellenes törvények, környezetvédelem, kisebbségi és emberei jogok –, amelyekkel eddig is foglalkoztam. Megpróbálom továbbá megfogalmazni, hogy Kolozsvár nagyon dinamikusan fejlõdõ város, amint a megye is az. Ugyanakkor a választási rendszer minket talál a legnehezebb helyzetben. Ezért mi jelöltek is egymásra vagyunk utalva, mert több mint valószínû, hogy újraelosztásból tudunk mandátumot szerezni, amihez összeadják az egyéni eredményeket. A lényeg az, hogy Kolozsvár továbbra is képviselve legyen.

Király András – Arad megyei képviselõjelölt

Arad szórványvidéknek számít, a románság számára is meg kell fogalmaznia üzenetet. Hogyan szól ez?
Arad szórványosodó vidék, bár nem szeretem a szórvány kifejezést, mert azért elég sokan vagyunk. Kell üzenet a románságnak, és ez nem más, mint az a megbízható politizálás, melyet az RMDSZ mind helyben, mind országosan gyakorol. Úgy érzem, egyre többen vannak azok a románok, akik értékelik ezt a típusú politizálást. Úgynevezett kiskerületek lesznek a célpontok, ahová meghívok román választókat, elmegyek román lakásokba, személyes kapcsolatok által próbálom elmagyarázni, hogy érdemes az RMDSZ jelöltjére szavazni. Elmondom majd, mit tettem az elmúlt négy évben a képviselõházban. Sem én, sem RMDSZ-es társaim még korrupciós botrány közelébe sem kerültünk, nemhogy belekeveredtünk volna. Úgy vélem, sikerül jelentõs számú román szavazatot elnyerni, de természetesen a magyar az igazi célközösség.

Számukra milyen üzenetet fogalmazott meg?

Választási jelmondatom így szól: Céljaink közösek, haladjunk együtt! Igyekeztünk elvenni a magyarkodó élet, mert mindig a munka számít, amit a közösségért végzünk. Attól még a szívemben magyar vagyok, ezt mindenki tudja. Én abban a körzetben indulok, ahol születtem, ahol kisgyerek korom óta mindenki ismer. Át kell törni a közönyösség falát, és tudatosítani kell, hogy ha a magyarok nem mennek el szavazni, akkor valakinek adtak egy voksot.

Verestóy Attila – Hargita megyei szenátorjelölt

Sokadik mandátumát tölti, mit tervez a következõ évekre?

Ahhoz, hogy ne veszítsük el, amit elértünk, és haladni is tudjunk, ahhoz meg kell erõsíteni a törvényhozási képviseletet. Egységes, a program mentén összefogott RMDSZ-frakcióra van szükség mind a szenátusban, mind a képviselõházban. Ebben óriási elõnyre tehetünk szert a többi parlamenti párttal szemben, ahol eléggé heterogén, rendezetlen parlamenti csoportok jönnek majd létre, mivel számos egyéni érdek érvényesült. Nálunk a jelöltek kiválasztásának egyik elengedhetetlen szempontja volt, hogy milyen módon tud az illetõ hozzájárulni az RMDSZ programjának megvalósításához.
Ami a magam programját illeti: az elkövetkezõ négy évben sokkal határozottabban a megye felé fogok fordulni. Sokkal inkább érdekel majd az, hogyan tud gazdaságilag megkapaszkodni, megerõsödni az a közösség, amely nem a világ leggazdagabb régiójában lakik, hanem ott, ahol kemény munkával kell megteremteni a mindennapit, de ahol olyan lehetõségeink vannak, amelyeket eddig még nem használtunk ki. Nem is nagyon volt rá módunk, hiányzott az infrastruktúra, az autópályáról csak beszéltünk, nem nagyon tudtunk bekapcsolódni a világ vérkeringésébe. Képzett embereink távoli országokban keresték és találták meg a boldogulásukat. Elképzelésem szerint az elkövetkezõ négy évben hazahozzuk az embereket, egy vállalkozóbarát környezetben megteremtjük annak lehetõségét, hogy tényleg a szülõföldjén boldoguljon az is, aki itthon maradt, az is, aki pénzzel és tapasztalattal hazajön.
Ez nem egyemberes munka, eddig sem az volt. Egyre több fiatal kapcsolódott be az RMDSZ munkájába, remélem, jelentõs beosztásban látok az elkövetkezõ években számos olyan fiatalt, akinek ugyanaz lesz a programja, az elképzelése a környezetét tekintve, mint nekem. Csak úgy lehet elképzelni azt a bizonyos autonóm székelyföldi régiót, ha minden kistérség megvalósítja ezt a maga szintjén, és az egészet fogjuk össze egy rendezõ elv szerint.

  • Despre baza de date

Centrul de Documentare ISPMN a iniţiat un proiect de monitorizare a presei pe tematica reprezentării minorităţilor naţionale. În cadrul proiectului sunt monitorizate versiunile online ale mai multor cotidiane naţionale, atât în limba română cât şi în limba maghiară.

În munca de colectare a materialelor beneficiem de aportul unui grup de studenţi ai Universităţii Babeş-Bolyai, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, fapt ce ne oferă posibilitatea unei dezvoltări continue a bazei noastre de date.

Proiectul de monitorizare a presei doreşte să ofere celor interesaţi, posibilitatea de utilizare a acestei baze de date  în viitoare analize.