Monitorizare de presă

Căutare

Cuvânt cheie

Organ:

Tematica:Numele cotidianului: Slicker
Anul şi data apariţiei: 14.01.2011
Tematica: mutarea romilor de pe Coastei-Cluj
Categoria articolului: ştiri
Pagina (dacă este cazul): 1
Autorul articolului: Adrian Dohotaru
Titlul articolului: Societatea civilă și evacuarea romilor la Pata Rât
Numărul fotografiilor: 1
Acces online: https://www.slicker.ro/2011/01/14/societatea-civila-%C8%99i-evacuarea-romilor-la-pata-rat/


Relocarea romilor la Pata Rât de pe str. Costei este subiectul dezbaterii de luni, 17 ianuarie 2011, ora 16, la sediul Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială, Str. Anghel Saligny 1, et. IV, Amfiteatru. Dezbaterea este organizată de Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială a Universităţii Babeş-Bolyai, Asociația Amare Prhala și Fundaţia Desire. Teme: Motivul şi circumstanţele relocării cetăţenilor de pe str. Coastei; Procedurile de relocare utilizate de către autorități și impactul lor asupra locuitorilor zonei; Condițiile locuirii în noua locație (Pata Rât) și consecinţele sociale ale relocării; Poziția societății civile față de evacuări, segregare rezidențială și dreptul la locuire; Concluzii pentru demersurile viitoare de planificare urbană. Sper să vină și reprezentanți ai autorităților la discuții, altfel trebuie vociferat mesajul 

  • Despre baza de date

Centrul de Documentare ISPMN a iniţiat un proiect de monitorizare a presei pe tematica reprezentării minorităţilor naţionale. În cadrul proiectului sunt monitorizate versiunile online ale mai multor cotidiane naţionale, atât în limba română cât şi în limba maghiară.

În munca de colectare a materialelor beneficiem de aportul unui grup de studenţi ai Universităţii Babeş-Bolyai, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, fapt ce ne oferă posibilitatea unei dezvoltări continue a bazei noastre de date.

Proiectul de monitorizare a presei doreşte să ofere celor interesaţi, posibilitatea de utilizare a acestei baze de date  în viitoare analize.