Monitorizare de presă

Căutare

Cuvânt cheie

Organ:

Tematica:Numele cotidianului: GLOC
Anul şi data apariţiei: 02.09.2011
Tematica: mutarea romilor de pe Coastei-Cluj
Categoria articolului: ştiri
Pagina (dacă este cazul): 2
Autorul articolului: Pavel Doghi
Titlul articolului: Campania de sănătate la final: Locuitorii din Pata Rât şi-au revendicat drepturile pentru o locuire decentă
Numărul fotografiilor: 0
Acces online: https://gloc2011.files.wordpress.com/2011/09/comunicat_post_campanie_sanatate_cisper_n-v_cluj_napoca.pdf


Campania de sănătate la final: 

Locuitorii din Pata Rât şi-au revendicat drepturile pentru o locuire decentă

Asociaţia Amare Prhala a desfăşurat prin Centrul de Incluziune Socială pentru Persoanele de Etnie Romă Nord-Vest (CISPER NORD-VEST) o campanie de sănătate în lunile iulie-august 2011, adresată etnicilor romi de la Pata

Rât, dar şi majoritarilor.   Peste 100 de persoane care trăiesc la Pata Rât, în apropierea gropii de gunoi a oraşului Cluj, au semnat petiţii  în care îşi revendicau drepturile la condiţii de locuire decentă, într-un mediu sănătos. CISPER NORD-VEST a depus o  sesizare la Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală a Primăriei Cluj-Napoca în care reclamă condiţiile toxice de locuire  şi de muncă din apropierea gropii de gunoi a oraşului Cluj şi cere implicarea mai accentuată a mediatorilor sanitari la  Pata Rât, care să realizeze evidenţa bolilor cronice din cele trei comunităţi şi să asigure servicii medicale primare în  cabinetul medical existent în Pata Rât. 

Alte sesizări au fost depuse la Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Cluj, la Agenţia Regională pentru  Protecţia Mediului – Cluj, la Garda Naţională de Mediu – Cluj, în care se cere prelevarea unor probe de sol, aer şi apă  şi diverse rapoarte pentru a atesta toxicitatea mediului de la Pata Rât. Alte sesizări au fost depuse la Direcţia de  Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a judeţului Cluj şi la Centrul de Ecarisaj din cadrul Primăriei ClujNapoca pentru a arăta pericolul social şi de sănătate constituit de cei aprox. 500 de câini comunitari de la Pata Rât.   CISPER NORD-VEST a propus mese rotunde în scopul soluţionării problemelor semnalate, cereri rămase fără  rezultat cu excepţia conducerii Direcţiei de Asistenţă Socială care a încercat la o întâlnire, alături de reprezentanţii  CISPER Nord-Vest, identificarea unor resurse pentru rezolvarea parţială a accesului romilor la servicii medicale din  comunitatea de aprox. 2.000 de locuitori de la Pata Rât. Instituţiile sus-pomenite şi-au manifestat deschiderea faţă de

campania de sănătate derulată. În acest sens, CISPER NORD-VEST aşteaptă demersuri concrete şi răspunsuri oficiale la sesizările depuse.

Obiectivele urmărite de campanie au fost identificarea nevoilor privind sănătatea şi accesul la servicii de  sănătate publică în comunităţi de romi marginalizate, informarea persoanelor de la Pata Rât despre drepturile lor  privind accesul la servicii medicale şi la îngrijirea sănătăţii şi conştientizarea publicului larg cu privire la problemele de  incluziune şi discriminare socială cu care se confruntă etnicii romi.   Campania s-a desfăşurat în cadrul proiectului „Crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă axate pe  ocuparea forţei de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă” – ID 62509, proiect  cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-

2013, Axa prioritară 6, Promovarea incluziunii sociale, beneficiar Asociaţia Pakiv Romania.

Informaţii suplimentare:

CISPER NORD-VEST                    Pavel Doghi   

Telefon: 0264-428148    preş. Amare Prhala, dir. CISPER N-V

Web: amarephrala.blogspot.com 

E-mail: amarephrala@clicknet.ro    

  • Despre baza de date

Centrul de Documentare ISPMN a iniţiat un proiect de monitorizare a presei pe tematica reprezentării minorităţilor naţionale. În cadrul proiectului sunt monitorizate versiunile online ale mai multor cotidiane naţionale, atât în limba română cât şi în limba maghiară.

În munca de colectare a materialelor beneficiem de aportul unui grup de studenţi ai Universităţii Babeş-Bolyai, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, fapt ce ne oferă posibilitatea unei dezvoltări continue a bazei noastre de date.

Proiectul de monitorizare a presei doreşte să ofere celor interesaţi, posibilitatea de utilizare a acestei baze de date  în viitoare analize.