Monitorizare de presă

Căutare

Cuvânt cheie

Organ:

Tematica:Numele cotidianului: Erdélyi Riport
Anul şi data apariţiei: 2005
Tematica: legea minorităţilor naţionale
Categoria articolului: ştiri
Titlul articolului: Aggodalom a szenátusi nem miatt
Numărul fotografiilor: 0
Acces online: https://www.riport.ro/mod.php?mod=userpage&page_id=199&menu=


Strasbourgi felszólalásaikban a magyarországi EU-képviselõk is segíteni igyekeztek, elsõsorban a romániai magyarság érdekeit tartva szem elõtt. Dobolyi Alexandra (MSZP) a vitában hangsúlyozta: „Biztos vagyok benne, hogy a jelentésben foglalt hiányosságokat, észrevételeket a megfigyelõk közvetíteni fogják hazájuk felé.” Felhívta a figyelmet arra is, hogy a jelentés elismeri, a két ország törvényhozása az elmúlt két hónapban felgyorsult a csatlakozás érdekében. Ugyanakkor a biztos jelentése joggal mondja ki, hogy a korrupció elleni küzdelem, az igazságügyi reformok, a szervezett bûnözés elleni fellépés, a külsõ határok védelme, a kisebbségek védelme és a környezetvédelem felzárkózása még várat magára. A külügyi bizottság szocialista tagja felszólította a két ország kormányát, hogy a törvényhozási feladatokon túl fordítson nagyobb gondot a végrehajtásra, a törvények betartására is. Dobolyi azt is sugallta felszólalásában, hogy a csatlakozás elõtti évben Magyarország sem volt sokkal felkészültebb, mint Románia vagy Bulgária.

Tabajdi Csaba, az MSZP EP-delegációvezetõje, a külügyi bizottság tagja a jelentés kapcsán rámutatott: „A magyar szocialisták érdekeltek abban és bíznak benne, hogy Románia és Bulgária 2007-re az Unió tagja lesz. Bár a jelentés számos vonatkozásban kemény kritikát fogalmaz meg, esély és lehetõség van arra, hogy a két ország teljesítse a kritériumokat. Az európai szocialista frakció és a magyar szocialista delegáció is mindent megtesz, hogy elõsegítse Románia és Bulgária 2007-es csatlakozását, és elkerülje a halasztást – ez a határon túli magyarság érdeke is.” Tabajdi hangsúlyozta, nem szabad elfelejteni Romániának, a román kormánynak azt az önkéntes vállalását, hogy elfogadja a kisebbségi törvényt.
A kisebbségi törvény elutasítása minden magyarországi felszólalásban negatívumként jelent meg. Ez azért is fontos, mert a többi felszólaló is elsõsorban a negatívumokat hangsúlyozta: a korrupció, a közigazgatási hiányosságok, a határõrizet ügyét. A kisebbségi törvény újabb hiányosságot jelent, ami a dokumentumban nem szerepelt ugyan, de végleges elutasítás esetén a tavaszi országjelentésben mint teljesítetlen vállalás szerepelhet.
Gál Kinga fideszes képviselõ bírálta az országot. Mondandójából kitûntek az RMDSZ erdélyi ellenzékének az elégedetlenségei. Gál szerint felemásra sikeredett a Romániáról szóló országjelentés, amely a sok pozitívum mellett számos hiányosságot is felsorol. A képviselõ szerint „miközben hangzatos eredményekrõl hallhatunk, és a kisebbségi sorban élõ 1,6 milliós magyarság sorsának rendezettségérõl értesülünk, akárcsak a kisebbségi törvényt, a részmegoldások egyetlen darabját sem sikerül elfogadtatni”. Gál azt mondta: „ugyan a jelentés még pozitívumként emlegeti, a kisebbségi törvényt a román szenátus mégis elutasította.”
Gál úgy fogalmazott, hogy Romániában „szó sem eshet kulturális, de semmiféle autonómiáról, amely valóban megoldást jelentene a nagyszámú magyar közösség számára”. A képviselõnõ szerint Romániának a kisebbségekhez való hozzáállása és az egyházi javak visszajuttatásának gyakorlata is indokolja a kérdésfelvetést, valóban megfelel-e Bukarest a politikai kritériumoknak és valóban beszélhetünk-e mûködõ piacgazdaságról. Kétségtelen, a képviselõ szerette volna úgy jóllakatni a kecskét, hogy a káposzta is megmaradjon: közvetíteni az MPSZ, az SZNT és az EMNT nézeteit, ugyanakkor követni pártjának új politikáját, amely már nem késleltetné a keleti szomszéd csatlakozását.
A liberális Szent-Iványi István szerint közös európai érdek, hogy Románia 2007. január 1-jével csatlakozhasson az unióhoz. A képviselõ Románia hiányosságai között említette a Magyarország szempontjából is lényeges környezetvédelmi problémákat, az igazságügyi reformmal, a jövõ évi költségvetéssel, a romák helyzetével és a korrupció elleni harccal kapcsolatos gondokat.
Aggasztónak tartja, hogy a román szenátus elutasította a kisebbségi törvény tervezetét. Szent-Iványi azt szeretné, hogy a kisebbségek tagjai önálló, anyanyelvi állami felsõoktatási intézményben folytathassák tanulmányaikat.

  • Despre baza de date

Centrul de Documentare ISPMN a iniţiat un proiect de monitorizare a presei pe tematica reprezentării minorităţilor naţionale. În cadrul proiectului sunt monitorizate versiunile online ale mai multor cotidiane naţionale, atât în limba română cât şi în limba maghiară.

În munca de colectare a materialelor beneficiem de aportul unui grup de studenţi ai Universităţii Babeş-Bolyai, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, fapt ce ne oferă posibilitatea unei dezvoltări continue a bazei noastre de date.

Proiectul de monitorizare a presei doreşte să ofere celor interesaţi, posibilitatea de utilizare a acestei baze de date  în viitoare analize.