Monitorizare de presă

Căutare

Cuvânt cheie

Organ:

Tematica:Numele cotidianului: mediafax
Anul şi data apariţiei: 13.03.2012
Tematica: Tinerii romi - condiţiile sociale
Categoria articolului: ştiri
Titlul articolului: Roma Education Fund România: Grad scăzut de înscriere în grădiniţe şi acces redus la servicii medicale pentru copiii romi
Numărul fotografiilor: 1
Acces online: https://www.mediafax.ro/social/roma-education-fund-romania-grad-scazut-de-inscriere-in-gradinite-si-acces-redus-la-servicii-medicale-pentru-copiii-romi-9396623


Roma Education Fund România: Grad scăzut de înscriere în grădiniţe şi acces redus la servicii medicale pentru copiii romi

Principalele probleme cu care se confruntă comunităţile rome vizează rata de mortalitate infantilă, care este de patru ori mai mare decât media naţională, gradul scăzut de înscriere a copiilor în grădiniţe, accesul redus la servicii medicale, astfel că doar 50 la sută dintre copii sunt vaccinaţi.


Fundaţia Roma Education Fund România a organizat, împreună cu UNICEF, cel de-al treilea atelier de lucru privind accesul la o educaţie de calitate a copiilor romi, atelier cu tema "Dezvoltarea timpurie a copilului - impactul reformei în comunităţie de romi".

Rapoartele de cercetare ale căror concluzii au fost prezentate în cadrul atelierului relevă că printre provocările existente în comunităţile rome, la nivelul educaţiei timpurii, se numără rata de mortalitate infantilă, care este de patru ori mai mare decât media naţională, gradul scăzut de înscriere a copiilor în grădiniţe, accesul scăzut la servicii medicale, în acest sens evocator fiind faptul că numai 50 la sută dintre copiii romi au fost cuprinşi în programele de imunizări, afirmă fundaţia.


"Pentru Roma Education Fund România dezvoltarea şi educaţia timpurie a copiilor care provin din comunităţile de romi reprezintă o prioritate. Considerăm că investiţia în educaţia timpurie a copiilor romi aduce cu sine rezultate incomparabil mai mari - de la integrarea şcolară la succesul acestora în viaţă. Organizaţia noastră susţine descreşterea vârstei de înscriere în învăţământul primar şi accesul la servicii de dezvoltare timpurie a copiilor romi şi, ca atare, susţinem înfiinţarea clasei pregătitoare. Prin dezbaterea iniţiată marţi, ne dorim ca viitoarele politici în domeniul dezvoltării timpurii a copilului să fie transpuse în practică mai eficient, în special în ceea ce priveşte accesul, calitatea şi echitatea acestui tip de servicii", susţine Eugen Crai, directorul naţional al Fundaţiei Roma Education Fund România.

UNICEF spune că acordă o atenţie deosebită problemei dezvoltării timpurii a copiilor, afirmând că viziunea lor este că toţi copiii de vârstă mică, inclusiv cei de etnie romă sau provenind din grupuri dezavantajate îşi pot atinge potenţialul maxim de dezvoltare dacă au un start bun în viaţă.

"Intervenţiile timpurii şi oferirea de servicii universale de educaţie şi îngrijire au un impact deosebit asupra evoluţiei copiilor, mai ales dacă luăm în considerare legătura puternică dintre investiţiile în dezvoltarea timpurie, pe de o parte, şi incluziune şi reducerea saraciei, pe de alta. În acest context, programele de educaţie parentală au o importanţă deosebită, deoarece ajută la îmbunătăţirea mediului familial, astfel încât copilul să poată primi tot sprijinul necesar pentru a se dezvolta armonios", a declarat reprezentantul UNICEF în România, Edmond McLoughney.

Atelierul de lucru Dezvoltarea timpurie a copilului-impactul reformei în comunitaţie de romi face parte din proiectul Advocacy pentru implementarea noii Legi a educaţiei derulat de Fundaţia Roma Education Fund România şi UNICEF.

La eveniment au fost prezenţi reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului care au prezentat măsurile de reformă în privinţa programelor de dezvoltare timpurie a copiilor şi a fost lansată o dezbatere privind impactul acestor măsuri asupra copiilor romi, care au inclus şi discuţii despre programele de educaţie parentală, cât şi alte agenţii guvernamentale, precum şi organizaţii neguvernamentale care au contribuit la dezbaterile pe teme de mare actualitate, cum ar fi clasa pregătitoare, dar şi noutăţile privind programele de dezvoltare timpurie care vizează comunităţile de romi
  • Despre baza de date

Centrul de Documentare ISPMN a iniţiat un proiect de monitorizare a presei pe tematica reprezentării minorităţilor naţionale. În cadrul proiectului sunt monitorizate versiunile online ale mai multor cotidiane naţionale, atât în limba română cât şi în limba maghiară.

În munca de colectare a materialelor beneficiem de aportul unui grup de studenţi ai Universităţii Babeş-Bolyai, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, fapt ce ne oferă posibilitatea unei dezvoltări continue a bazei noastre de date.

Proiectul de monitorizare a presei doreşte să ofere celor interesaţi, posibilitatea de utilizare a acestei baze de date  în viitoare analize.