Monitorizare de presă

Căutare

Cuvânt cheie

Organ:

Tematica:Numele cotidianului: DC News
Anul şi data apariţiei: 14.12.2010
Tematica: Tinerii romi - condiţiile sociale
Categoria articolului: ştiri
Autorul articolului: Florin Pupăză
Titlul articolului: Saracia din Romania triplata de cea a comunităților de romi. Jumătate din copiii romi nu au fost vaccinați niciodată
Numărul fotografiilor: 1
Acces online: https://www.dcnews.ro/2010/12/saracia-din-romania-triplata-de-cea-a-comunita%C8%9Bilor-de-romi-jumatate-din-copiii-romi-nu-au-fost-vaccina%C8%9Bi-niciodata/


Rata mortalităţii infantile în rândul romilor este de patru ori mai ridicată decât media naţională, aproximativ 40% dintre aceştia suferă de subnutriţie severă, în jur de 50% dintre ei nu au fost vaccinaţi niciodată şi doar 20% sunt înscrişi la grădiniţă, conform Raportului privind Incluziunea Romilor în Servicii de Dezvoltare Timpurie a Copilului (IRDTC), realizat de UNICEF.

 

România rămâne una dintre cele mai sărace ţări din Uniunea Europeană. PIB-ul pe cap de locuitor reprezintă doar 41% din media UE-27 iar rata sărăciei (gospodăriile care trăiesc cu mai puţin de 60% din venitul mediu pe familie) este ridicată. Peste 23% din familii trăiesc din venituri mai mici decât venitul mediu pe gospodărie iar dintre acestea, peste 50% trăiesc cu lipsuri materiale grave.

Se estimează că 33% din copiii de vârstă mică locuiesc în gospodării care trăiesc cu mai puţin de 50% din venitul mediu. Dacă nu ar beneficia de prestaţii sociale, riscul sărăciei în rândul copiilor ar fi cu 40% mai ridicat. În toate ţările, persoanele care nu urmează mai mult decât învăţământul gimnazial sunt de trei ori mai expuse riscului sărăciei decât cei cu studii liceale. Acestea sunt rezultatele unui studiu Eurochild.

Mortalitatea infantilă la romi este de trei sau de patru ori mai ridicată decât media naţională

Situaţia economică a marii majorităţi a romilor este una de sărăcie extremă si lipsuri. În perioada 2006-2008, rata sărăciei la nivel naţional era de 23%. Rata sărăciei în rândul romilor din România era de 67%, arată un raport al Băncii Mondiale. Peste jumătate din romi trăiesc cu mai puţin de 4,30 USD pe zi, iar peste 20% trăiesc cu mai puţin de 2,15 USD pe zi.

Mortalitatea infantilă la romi este de trei sau de patru ori mai ridicată decât media naţională. Peste 40% din copiii din gospodăriile rome sunt subnutriţi, izolaţi și înfometaţi. Un alt motiv de îngrijorare este faptul la 45,7% din copiii romi nu li se administrează vaccinurile prevăzute de Planul Naţional de Imunizare deși acestea sunt obligatorii și gratuite. Copiii care trăiesc în ghetouri izolate și în zone rurale sunt cei mai expuși, deoarece aproximativ 50% dintre aceștia nu sunt vaccinaţi împotriva niciunei boli.

Sub 3% din copiii romi sunt înscriși la creșe, iar accesul copiilor romi la învăţământul preșcolar este foarte limitat:  numai 20% au fost înscriși realmente la grădiniţe. La nivel secundar, 79% din românii cu vârste între 15-18 merg la școală spre deosebire de romii cu aceleași vârste, care nu merg la școală decât în proporţie de 36%.

În total, peste 80% din copii neșcolarizaţi sunt romi și cel puţin 18% din copiii romi rămân fără educaţie. Participarea la ciclurile următoare de învăţământ, inclusiv cel secundar, atinge doar nivelul de 0.1%. S-a calculat că 28% din populaţia romă este analfabetă funcţional.

Amnesty International menţionează cifra de aproximativ 2 milioane de romi pentru țara noastră, aproape 10% din populaţie.

  • Despre baza de date

Centrul de Documentare ISPMN a iniţiat un proiect de monitorizare a presei pe tematica reprezentării minorităţilor naţionale. În cadrul proiectului sunt monitorizate versiunile online ale mai multor cotidiane naţionale, atât în limba română cât şi în limba maghiară.

În munca de colectare a materialelor beneficiem de aportul unui grup de studenţi ai Universităţii Babeş-Bolyai, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, fapt ce ne oferă posibilitatea unei dezvoltări continue a bazei noastre de date.

Proiectul de monitorizare a presei doreşte să ofere celor interesaţi, posibilitatea de utilizare a acestei baze de date  în viitoare analize.