Monitorizare de presă

Căutare

Cuvânt cheie

Organ:

Tematica:Numele cotidianului: Erdélyi Riport
Anul şi data apariţiei: 2005
Tematica: legea minorităţilor naţionale
Categoria articolului: ştiri
Titlul articolului: Ismét elhalasztva
Numărul fotografiilor: 0
Acces online: https://www.riport.ro/mod.php?mod=userpage&page_id=162&menu=


A román kormány múlt csütörtöki ülésén egy héttel ismét elhalasztotta a kisebbségi törvénytervezet elfogadását. Markó Béla miniszterelnök-helyettes, az RMDSZ elnöke közölte, hogy az igazságügyi és a mûvelõdési miniszternek továbbra is kifogásai voltak a tervezettel szemben. Ezzel egyidejûleg a kormány véleményt fog kérni a Velencei Bizottságtól és az EBESZ kisebbségi fõbiztosától is. Ettõl a véleményezéstõl azonban nem függ a törvénytervezet kormány általi jóváhagyása – hangsúlyozta a miniszterelnök-helyettes. Az említett román miniszterek a kisebbségek által választott kulturális autonómiatanácsok bizonyos hatásköreit vitatják, és általában kifogásolják, hogy ezek a testületek döntési lehetõséget kapnának az anyanyelvû oktatási és mûvelõdési intézményekkel összefüggõ kérdésekben. Az RMDSZ folytatja a további egyeztetést az igazságügyi és a mûvelõdési miniszterrel – mondta Markó Béla.
A törvénytervezettel kapcsolatos fejlemény, hogy a Magyar Polgári Szövetség Bihar megyei szervezete beadvánnyal fordult a Miniszterelnöki Hivatalhoz, az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz és az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalához, azt indítványozva, hogy változtassák meg a nemzeti kisebbségek jogállásáról szóló törvénytervezet szerintük „diszkriminatív és a demokráciát sértõ” cikkelyeit. „Kénytelenek voltunk ezt az utat választani – áll az MPSZ közleményében –, mivel az RMDSZ, eredeti ígéretét megszegve, úgy idõzítette a tervezet nyilvánosságra hozatalát és a kormányhoz való benyújtását, hogy az érintettekkel érdemi konzultációra ne kerülhessen sor.”
„Diszkriminatív jellege és alapvetõ esélyegyenlõségi szempontok mellõzése miatt az RMDSZ törvénytervezete nem képezheti vita tárgyát”, ezért a Polgári Szövetség javasolja a kisebbségi szervezetek bejegyzésére vonatkozó cikkelyek megváltoztatását, mert „a nemzetközi szervezetek által amúgy is restriktívnek tartott 14./2003-as, a politikai pártokról szóló törvényt úgy alkalmazták a kisebbségi szervezetekre, hogy figyelmen kívül hagyták az illetõ közösségek számarányát és területi eloszlását”. Ezek a cikkelyek szintén kirekesztõek – áll a közleményben –, mert „lehetetlenné teszik, hogy a Tanács jelenlegi tagjain kívül más kisebbségi szervezetek is azzá válhassanak”. A beadvány megfogalmazói javasolják, hogy „mindazon szervezetek, amelyek mandátumot szereztek a helyhatósági választásokon (megyei vagy helyi tanácsosi mandátumot), tagjai lehessenek a Tanácsnak, azon nemzeti kisebbségek esetében pedig, amelyeknek egyik szervezete sem szerzett mandátumot, a helyhatósági választásokon legtöbb szavazatot elért szervezet váljon a Tanács tagjává”.

  • Despre baza de date

Centrul de Documentare ISPMN a iniţiat un proiect de monitorizare a presei pe tematica reprezentării minorităţilor naţionale. În cadrul proiectului sunt monitorizate versiunile online ale mai multor cotidiane naţionale, atât în limba română cât şi în limba maghiară.

În munca de colectare a materialelor beneficiem de aportul unui grup de studenţi ai Universităţii Babeş-Bolyai, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, fapt ce ne oferă posibilitatea unei dezvoltări continue a bazei noastre de date.

Proiectul de monitorizare a presei doreşte să ofere celor interesaţi, posibilitatea de utilizare a acestei baze de date  în viitoare analize.