Monitorizare de presă

Căutare

Cuvânt cheie

Organ:

Tematica:Numele cotidianului: Adevărul
Anul şi data apariţiei: 13.11.2010
Tematica: Tinerii romi - condiţiile sociale
Categoria articolului: ştiri
Autorul articolului: Ionel Dancu
Titlul articolului: Comisar european: situaţia romilor e
Numărul fotografiilor: 1
Acces online: https://www.adevarul.ro/international/europa/Comisar-european-situatia-romilor-scandaloasa_0_371362935.html


"Este vorba, înainte de toate, despre o problemă scandaloasă pentru toţi europenii. Avem în Europa cea mai mare minoritate - zece milioane de persoane - care trăieşte într-o sărăcie absolută, care nu are acces la locuinţe, care deseori nu are acces la serviciile de sănătate", a declarat Reding, citată de AFP.

Ea a calificat drept "scandaloasă" lipsa accesului la educaţie pentru copiii aparţinând comunităţii rome. "Avem obligaţia de a găsi soluţii la sărăcia extremă şi la neşcolarizarea copiilor romi", a adăugat comisarul, care a precizat că a cerut fiecărui stat membru să îi prezinte "programul de integrare al romilor".

Comisarului european pentru afaceri sociale, Laszlo Andor, a declarat recent că "UE se concentrează pe ţările de origine a romilor, dar trebuie ajutate şi cele de destinaţie".

Comisia Europeană: Romii sunt vulnerabili în mod special

Comisia Europeană a adoptat la 9 noiembrie strategia de extindere a UE pe 2010, alături de un raport al progreselor din ultimele 12 luni ale statelor candidate. În cadrul acestui raport, se face referire la problema romilor din Europa:

"Criza economică a avut un impact mai mare asupra grupurilor vulnerabile. Romii sunt o minoritate vulnerabilă în mod special. Sunt afectaţi de sărăcie, discriminare şi segregare în accesul la educaţie, angajare, servicii sociale şi beneficii medicale. Un număr semnificativ nu au buletine. Mulţi încă trăiesc în tabere, ca urmare a războaielor recente. Comisia Europeană ajută statele să îmbunătăţească condiţiile grupurilor vulnerabile, inclusiv includerea economică şi socială a romilor. Comisia finanţează îmbunătăţirea infrastructurii în taberele de romi. În cazul Croaţiei, a fost semnat un memorandum privind incluziunea social a romilor. Statele în curs de aderare trebuie să realizeze programe clare privind educaţia, piaţa muncii şi reducerea sărăciei pentru comunităţile dezavantajate, în special pentru romi".

Comisia Europeană despre situaţia romilor din:

 - Croatia.Romii au condiţii dificile de trai şi e nevoie de măsuri în domeniile: educaţie, protecţie socială, sănătate, piaţa muncii şi documente personale.

 - Macedonia. A fost redus numărul romilor fără buletin dar marea majoritate continuă să aibă condiţii grele de trai şi sunt discriminaţi.

- Turcia. Nu are o politică de incluziune socială a romilor, care sunt discriminaţi în educaţie, sănătate, servicii publice.

- Albania. Politica de îmbunătăţire a vieţii romilor nu este suficient implementată, romii au acces limitat la angajare, educaţie şi servicii sociale.

- Bosnia şi Herţegovina. Deşi au fost alocaţi mai mulţi bani pentru strategia pentru romi, această minoritate continuă să se confrunte cu condiţii foarte dificile şi să fie discriminată.

- Muntenegru. Accesul romilor la drepturile sociale şi economice, în particular la educaţie şi pe piaţa muncii, este nesatisfăcătoare. Condiţiile de trai din tabere ridică mari semne de îngrijorare

- Serbia. În ciuda unor măsuri pozitive care au fost luate, majoritatea romilor continuă să trăiască în sărăcie extremă şi sunt discriminaţi.

  • Despre baza de date

Centrul de Documentare ISPMN a iniţiat un proiect de monitorizare a presei pe tematica reprezentării minorităţilor naţionale. În cadrul proiectului sunt monitorizate versiunile online ale mai multor cotidiane naţionale, atât în limba română cât şi în limba maghiară.

În munca de colectare a materialelor beneficiem de aportul unui grup de studenţi ai Universităţii Babeş-Bolyai, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, fapt ce ne oferă posibilitatea unei dezvoltări continue a bazei noastre de date.

Proiectul de monitorizare a presei doreşte să ofere celor interesaţi, posibilitatea de utilizare a acestei baze de date  în viitoare analize.