Monitorizare de presă

Căutare

Cuvânt cheie

Organ:

Tematica:Numele cotidianului: Erdélyi Riport
Anul şi data apariţiei: 09.02.2007
Tematica: legea învăţământului – predarea limbii române ca a doua limbă
Categoria articolului: editoriale
Autorul articolului: Szűcs László
Titlul articolului: Gajdári vészjelek
Acces online: https://www.riport.ro/mod.php?mod=userpage&page_id=320&menu=


Kijózanító mindaz, ami a Csángóföld egyes falvaiban történik. Hiszen hiába beszélünk előrelépésről mindannak kapcsán, ami a térségben a magyar nyelvű oktatást illeti, új intézményekről, a pedagógusok növekvő számáról, a minapi gajdári eset visszasodor a romániai realitások balkáni mélyébe. S nem csupán azzal, hogy a nevezett faluban a polgármester rendőri segédlettel félemlítheti meg a szülőket, s kezelheti már-már bűnözőkként a csángómagyar szervezet vezetőit, hanem az, hogy ezt minden következmény nélkül teheti. S nemhogy bármiféle adminisztratív szankciótól nem kell tartania, az erdélyi magyar politikusok részéről sem tapasztaltam az ügy súlyosságához mérten elvárható felhördülést. Hogy is jön egy ilyen isten háta mögötti ügy a képviselők fenyegető jövőjéhez!

Félő pedig, hogy a gajdári elöljáró hatáskörén túli garázdálkodása más falvakban is felbátorítja azokat, akik nem nézik jó szemmel a magyarul (is) tanuló csángó gyermekek számának gyarapodását. Pedig éppen ezt próbálta ellensúlyozni az oktatási tárca RMDSZ-es államtitkárának minapi útja a térségben, annak hangsúlyozása, hogy a törvényes lehetőségekkel élni nem reménytelen vállalkozás. Egyébként éppen a csángó oktatás ügye mutatja meg azt, hogy nem minden kedvezőnek gondolt változás érinti egyformán jótékonyan a különböző helyzetben élő közösségeket. Példa erre a várhatóan még az idén a képviselők elé kerülő oktatási törvénycsomagnak a decentralizációra vonatkozó része, melyet a magyar többségű településeken joggal üdvözölhetünk, ám életbelépése az eddiginél is kiszolgáltatottabb helyzetbe hozza azokat, akik szórványban, illetve a Kárpátokon túl próbálják kiépíteni a magyar oktatás kis szigeteit. (S csak mellékesen jut eszembe, hány közhely hangzott el két-három éve az uniós csatlakozás hatásaira utalva, hogy az akkor még csak remélt integráció minden jogsérelmünket orvosolja majd, európai polgárokként minden korábbi kisebbségi bajunkat átadhatjuk a múltnak. Mennyi naivitás volt e reményekben!)

A téma politikai vonatkozásainál maradva kijelenthetjük, általában az anyanyelvű oktatás ügye szenvedheti el a legtöbb hátrányt, ha a későbbi megegyezés hiányában előáll az a helyzet, hogy immár nem csupán brüsszeli, hanem bukaresti közképviseletünk is veszélybe kerül. Melyik román honatya áll majd fel a parlamentben, hogy sajátos magyar érdekek beépítését szorgalmazza a készülő jogszabályokba, melyik román párt által delegált államtitkár, minisztériumi vezető tekinti majd prioritásnak, mondjuk, a kisebbségiek körében meghonosítani a román nyelv és irodalom differenciált oktatását? A válaszokat bizonyára mindenki jól ismeri.

Ezért fáj különösen a gajdári esetet övező közöny, ezért boszszant különösen az a szűklátókörűség, amely a hatalmi megfontolásokat, belkörű küzdelmeket nemzeti, közösségi prioritásként próbálja eladni nekünk. Köszönjük, nem kérünk belőle!

  • Despre baza de date

Centrul de Documentare ISPMN a iniţiat un proiect de monitorizare a presei pe tematica reprezentării minorităţilor naţionale. În cadrul proiectului sunt monitorizate versiunile online ale mai multor cotidiane naţionale, atât în limba română cât şi în limba maghiară.

În munca de colectare a materialelor beneficiem de aportul unui grup de studenţi ai Universităţii Babeş-Bolyai, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, fapt ce ne oferă posibilitatea unei dezvoltări continue a bazei noastre de date.

Proiectul de monitorizare a presei doreşte să ofere celor interesaţi, posibilitatea de utilizare a acestei baze de date  în viitoare analize.