Monitorizare de presă

Căutare

Cuvânt cheie

Organ:

Tematica:Numele cotidianului: Erdélyi Riport
Anul şi data apariţiei: 23/10/2008
Tematica: transformarea sistemului electoral – problematica reprezentării minorităţilor în parlament
Categoria articolului: interviuri
Titlul articolului: Magyari Nándor szociológus - Alaptémáktól etnikai hívószavakig
Numărul fotografiilor: 1
Acces online: https://www.riport.ro/mod.php?mod=userpage&page_id=380


Numele cotidianului

 

Durva kampányra számít a szociológus, aki szerint a korrupcióellenes retorika mérkõzik meg a szociális kérdéseket feszegetõ diskurzussal. Magyari Nándor László úgy véli, hogy az RMDSZ jelöltjei az eddiginél sem roszszabbul, sem jobban nem szerepelnek majd. Simon Judit interjúja.

Hogyan készül a szociológus a kampányra?

Különösebben nem készülök, de érdekel, ezért odafigyelek a kampányeseményekre. A napokban indítok egy gyors közvélemény-kutatást Kolozs megyében, már elõ van készítve.

Mivel magyarázható, hogy ugyanabban az idõpontban, ugyanannyi megkérdezettel, különbözõ közvélemény-kutató intézetek más-más eredményre jutnak?

Nem vádolnám azzal a kollégáimat, hogy mindenki manipulál, részlehajlással sem, noha minden politikai párt mellett kialakultak a megfelelõ kapcsolatok és intézményi összefonódások. Létezik egy másik jelenség is, nevezhetõ manipulációnak, de lényegében figyelmetlenségen alapszik. A sajtó nem figyel eléggé arra, ki milyen adatokat közöl. Egyesek a biztos szavazók arányára vetített voksolási szándékokat hozzák nyilvánosságra, mások a teljes mintáról beszélnek. Így keletkezik a zavar, és az emberek nem tudják követni a közvélemény-kutatások eredményeit.

Milyennek ígérkezik a kampány?

Úgy gondolom, durva lesz. Ez abból is látszik, hogy az államelnök beavatkozott. Megadta az alaphangot, tematizálta a kampányt, meghatározta, mirõl fog beszélni a Demokrata-Liberális Párt (PD-L) a kampányban. Úgy fest, a korrupcióellenes harc lesz a retorikai prioritás, mert úgy vélik, ezzel ismét választásokat lehet nyerni. Szerintem a kormány elleni támadás lényegében kijelölte a kedvenc párt alaptémáját. Másrészt a Nemzeti Liberális Párt (PNL) defenzívába szorul, mert õ az elszenvedõje az ilyen típusú támadásoknak, hiszen a liberálisok kormányoznak. Kicsit az RMDSZ-t is érintette ez, de úgy vélem, nem lesz meghatározó a magyar kampányban.

Lehet választásokat nyerni idén a korrupcióellenes harc retorikájával?

Gondolom, lehet, mert az embereket ez továbbra is érdekli. Lényegében az elnök körüli intézmények, személyek politikai manõverei tartották melegen ezt a témát, és sikerült eltávolítani az elnöki párttól ezt a megítélést, gyanút. Most ez a támadási felület, és ez a kampány egyik alaptémája. A másik a fizetésemelések, a szociális kérdések lehetnek, ezekre is érzékenyek az emberek. Ezekkel a témákkal a Szociáldemokrata Párt (PSD) fog elõállni, kisajátítja a szociális intézkedéseket, mert noha nem voltak kormányon, õk kezdeményezték a nyugdíj- és fizetésemeléseket.

Eszerint a korrupcióellenesség áll majd szemben a szociális intézkedésekkel?

Egyelõre ezek a témák vannak kijelölve.

Miként látszik körvonalazódni az RMDSZ kampánya?
Az RMDSZ kampánya egyelõre nem látszik, október 27-én indul, akkor ütik le az alaphangot. Megítélésem szerint az RMDSZ nem nagyon tehet mást, mint felvállalja az eddigi kormányzás eredményeit, melyeket pozitívnak tüntet fel, és ismerteti, hogy folytatni kívánja az eddigi tevékenységét. Másrészt elõkerül az autonómia kérdése. Utóbbi kapcsán akár radikálisnak tûnõ gesztusokat is fogunk látni, amivel mozgósítani lehet az embereket, hogy elmenjenek szavazni.

Ön szerint mennyire igaz a sokat hangoztatott tétel, hogy teljesen más kampányt kell folytatni a Partiumban, mást a szórványban és megint mást a Székelyföldön? Miben különböznek ezek a régiók szociológiai szempontból?

Kétségtelenül különböznek. S mert egyéni választókerületes szavazásról van szó, diverzifikálni kell az üzeneteket, másképpen kell szegmentálni a közösséget, illetve másféle kommunikációt kell alkalmazni a különbözõ helyzetekben. Az autonómia kérdésével van mit keresni a Székelyföldön, de nem találó csak ezt hangsúlyozni a szórványban. Az RMDSZ képes – legalábbis eddig képes volt – arra, hogy többféle üzenetet viszonylag jól kommunikáljon. Eddig sikerült mind a szociális kérdésekkel, mind az autonómiával kapcsolatos üzeneteket megfogalmazni.

A választók hogyan reagálnak majd arra, hogy az RMDSZ jelöltjein kívül indulnak az MPP által támogatott független jelöltek, illetve román pártok is indítanak magyar nemzetiségû jelölteket?

Ez egyelõre nem befolyásolja a választások kimenetelét. Szerintem az MPP karikatúrapárttá alakult, jókat lehet nevetni rajtuk: nagy nehezen bejegyzik a pártot, aztán nem indulnak a választásokon. Nem tudom, mi van a háttérben, de ezzel az MPP kiiratkozott a komoly politikai szervezõdések közül. Nem hiszek abban, hogy most a népek tömegesen független jelöltre vagy valamelyik román párt magyar jelöltjére szavaznának. Bár Udvarhelyen volt rá példa, hogy román színekben induló magyar jelöltekre szavaztak.

Mennyire nyomhatja rá a bélyegét a gazdasági világválság a kampányra? Melyik párt tudja ezt kihasználni?

Egyik sem. Egyszerûen nem is figyelnek a válságra, mindenki úgy tesz, mintha ez nem lenne komoly, csak televíziós téma, ami messze, Amerikában vagy Brüsszelben történik. Sokkal késõbb döbbennek majd rá az emberek, hogy ez a hétköznapi életüket is érinti. Jelenleg képtelennek tartom a pártokat és a pártok szakértõit arra, hogy megfogalmazzák és üzenetté tegyék, hogy mivel jár a krízis és milyen következményei lesznek.

Milyen társadalmi következményei lesznek a válságnak?

Nem tudok jóslatokba bocsátkozni, noha igyekszem figyelemmel kísérni a történéseket. Úgy vélem, elhúzódó, mély gazdasági válság követi majd a pénzügyi krízist, és ameddig nincs valós politikai szándék a pénzvilág gyökeres átalakítására, addig jót nem bírok elképzelni a helyzettel kapcsolatban.

Az utolsó pillanatban százával szavazzák meg a jogszabályokat a parlamentben. Ez mennyire hat a kampányra?

Attól tartok, ezek megkésett gesztusok, amelyek inkább azt szolgálják, hogy minél hamarabb szabadságra mehessenek a honatyák, foglalkozhassanak a kampánnyal. Valójában már nincs hatásuk a sebtében megszavazott törvényeknek, talán csak a tanárokra vonatkozó jogszabálynak. A többi megkésett, hiszen a választási hadjárat már elkezdõdött. Minden kampánynak van egy kezdeti fellendülése, amikor odafigyelnek az emberek és a média, utána halványodik. A végén ismét van egy fellendülés. Most a pártok indítják a kampányukat, ekkor odafigyelnek rá, de nem hiszem, hogy bekerülnek a témák közé az utolsó idõszakban megszavazott törvények.

Egyéni körzetes választás lesz. Vannak-e olyan személyiségei a román, illetve az erdélyi magyar politikumnak, akik hatásosan tudják megszólítani a szavazót?

A jelenlegi helyzet mindenki számára homályos, a felemás választási szabályozás elsõsorban a nagy pártoknak, közülük is a PSD-nek kedvez, hiszen annak van a legtöbb politikai „személyisége”. Nem azt mondom, hogy ezek mind pozitív figurák, hanem azt, hogy látható, közismert emberek, és a szociáldemokraták jól kialakult politikai hálózattal rendelkeznek. A többi pártnak kevésbé vannak ismert emberei, ez abból is látszik, hogy a sport, a mûvészet területérõl kérnek fel ismert személyiségeket, hogy az adott párt színeiben jelöltessék magukat.

Amerikában és Nyugat-Európában felépítik a politikusokat a kampányra. Van arról tudomása, hogy az RMDSZ „épít” magának politikusokat? Vagy a személyiségek karizmájára hagyatkozik?

Nem látom azt, hogy az RMDSZ tudatosan építkezne. A másik problémája a választási rendszernek, hogy az újonnan kijelölt körzeteknek semmiféle identitásuk nincs. Sem politikai, sem szociális, sem etnikai, de még csak regionális vagy helyi identitásuk sincs. Mert ugyan mitõl különbözne Kolozsvár egyik fele a másiktól? Szinte semmiben, de két körzetbe kerülhetnek az egyazon utca két végén lakók is.
Elképzelhetõ, hogy hosszú távon, két-három ciklus alatt ki lehet építeni a körzetek identitását, ráépülhetnek ezekre politikusok, de ez egyelõre nem így van.

Ha az RMDSZ nem is „építi fel” a jelöltjeit, mi az a két-három közös elem, amelylyel minden réteget meg lehet szólítani?

Nyilvánvaló, hogy az etnikai téma. Magyar jelölteknek az etnikai szavazatokat a legkönynyebb begyûjteni, különösképpen abban a helyzetben, ha nincsenek ellenjelöltek. Szerintem az etnikai politizálásra, az etnikai hívószavakra fognak alapozni a jelöltek.

Ön szerint hogyan szerepel majd novemberben az RMDSZ?

Ugyanúgy, ahogyan eddig szerepelt. Nincs kihívó, nem látok lehetõséget sem bukásra, sem elõrelépésre.

  • Despre baza de date

Centrul de Documentare ISPMN a iniţiat un proiect de monitorizare a presei pe tematica reprezentării minorităţilor naţionale. În cadrul proiectului sunt monitorizate versiunile online ale mai multor cotidiane naţionale, atât în limba română cât şi în limba maghiară.

În munca de colectare a materialelor beneficiem de aportul unui grup de studenţi ai Universităţii Babeş-Bolyai, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, fapt ce ne oferă posibilitatea unei dezvoltări continue a bazei noastre de date.

Proiectul de monitorizare a presei doreşte să ofere celor interesaţi, posibilitatea de utilizare a acestei baze de date  în viitoare analize.