Monitorizare de presă

Căutare

Cuvânt cheie

Organ:

Tematica:Numele cotidianului: Erdélyi Riport
Anul şi data apariţiei: 25/9/2008
Tematica: transformarea sistemului electoral – problematica reprezentării minorităţilor în parlament
Categoria articolului: interviuri
Titlul articolului: Vélemények a választási programról
Numărul fotografiilor: 2
Acces online: https://www.riport.ro/mod.php?mod=userpage&page_id=376


Numele cotidianului


Biró Rozália, az SZKT elnöke

Tekintettel arra, hogy huszonnyolc szakember állította össze, mondhatjuk, hogy olyan választási programot tartunk a kezünkben, amely az Európai Unió és a romániai valóság talaján gyökerezik. Olyan programot, amelynek konkrét irányelvei, célkitûzései vannak, úgy megfogalmazva, hogy mérhetõek legyenek az eredmények. Én nagyon örülök ennek a programnak, mert reális és tartalmas. Az elhangzott módosító javaslatok zöme általánosságokat tartalmaz, és arra vonatkozik, hogyan kellene a nagy fejezeteket részfeladatokra bontani. Úgy vélem, ezek a javaslatok nem kimondottan a programba kellene belekerüljenek, hiszen e keretprogram alapján a szakbizottságok vélhetõen minden területet kibontanak, az irányelveket, célkitûzéseket konkrét feladatokra osztják. Amennyiben írásban beérkeznek a módosító javaslatok, nem változtatnak a programon, hanem tartalmasabbá, konkrétabbá tesznek bizonyos területeket.
A módosítások elfogadásához nincs szükség az SZKT összehívására, hiszen ezek csak kiegészítik a programot.

Frunda György szenátor

Ez egy keretprogram, amely hangsúlyozza, hogy az RMDSZ elsõsorban az erdélyi fejlesztést tartja fontosnak, és ezt lebontja különbözõ területekre. Azért mondom, hogy ez keretprogram, mert minden választási körzetben le kell bontani az ottani helyzetre, a helyi elvárásokra.
Amikor egyéni körzetrõl van szó, minden jelöltnek két üzenetet kell megfogalmaznia. Részint az RMDSZ közös programját, és azon belül maga kell kiépítse a saját programját.
Én fontosabbnak tartom a reálpolitika alkalmazását, a mindennapi kérdések megoldását: munkahelyet, nyugdíjat, fizetést, gáz- és villanyárat, a helyi iskolát, a kórházat. Ezeket fontosabbnak tartom, mint az általános filozofálgatást az autonómiáról. Ugyanis ha mindezeket megoldjuk, a következõ lépés az autonómia lesz. Mivel emberközeli lesz a választás, a mindennapi, ezen belül is a helyi kérdésekkel szembesülünk majd. A választók ugyanis majd megmondják nekem, hogy szerezzek pénzt a kerülõút megépítéséhez, oldjam meg a parkolók és a fõtéri közlekedési dugók kérdését. És ezeket meg kell oldani, még akkor is, ha a törvényhozásban dolgozunk.

Winkler Gyula EP-képviselõ

A program abból indul ki, amit eredménynek könyvelhetünk el az elmúlt négy évben. Ezek mind a szórvány, mind a tömbmagyarság számára fontosak. A program lényegében folytatja, kibõvíti, és az új európai uniós keretbe helyezi az RMDSZ teendõit az elkövetkezõ négy évre. Ezért is hasznos minden jelöltnek, hiszen ebben a keretben fogja megfogalmazni a saját körzetéhez illõ célkitûzéseket. A program adta keretet viszont nem kell meghaladnia, hiszen ez elegendõ mindarra, amit az RMDSZ célul tûz ki az elkövetkezõ idõszakra.

Varga Attila képviselõ

Valamelyest szerzõje is vagyok, úgyhogy nekem semmilyen nehézséget nem okoz beilleszkedi a programba. Ez az emberekrõl és az embereknek szóló program. Elhangzottak módosító javaslatok, melyekkel bõvíteni lehet. Jogos felvetések hangzottak el, lehet még újabb kérdéseket felvetni, megoldásokat javasolni. Úgy vélem, hogy korszerû a program, illetve az elkövetkezõ négy évre – amely a felzárkózás idõszaka lehet a törvényhozás szempontjából – megteremtheti azt a törvényi keretet, amely által Románia ténylegesen integrálódik az európai struktúrákba, fõként bekerül az európai gazdasági vérkeringésbe. Erre mindenképpen alkalmas ez a program, és azt is tartottuk szem elõtt, hogy a felzárkózás, a felemelkedés idõszakában tudjunk olyan törvényhozási, és adott esetben kormányzati feladatokat megoldani, amelyek ebben az idõszakban fontosak lesznek.
A kampány nyilvánvalóan a központból kell elinduljon, mert bármennyire egyéni körzetes a választás, az eredmény egy csapat kell legyen, ezért egy csapat kell elindítsa ezt a folyamatot, jelen esetben a kampánystáb. Kell egy koherens, egységes elképzelés, amelyet aztán mindenki a saját személyiségére, habitusára alakít. A csapat azt is jelenti, hogy nem egyforma emberekre van szükség, hanem különbözõ szakmájú, különbözõ képességû, szakmai elkötelezettségû egyénekre. Ilyen szempontból szükséges a központi vezérlés, a közös szlogenek, a közös elképzelések. Mert miközben egyéni körzetekben vagyunk, és meg kell találnunk a körzetre jellemzõ üzeneteket, meg kell találnunk a mindenütt vagy legalábbis nagy térségre érvényes közös üzenetet. Hiszen az természetes, hogy más a Székelyföldön és más a Partiumban, de egy megyén belül, mi több, a nagy térségek esetében sem lehet annyira más, hogy ne legyenek közös pontok. Ezeket a közös üzeneteket csak a kampánystáb tudja koordinálni.

Magyari Nándor szociológus

Keretprogramnak elfogadom, de a felszólalásomban is kiemeltem, hogy vannak benne elírások és hibás elképzelések is. Keretnek viszont jó. Egyébként nagyon sok programot látunk még a választáson, hiszen talán egészen körzetekig lemenõen új és újabb programpontokat kell megfogalmazni. Amit a leggyengébb pontjának véltem, az a korrupcióval foglalkozó rész. Én megpróbálom akár újrafogalmazni ezt a kis részt, hiszen a közvélemény-kutatásokból lehet tudni, hogy a korrupció érzékeny téma, és ezzel lehet választást nyerni. Az utakkal nem lehet, de a korrupcióellenes harc felvázolásával, hiteles bemutatásával lehet jó pontokat szerezni a kampányban. Éppen ezért fontos része kellene legyen a programnak.
Ez a program nem politikai kommunikációra való, nem fog így eljutni az emberekhez. Magam is ajánlottam, és azt hiszem, hogy konszenzus van arról, hogy egy tömör, jól kommunikálható program lesz a végsõ változat.
A kampányelképzelésekrõl keveset hallottunk, ez nem elég ahhoz, hogy megítéljem, milyen stratégiája van az RMDSZ-nek.

  • Despre baza de date

Centrul de Documentare ISPMN a iniţiat un proiect de monitorizare a presei pe tematica reprezentării minorităţilor naţionale. În cadrul proiectului sunt monitorizate versiunile online ale mai multor cotidiane naţionale, atât în limba română cât şi în limba maghiară.

În munca de colectare a materialelor beneficiem de aportul unui grup de studenţi ai Universităţii Babeş-Bolyai, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, fapt ce ne oferă posibilitatea unei dezvoltări continue a bazei noastre de date.

Proiectul de monitorizare a presei doreşte să ofere celor interesaţi, posibilitatea de utilizare a acestei baze de date  în viitoare analize.