Monitorizare de presă

Căutare

Cuvânt cheie

Organ:

Tematica:Numele cotidianului: Erdélyi Riport
Anul şi data apariţiei: 13/11/2008
Tematica: transformarea sistemului electoral – problematica reprezentării minorităţilor în parlament
Categoria articolului: interviuri
Titlul articolului: Cseke Attila kormányfõtitkár-helyettes, szenátorjelölt - Határtalan Érmellék
Numărul fotografiilor: 1
Acces online: https://www.riport.ro/mod.php?mod=userpage&page_id=383


Numele cotidianului

Mit szeretne szenátorként megvalósítani?

Olyan választókörzet jelöltje vagyok, ahol nagy lélekszámban él a magyarság, ezért a közösség igényei is sajátosak. Egyfelõl az elért eredményeket kell folytatni. Számos olyan fejlesztés, beruházás kezdõdött az Érmelléken, amely hosszú távú, akár több mandátum idõszakát igényli, hogy befejezõdjék. Másrészt számos kihívásnak kell eleget tenni a határ menti kapcsolatok terén, bár szépen fejlõdtek az elmúlt években. Érdekes az élet: amikor 2002-ben megalakítottuk az eurorégiót, hazaárulónak neveztek bennünket a román sajtóban, mert Bihar megye Hajdú-Bihar megyével akart együtt gondolkodni és közösen fejleszteni a térséget. Most már a román politikusok is a határon átívelõ régiókról, együttmûködésrõl, fejlesztésekrõl beszélnek.
Hogyha a választók megtisztelnek a bizalmukkal és mandátumhoz juttatnak, akkor nekem is, de a többi szenátornak és képviselõnek is az egész magyar közösséget kell képviselnünk mind Bihar megyében, mind országos szinten. Ha szenátor leszek, és más bihari körzetben netán nem lesz felsõházi képviseletünk – én remélem, hogy lesz –, akkor a nagyszalontai, élesdi, belényesi körzetet is felvállalom, hiszen az ott élõ magyar közösségnek is szüksége van képviseletre.
Az Érmelléknek szinte határtalanok a lehetõségei. Ez az a régió, ahol a külföldiek bejönnek az országba, itt szerzik elsõ benyomásaikat Bihar megyérõl, a Partiumról, Erdélyrõl, Romániáról. Az autópálya építése ugyan elhúzódik, de el kell érjük, hogy felgyorsuljanak a munkálatok, hiszen ez nem- csak a régió, de Románia érdeke is. Azzal, hogy a sztráda itt jön be az országba, óriási lehetõségek nyílnak meg a térség számára. Olyan körülményeket kell teremtenünk, hogy a turista, a külföldi látogató le akarjon térni az autópályáról és ebben a térségben akarjon eltölteni pár napot. Ehhez stratégiai terv szükséges, mert az autópálya-építés sok mindent von maga után a befektetésektõl a turizmusig, a környezetvédelemtõl a területfejlesztésig. Ezeket át kell gondolni, és meg kell teremteni azt a konszenzust az önkormányzatok és közösségek között, amely mindenkinek hasznos.

Milyen szakterületen szeretne a szenátusban dolgozni?

Végzettségem szerint jogász vagyok, ezen a területen szeretnék dolgozni. Ugyanakkor az önkormányzati terület sem áll messze tõlem. Az RMDSZ önkormányzatokkal foglalkozó ügyvezetõ alelnöke vagyok, önkormányzatban dolgoztam a megyében. Elég jól ismerem ezt a területet. Úgyhogy vagy a jogi, vagy a közigazgatási szakbizottságban dolgoznék szívesen. Ám ez még a jövõ zenéje, egyelõre a kampányra koncentrálok.

Mi lesz az elsõ törvénytervezet, amit benyújtana a szenátusban?

Van egy érdekes törvénytervezetünk, a fiatalok közéleti részvételével kapcsolatos. Kulcskérdésnek vélem ugyanis a fiatalok szerepét az erdélyi magyar társadalomban. Át kell érezzék, hogy érdemes a közéletben szerepelni, fiatalként is lehet eredményeket elérni, ha szerepvállalásunkkal olyan körülményeket tudunk teremteni, amelyek számunkra, de szüleink és nagyszüleink számára is egyre jobb életet tesznek lehetõvé. Nekünk az feladatunk, hogy olyan körülményeket teremtsünk, hogy a fiatalok, de más generációk se menjenek el az országból, mi több, meggyõzhetünk embereket, családokat, hogy visszatérjenek.
A törvénytervezetben csökkentenénk a választásra jogosító korhatárt, 18 évrõl 16 évre. Ez több uniós országban már megtörtént. Ha egy 17 és fél éves fiatal most nem szavazhat, akkor a következõ szavazáson már 21 és fél éves lesz, amikor már lehet, kilépett az életbe, elindította a szakmai karrierjét, és nem mondhatott véleményt a társadalomról, az õ szavazata nem járulhat hozzá a jövõhöz. Kimarad az a négy év, amikor egyetemen vagy szakiskolában vannak, és már határozott véleményük van. Ezt a véleményt pedig csak akkor ismerhetjük meg, ha szavazati jogot biztosítunk számukra.
Másfelõl számos fiatal dolgozott az elmúlt négy évben önkormányzati, kormányzati, parlamenti pozíciókban, és bebizonyították, hogy helyt tudnak állni, ambícióikkal, munkakedvükkel, energiájukkal újat tudnak hozni az adott területen. És mert bizonyítottak, alacsonyabb korhatárt szabnánk meg a közéleti szereplésre. Ezt 23 évrõl 20-ra csökkentenénk. Ez azt jelenti, hogy már 20 éves kortól a fiatal önkormányzati képviselõ lehessen vagy akár polgármesternek is jelöltethesse magát. E tisztségekbe a közösség választja a számára megfelelõ embereket. A közösség mindig jobban tudja, hogy ki a megfelelõ jelölt, és képes eldönteni, hogy az illetõ megfelel-e az adott tisztségre.

  • Despre baza de date

Centrul de Documentare ISPMN a iniţiat un proiect de monitorizare a presei pe tematica reprezentării minorităţilor naţionale. În cadrul proiectului sunt monitorizate versiunile online ale mai multor cotidiane naţionale, atât în limba română cât şi în limba maghiară.

În munca de colectare a materialelor beneficiem de aportul unui grup de studenţi ai Universităţii Babeş-Bolyai, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, fapt ce ne oferă posibilitatea unei dezvoltări continue a bazei noastre de date.

Proiectul de monitorizare a presei doreşte să ofere celor interesaţi, posibilitatea de utilizare a acestei baze de date  în viitoare analize.