Monitorizare de presă

Căutare

Cuvânt cheie

Organ:

Tematica:Numele cotidianului: Erdélyi Riport
Anul şi data apariţiei: 2005
Tematica: legea minorităţilor naţionale
Categoria articolului: ştiri
Titlul articolului: Ismét halasztottak
Numărul fotografiilor: 0
Acces online: https://www.riport.ro/mod.php?mod=userpage&page_id=169&menu=


A kisebbségi törvény tervezete ismét nem került a kormány ülésének napirendjére, minthogy az egy nappal korábbi koalíciós egyeztetések során a felek arra a megegyezésre jutottak, hogy még mielőtt a kabinet tagjai ismét vitáznának a szöveg kapcsán, a pártok politikailag állást foglalnak a kérdésben. A tervezettel szemben Mona Muscă művelődési és Monica Macovei igazságügyi miniszter is kifogásokat fogalmazott meg. A kormány a Velencei Bizottság és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet véleményezését is kikérte az ügyben; válasz mindeddig még nem érkezett. Markó Béla RMDSZ-elnök korábban hangsúlyozta: a kormánynak az elfogadáshoz és a parlamenti beterjesztéshez nem kell megvárnia a véleményezéseket.

„A kisebbségi törvénytervezet jelenlegi formájában több elfogadhatatlan előírást is tartalmaz” – nyilatkozta Mona Muscă művelődési miniszter. Szerinte a tervezet „párhuzamosságot teremt” a létrehozandó kisebbségi szervek és az állami hatóságok között. Muscă úgy véli, a kormányzati logikának ellentmondana egy olyan helyzet, amelyben a központi rendelkezéseket egy kisebbségi szervnek kellene láttamoznia, s az sem szerencsés, hogy a kisebbségeket a jogszabály szerint csak pártok képviselhetik majd. A művelődési miniszter ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem ellenzi a kisebbségi törvény megalkotását, azonban a tervezet jelenlegi szövegén meglátása szerint feltétlenül módosítani kell.
„Ismerem Mona Muscă érvelését a párhuzamos hatósági struktúrákról, ám erről az RMDSZ továbbra is úgy vélekedik: itt nem párhuzamosságról, hanem szubszidiaritásról beszélhetünk” – fejtette ki a Krónika kérdésére Markó Attila államtitkár. Az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának elnöke szerint szó nincs a tervezetben arról, hogy a kisebbségeket csak pártok képviselhetik.
Előző, a törvénytervezet autonómiakoncepciójára vonatkozó, magyar körökből érkező bírálatokra válaszolva Varga Attila parlamenti képviselő kifejtette: az RMDSZ választási programjában arra vállalt felelősséget, hogy olyan kisebbségi törvénytervezetet fog benyújtani, amely a jogok rendszerén túl konkrétan a kulturális autonómiát fogja szabályozni. A területi autonómiával kapcsolatosan pedig a jelenleg hatályos jogrend bővítését, más törvények keretében a helyi közigazgatási autonómia továbbfejlesztését fogja szorgalmazni, illetve a regionalizáció folyamatának törvényes hátterét kialakítani.
Elhangzottak olyan bírálatok is, amelyek szerint a törvény egyes kisebbségi szervezetekkel szemben diszkriminációt alkalmaz azáltal, hogy átveszi a helyhatósági választási törvény erre vonatkozó előírásait. Az a kifogás, mely szerint ezek a bejegyzési feltételek szigorúbbak a pártalakítási, a politikai pártok létrehozásához szükséges feltételeknél, csupán látszólag helytálló. A kisebbségi szervezetek (az RMDSZ-t kivéve) alkotmányosan rögzített, nagyvonalú pozitív diszkriminációval juthatnak be a parlamentbe, és korántsem kell elérniük a rendes mandátumhoz szükséges szavazatok számát, csupán annak töredékét.

  • Despre baza de date

Centrul de Documentare ISPMN a iniţiat un proiect de monitorizare a presei pe tematica reprezentării minorităţilor naţionale. În cadrul proiectului sunt monitorizate versiunile online ale mai multor cotidiane naţionale, atât în limba română cât şi în limba maghiară.

În munca de colectare a materialelor beneficiem de aportul unui grup de studenţi ai Universităţii Babeş-Bolyai, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, fapt ce ne oferă posibilitatea unei dezvoltări continue a bazei noastre de date.

Proiectul de monitorizare a presei doreşte să ofere celor interesaţi, posibilitatea de utilizare a acestei baze de date  în viitoare analize.