Monitorizare de presă

Căutare

Cuvânt cheie

Organ:

Tematica:Numele cotidianului: Erdélyi Riport
Anul şi data apariţiei: 2005
Tematica: legea minorităţilor naţionale
Categoria articolului: ştiri
Titlul articolului: A vásárhelyi fórum zárónyilatkozata
Numărul fotografiilor: 0
Acces online: https://www.riport.ro/mod.php?mod=userpage&page_id=196&menu=


 1. A tanácskozás résztvevői egyetértenek a magyar kormány szándékával, hogy a Magyar Köztársaság Alkotmánya külön fejezetben foglalkozzék a határon túli magyarok jogállásával. Igényeljük, hogy az Alkotmány módosítását vitassák meg a Magyar Állandó Értekezlet szakmai bizottságai, majd a Máért plenáris ülése fogadja el. Az Alkotmány kiegészítése során elengedhetetlennek tartjuk a határon túli magyarok magyar nemzethez való tartozásának egyértelmű kinyilvánítását.
2. Továbbra is szorgalmazzuk a határon túli magyarok magyar állampolgárságának megadását. A Magyarországra, valamint az Európai Unió más országaiba való beutazás tekintetében cél az akadálytalan határátlépés. Pozitívnak tartjuk a magyar kormány azon szándékát, hogy a nemzeti vízum intézményét Magyarország schengeni egyezményhez való csatlakozása után is fenn kívánja tartani. A magyar nemzethez való tartozás tekintetében, továbbá a kedvezmények, támogatások és utazási könnyítések esetében alapnak továbbra is a Magyar igazolványt tartjuk.
3. A határon túli programok finanszírozása tekintetében kérjük, hogy a magyar kormány tegyen eleget a törvényben előírt, valamint a kétoldalú szerződésekben vállalt kötelezettségeinek. A Fórum résztvevői fontosnak tartják a Szülőföld Alap létrejöttét, azonban ahhoz, hogy a támogatások terén konkrét eredményeket is fel lehessen mutatni, el kell hárítani a még meglévő akadályokat. Megfontolásra javasoljuk a nyugati magyar szervezetek tevékenységének támogatását.
4. A magyarságot érintő alapvető kérdések szükségessé teszik a Magyar Állandó Értekezlet mielőbbi összehívását, amely továbbra is a magyar–magyar kapcsolatok legfontosabb intézménye. Azt a gyakorlatot tartjuk elfogadhatónak, amely a nemzetpolitika kérdéseiben valódi partneri viszonyra épül. El kívánjuk kerülni azt, hogy a határon túli magyarok kérdése a közelgő magyarországi választási kampányban megosztó témává váljon.
5. A résztvevők üdvözlik, hogy Románia mielőbb csatlakozhat az Európai Unióhoz, és azt, hogy több parlament, köztük a Magyar Országgyűlés már ratifikálta a csatlakozási szerződést. Fontosnak tartjuk a Horvát Köztársasággal az EU-csatlakozási, valamint Szerbia és Montenegróval a stabilitási és társulási egyezményről való tárgyalások megkezdését, mert érdekünk, hogy a Kárpát-medencei magyar közösségek az integráció révén akadálytalanul együtt lehessenek a jövőben.
6. Az EU-integrációt kiemelten támogatjuk azért is, mert alapvető célkitűzésünk, a kisebbségi közösségek autonómiája csakis egy európai értékrend alapján valósulhat meg. Meggyőződésünk, hogy az autonómia különböző formái a kisebbségek megmaradásának és fejlődésének nélkülözhetetlen feltételei. A tanácskozás résztvevői üdvözlik, hogy az RMDSZ javaslatára a román kormány olyan kisebbségi törvénytervezetet nyújtott be a parlamentbe, amely a kulturális autonómia megvalósítását célozza.
7. A marosvásárhelyi találkozó résztvevői a leghatározottabban elítélik a délvidéki magyarság elleni szerb megfélemlítési kísérleteket, támadásokat és tettlegességeket. Továbbra is kérik a nemzetközi fórumok és a magyar kormány határozott kiállását a vajdasági magyar közösség ügyében.

  • Despre baza de date

Centrul de Documentare ISPMN a iniţiat un proiect de monitorizare a presei pe tematica reprezentării minorităţilor naţionale. În cadrul proiectului sunt monitorizate versiunile online ale mai multor cotidiane naţionale, atât în limba română cât şi în limba maghiară.

În munca de colectare a materialelor beneficiem de aportul unui grup de studenţi ai Universităţii Babeş-Bolyai, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, fapt ce ne oferă posibilitatea unei dezvoltări continue a bazei noastre de date.

Proiectul de monitorizare a presei doreşte să ofere celor interesaţi, posibilitatea de utilizare a acestei baze de date  în viitoare analize.