Monitorizare de presă

Căutare

Cuvânt cheie

Organ:

Tematica:Numele cotidianului: Erdélyi Riport
Anul şi data apariţiei: 2005
Tematica: legea minorităţilor naţionale
Categoria articolului: ştiri
Titlul articolului: A kulturális autonómiáról
Numărul fotografiilor: 0
Acces online: https://www.riport.ro/mod.php?mod=userpage&page_id=196&menu=


Részletek a kisebbségi törvénytervezet kulturális autonómia fejezetébõl

A nemzeti kisebbségek kulturális autonómiája a következõ illetékességi kategóriákra vonatkozik:
a) a nemzeti közösségek anyanyelvû oktatására vonatkozó stratégiák és prioritások kidolgozása;
b) szervezi, adminisztrálja és ellenõrzi az anyanyelvû oktatást, vagy az esetnek megfelelõen az illetékes közhatóságokkal való partneri viszonyban részt vesz e tevékenységek végzésében;
c) anyanyelven mûködõ kulturális intézményeket és kutatóintézeteket szervez, adminisztrál és ellenõriz, vagy az esetnek megfelelõen az illetékes közhatóságokkal partneri viszonyban tesz eleget ennek a feladatnak;
d) saját sajtóorgánumokat hoz létre és adminisztrál vagy a közhatóságokkal partneri viszonyban a közszolgálati rádió- és televíziótársaságok keretében adókat, tagozatokat, szerkesztõségeket, illetve adásokat szervez;
e) részt vesz az illetõ nemzeti kisebbség ingó és ingatlan kulturális vagyonának megõrzésére és hasznosítására vonatkozó stratégiák kidolgozásában és prioritások megállapításában;
f) adminisztrálja, vagy az esetnek megfelelõen, az illetékes hatósággal való partneri kapcsolatban részt vesz a nemzeti kisebbségek kulturális, nyelvi, vallási önazonosságának megõrzése, kinyilvánítása és fejlesztése érdekében folyó sajátos tevékenységek finanszírozására szolgáló alapok adminisztrálásában, vagy felügyeli ezt;
g) kinevezi a nemzeti kisebbség nyelvén mûködõ állami oktatási intézmények és közmûvelõdési intézmények vezetõségét, vagy az esetnek megfelelõen véleményezi azok kinevezését;
(…)
j) a törvény értelmében különleges illetéket állapít meg a kulturális autonómia mûködésének biztosítására.
57. cikk. A nemzeti kisebbségi szervezetek központi és helyi szinten gyakorolják a kulturális autonómiával kapcsolatos feladatkört és illetékességet.
58. cikk. (1) A nemzeti kisebbségi szervezetek az 56. cikkben elõírt feladatkörök és illetékességek gyakorlása céljából, az esetnek megfelelõen, belsõ választással létrehozhatják az illetõ nemzeti közösség jogi személyiséggel rendelkezõ reprezentatív hatóságát, a Kulturális Autonómia Országos Tanácsát.

  • Despre baza de date

Centrul de Documentare ISPMN a iniţiat un proiect de monitorizare a presei pe tematica reprezentării minorităţilor naţionale. În cadrul proiectului sunt monitorizate versiunile online ale mai multor cotidiane naţionale, atât în limba română cât şi în limba maghiară.

În munca de colectare a materialelor beneficiem de aportul unui grup de studenţi ai Universităţii Babeş-Bolyai, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, fapt ce ne oferă posibilitatea unei dezvoltări continue a bazei noastre de date.

Proiectul de monitorizare a presei doreşte să ofere celor interesaţi, posibilitatea de utilizare a acestei baze de date  în viitoare analize.