Monitorizare de presă

Căutare

Cuvânt cheie

Organ:

Tematica:Numele cotidianului: Erdélyi Riport
Anul şi data apariţiei: 2005
Tematica: legea minorităţilor naţionale
Categoria articolului: ştiri
Titlul articolului: Támadják a törvényt
Numărul fotografiilor: 0
Acces online: https://www.riport.ro/mod.php?mod=userpage&page_id=200&menu=


Memorandumban közlik Hargita és Kovászna megyei civil szervezetek, politikai alakulatok az RMDSZ-szel azt, miért nem értenek egyet a kisebbségi törvénnyel. A dokumentumban a két megye civil fórumainak 24 aláírója tíz pontban fogalmazza meg kifogásait. A levél tartalma szerint a törvénytervezet alkotmányellenes, és a benne foglalt kulturális autonómia – melyet véleményük szerint a nemzetközi jogrend sem ismer el – ellentmond az európai követelményeknek. A törvénytervezet elmélyítené a diszkriminációt és méltánytalanságot, amelynek jelenleg is ki vannak téve a Hargita és Kovászna megyei románok – áll a memorandumban, amelyben leszögezik: a jelenlegi törvények teljes mértékben védik a kisebbségek jogait.
A memorandum aláírói úgy vélik: a jogszabály törvényesítené az etnikai tisztogatást, és a székelyföldi autonómia megvalósítását célozza.
Az RMDSZ vonja vissza kisebbségi törvénytervezetét – áll többek között abban a másik nyilatkozatban, amelyet Tõkés László ismertetett Budapesten. A nyilatkozatot kiadó öt szervezet – az EMNT, az SZNT, az MPSZ, a MIT és az EMI – nem az RMDSZ ellenében sorakozott fel, hanem a magyarság érdekében – hangsúlyozta Tõkés László. Hozzátette, kéri az RMDSZ-t és a magyar kormányt is, hogy olyan nemzeti létkérdésekben, mint az autonómia vagy a kettõs állampolgárság, folytasson széles körû, érdemi párbeszédet.
„A legutóbbi romániai, magyarországi és román–magyar vonatkozású politikai események, úgy mint a Románia csatlakozásának ratifikációjáról szóló határozat, vagy a román–magyar közös kormányülés, a kisebbségi törvény román parlamenti vitája, arra késztetett bennünket, (…) hogy közösen lépjünk fel a romániai magyarság érdekeinek hiteles érvényesítése végett” – mondta el a királyhágómelléki református püspök, az EMNT elnöke. Tõkés szerint az erdélyi magyarságnak a román uniós integrációval kapcsolatos érdekérvényesítése eléggé felemás. „Olyan fontos kérdésekben, mint az egyházi ingatlanok visszaszerzése, a magyar felsõoktatás vagy az autonómia kérdése, a magyar érdekek kárt szenvednek” – hangsúlyozta. A püspök emlékeztetett rá, hogy az EMNT és az SZNT már tavaly benyújtotta az erdélyi magyarság személyi, valamint a Székelyföld területi autonómiájáról szóló törvénytervezetét, de azt lesöpörték a parlament asztaláról. „Ennek kiváltására, hamis alternatívájaként vállalkozott az RMDSZ arra, hogy egy felvizezett, ál-autonómiát tartalmazó kisebbségi törvénytervezetet nyújtson be” – mondta.
Tõkés úgy vélte, nagy a veszélye annak, hogy „Románia abszolválja a kisebbségpolitikai elvárásoknak a kötelezettségét egy ilyen gyenge kisebbségi törvénytervezet elfogadásával, és ezáltal végképp lekerül a napirendrõl az autonómia kérdése”. Az EMNT elnöke szerint Románia végleges uniós csatlakozása elõtt még vannak érdekérvényesítési lehetõségei az erdélyi magyarságnak, de ehhez széles körû összefogásra van szükség.

  • Despre baza de date

Centrul de Documentare ISPMN a iniţiat un proiect de monitorizare a presei pe tematica reprezentării minorităţilor naţionale. În cadrul proiectului sunt monitorizate versiunile online ale mai multor cotidiane naţionale, atât în limba română cât şi în limba maghiară.

În munca de colectare a materialelor beneficiem de aportul unui grup de studenţi ai Universităţii Babeş-Bolyai, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, fapt ce ne oferă posibilitatea unei dezvoltări continue a bazei noastre de date.

Proiectul de monitorizare a presei doreşte să ofere celor interesaţi, posibilitatea de utilizare a acestei baze de date  în viitoare analize.