Monitorizare de presă

Căutare

Cuvânt cheie

Organ:

Tematica:Numele cotidianului: Erdélyi Riport
Anul şi data apariţiei: 20/11/2008
Tematica: transformarea sistemului electoral – problematica reprezentării minorităţilor în parlament
Categoria articolului: interviuri
Titlul articolului: Aki rám szavaz, a kollégáimra is voksol
Numărul fotografiilor: 2
Acces online: https://www.riport.ro/mod.php?mod=userpage&page_id=384


Numele cotidianului

Mi újat szeretne bevinni szenátusi munkájába, mit változtatna, ha a választók idén is megtisztelik bizalmukkal?

Eddig is elsõsorban jogi kérdésekkel foglalkoztam: az igazságügyi reform, a korrupcióellenes jogszabályok alkotása, a környezetvédelem, a kisebbségi és emberi jogok állnak közel hozzám.
Az elkövetkezõ négy évben az újdonság a szenátus összetétele lesz. Úgy vélem, az egyéni körzetes választás nyomán mintegy 75-80 százalékban kicserélõdik a felsõház. Ez talán teret enged majd arra, hogy megváltoztassuk a játékszabályokat, hogy a szenátus megpróbáljon hatékonyabban mûködni. Jelenleg nem a hatékonyság jellemzi. A szenátusban nem volt akarat arra, hogy jobban és szakszerûbben mûködjön. Ezeket a jobb mûködési feltételeket szeretném kiharcolni.
Ami az egyéni körzetemet illeti, elég furcsa helyzetben vagyok, mert Kolozsvár felét képviselem, holott a várost nem lehet „kettévágni”, hiszen a kolozsváriak gondjai közösek, nem határozhatók meg kerületek szerint. Mindenképpen az én körzetemben fogom mûködtetni a szenátori irodámat, velük tartom a kapcsolatot, õket tájékoztatom.
Kolozsváron egy szenátori helyre számíthatunk. Ha engem bíznak meg a választók, természetesen az egész megye magyarságát képviselem majd. Eddig is ezt tettem, ebben nem lesz változás.

Elnézve a jelölteket, gondolja, hogy nem lesz annyi egymás munkáját akadályozó tagja a felsõháznak?

Kívánatos lenne, hogy a parlamentben legyen egy többség, amely végig tudja vinni a tervezeteket. Ebbõl a szempontból rossz négy év áll mögöttünk. Kisebbségben nehéz kormányozni és a parlamentben elfogadtatni a törvénytervezeteket. Pozitívumként értékelem, hogy az egyéni jelöltek erõsek lesznek, hisz saját pénzükbõl, ismertségük alapján jutnak a törvényhozásba, és talán erõsebb hangjuk lesz a frakciótagoknak a saját pártjukon belül, mint amilyen volt, amikor a parlamenti jelölésük a párttól, a párt vezetõitõl függött.

Ön többségrõl beszél, amikor az államfõ kijelentette, neki mindegy, melyik párt vagy szövetség kerül többségbe, õ úgyis a számára megbízható embert nevezi meg miniszterelnöknek.

Erre az államelnöknek van bizonyos alkotmányos lehetõsége. Akkor köteles a gyõztes pártot megbízni kormányalakítással, ha az illetõ párt többséget szerez a parlamentben. Ez, úgy néz ki, nem fog elõfordulni. Ebben ez esetben megteheti, hogy azt a pártot kéri fel kormányalakításra, amelyet elnökölt. Viszont kétséges, hogy megkockáztatná azt, hogy ne fogadják el az általa jelölt miniszterelnököt, mivel akkor fel kellene oszlatni a parlamentet. Ez rizikós lenne, és valószínû, hogy ezt nem kockáztatja. Valószínûbb, hogy olyan jelöltet keres majd, akit nemcsak a saját pártja, de más alakulat is támogat majd. Egy semleges emberben kell gondolkodnia, és erre utalt is néhányszor az államfõ.

Ha a választók megtisztelik bizalmukkal, és visszatér a szenátusba, mi lesz az elsõ törvénytervezet, amelyet beterjeszt?

Két folyamatban levõ törvénytervezetem van. A ciántechnológia betiltását célzó tervezetemet addig halaszthatták, ameddig lejárt a mandátumon. Már csak azért is szeretnék egy újabb mandátumot, hogy ezt a törvényt véghezvigyem.

Melyik a másik tervezet?

A polgári szerzõdésrõl szóló, ami azt szabályozná, hogy a huzamosabb ideig élettársi kapcsolatban élõk élvezhessenek bizonyos kedvezményeket: bankkölcsön, gyermekek után járó szabadság és egyéb kedvezmény, ami jelenleg csak a házasságban élõk elõtt nyitott.
Programjában ember- és kisebbségjogi kérdések szerepelnek. Gondolja, hogy az új parlament tagjaival könnyebb lesz együttmûködni a kisebbségi törvény és más hasonló jogszabályok érdekében?

Sajátságos helyzetben voltunk ebben a mandátumban: kormányon voltunk, de a kormány nem rendelkezett parlamenti többséggel. Ha kormánykoalícióban való részvételrõl tárgyalunk a választások után, akkor egyik és nagyon fontos pont éppen a kisebbségi törvény lesz, hogy támogatják-e a kulturális autonómiát és más sajátos kezdeményezéseinket. Kormányon, stabil többség részeseiként nagyobb eséllyel érvényesíthetjük a kulturális autonómiát is magában foglaló törvényt és minden más, már kialkudott kérdést.

Ez azt jelenti, hogy ismét kormányszerepet kell vállalnia az RMDSZ-nek?

Feltétlenül. Sokat beszélgettem az emberekkel, és tudom, hogy a választóink is ezt szeretnék. Nagyobb biztonságban érzik magukat, ha a magyarság is képviselteti magát a kormányban. Ehhez viszont az kell, hogy mindenki elmenjen szavazni, és a tulipánra üsse a pecsétet. Noha egyéni szavazókörzetes a rendszer, elsõ körben nagyon kevés mandátumot szereznek meg a jelöltek. A többi mandátum a pártoknak lesz leosztva. Aki rám szavaz, egyben a kollégáimra is voksol. Nagyon fontos elmenni és az RMDSZ jelöltjeire szavazni. Hiszen ahhoz, hogy a magyarság is kormányon legyen, elsõsorban erõs parlamenti képviseletre van szükség.

  • Despre baza de date

Centrul de Documentare ISPMN a iniţiat un proiect de monitorizare a presei pe tematica reprezentării minorităţilor naţionale. În cadrul proiectului sunt monitorizate versiunile online ale mai multor cotidiane naţionale, atât în limba română cât şi în limba maghiară.

În munca de colectare a materialelor beneficiem de aportul unui grup de studenţi ai Universităţii Babeş-Bolyai, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, fapt ce ne oferă posibilitatea unei dezvoltări continue a bazei noastre de date.

Proiectul de monitorizare a presei doreşte să ofere celor interesaţi, posibilitatea de utilizare a acestei baze de date  în viitoare analize.