Monitorizare de presă

Căutare

Cuvânt cheie

Organ:

Tematica:Numele cotidianului: Erdélyi Riport
Anul şi data apariţiei: 24/7/2008
Tematica: transformarea sistemului electoral – problematica reprezentării minorităţilor în parlament
Categoria articolului: editoriale
Autorul articolului: Szűcs László
Titlul articolului: Bálványos mérlege
Acces online: https://www.riport.ro/mod.php?mod=userpage&page_id=367


Numele cotidianului


Bármi lesz is a Magyar Polgári Párt válasza a bálványosi Markó–Tõkés-csúcs alkalmával kijelölt július 26-i határidõig az RMDSZ hat pontjában megfogalmazott ajánlatra, Szászéknak nem túl jók az alkupozícióik. S ez viszszavezethetõ az önkormányzati választásokon elért szerény eredményeikre, illetve arra, hogy a júniusi megmérettetés elõtt lemondtak a választási együttmûködés lehetõségérõl. Ma már egyértelmû, hogy különösen a Székelyföldön kívül közös listák, kompromisszumos jelöltek esetében sokkal több mandátumhoz jutottak volna, a választás szabadsága ezekben a megyékben az eredmények elmaradásával járt. S itt a bökkenõ, hiszen a Bálványoson körvonalazódott megegyezés gyakorlatba ültetése Marostól Szatmárig, Kolozstól Biharig ugyanúgy nem kecsegtet képviselõi mandátumokkal, mint ha elutasítanák a belsõ koalíciót. Hiszen egyedül indulva reménytelen akár egyik, akár másik választási küszöb átlépése, ha pedig függetlenek indításával próbálkoznának néhány sikerrel kecsegtetõ választási körzetben (hivatalos nevén kollégiumban), akkor politikai pártként aligha lehetnének a választás aktív résztvevõi. Ha pedig rábólintanak az alkura, a belsõ koalíció vállalására, jó esélyt jelentõ körzetekre alighanem csak Kovászna és Hargita megyében számíthatnának, hiszen másutt a 85:15 logikájába aligha fér bele, hogy az RMDSZ, mondjuk, Biharban lemondana két biztosnak látszó képviselõi, netalán egy biztosnak mutatkozó szenátori helyérõl. (Erre a központi vezetõség aligha kényszeríthetné a megyei szervezetet.) Azt viszont eredményezheti a megegyezés, hogy az MPP két képviselõje által jelen legyen az ország törvényhozásában. Persze, lehet tovább is tekinteni, hiszen a remélt õszi választási együttmûködés folyományaként jövõre Tõkés László szinte bizonyosan szerezhet egy újabb, immár nem csupán másfél évre szóló brüsszeli EP-mandátumot.
A dolgokat akár nevesíthetjük is, magyarán Szász Jenõ az ajánlat elfogadása esetén az év végére akár parlamenti képviselõ lehet, s hasonlóképpen, a megerõsödött háromszéki polgári párti vezetõk közül is bejuthat valaki a Képviselõházba. S amint erre a bálványosi javaslat utal is, ebbéli minõségükben megõrizhetik politikai önállóságukat. A közös fellépéssel, jó kampányt folytatva akár egy-két meglepetés mandátum is összejöhet, különösképpen az új választási törvény bonyolultságának, sok esetben kiszámíthatatlanságának is köszönhetõen. A megegyezést most alighanem a Fidesz sem ellenzi túl hevesen, legalábbis erre enged következtetni Tõkés László békülékeny bálványosi hangneme, úgyhogy Szászék most különösebb presztízsveszteség nélkül mondhatnának igent, azzal együtt, hogy az MPP elnöke aligha méltányolja, hogy a közös választási szereplés elõkészítésébõl látványosan kihagyták. Tény, hogy az elmúlt egy esztendõben soha nem volt ilyen közel a két oldal a megegyezéshez. Aki most visszalép, az könynyen elbotolhat.

  • Despre baza de date

Centrul de Documentare ISPMN a iniţiat un proiect de monitorizare a presei pe tematica reprezentării minorităţilor naţionale. În cadrul proiectului sunt monitorizate versiunile online ale mai multor cotidiane naţionale, atât în limba română cât şi în limba maghiară.

În munca de colectare a materialelor beneficiem de aportul unui grup de studenţi ai Universităţii Babeş-Bolyai, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, fapt ce ne oferă posibilitatea unei dezvoltări continue a bazei noastre de date.

Proiectul de monitorizare a presei doreşte să ofere celor interesaţi, posibilitatea de utilizare a acestei baze de date  în viitoare analize.