Monitorizare de presă

Căutare

Cuvânt cheie

Organ:

Tematica:Numele cotidianului: Erdélyi Riport
Anul şi data apariţiei: 2005
Tematica: legea minorităţilor naţionale
Categoria articolului: reportaje
Autorul articolului: Lokodi Imre
Titlul articolului: SZKT-ülés Marosvásárhelyen - Félévet értékeltek
Numărul fotografiilor: 2
Acces online: https://www.riport.ro/mod.php?mod=userpage&page_id=175&menu=


Ha SZKT, akkor tudvalevőleg Markó Béla szövetségi elnök politikai helyzetelemzése az első napirendi pont. Az aktuális helyzetre való tekintettel a szövetségi elnök úgy értékelte: magyar politikusoknak soha nem volt akkora befolyásuk Romániában, mint ma. A felelősségről szólva pedig azt mondta: „Felelősséget akartunk, kaptunk hát felelősséget, amekkorát csak magyar politikus itt Kelet-Közép-Európa és a Balkán találkozásánál magára vállalhat.” Előrelépésnek nevezte, hogy a román kormány felelősségvállalással terjesztette a parlament elé a kommunizmus idején államosított javak visszaszolgáltatását, illetve az igazságszolgáltatás reformját előirányzó törvénycsomagot, amely eltörli az eddigi korlátozásokat, és gyakorlatilag mindent visszajuttat a volt tulajdonosoknak, ami még az állam birtokában van. Gyorsabb és teljesebb restitúciót jelent ez a felelősségvállalással elfogadott törvénycsomag a magánszemélyeknek és az egyházaknak is.

Az igazságszolgáltatás reformjára vonatkozó törvény Markó szerint azért fontos, mert jelenleg Romániában nem pártatlan az igazságszolgáltatás, az új törvény viszont megpróbál szembeszállni a korrupcióval és mindazzal, amit az unió is kifogásol az országban.
A szövetségi elnök rendkívüli előrelépésnek tartja, hogy a kormány elfogadta a kisebbségi törvény tervezetét, s azt a parlamentnek meg kell vitatnia. A törvény elfogadását a szövetségi elnök az őszre helyezte kilátásba. Ez a törvény Romániában teljesen előzménytelenül – az általános európai elvekhez igazodva – megteremti a kulturális autonómia eszközeit a magyar közösség számára. „Mint minden igazi újdonságot az etnikumközi viszonyokban, ezt is nehéz volt elfogadtatni a kormányban, és valószínűleg nehéz lesz a parlamentben is” – állapította meg Markó. Hangsúlyozta egyben az RMDSZ azon törekvését, hogy képviselői – bár erdélyi magyarokként vesznek részt a kormányzásban – Románia egészének a felemelkedéséhez adják erejüket, tudásukat. Ezért Markó a koalíciós együttműködés eddigi elégtelenségének az észak-erdélyi autópályáról folyó vitát nevezte meg.
Az ülés során az RMDSZ miniszterei – Borbély László, Winkler Gyula és Nagy Zsolt – beszámoltak az általuk vezetett tárcák tevékenységéről.
Borbély újból felhívta a figyelmet arra, hogy Erdélyt az eddigi kormányzatok háttérbe szorították, s ezt számokkal is alátámasztotta. A bemutatott statisztikák bizonyították, hogy az utóbbi négy évben az erdélyi megyéket szándékosan elhanyagolták. Ilyen összefüggésben szólt Borbély az erdélyi autópálya-kérdésről is, amely nem a Bechtelnek és nemcsak az erdélyieknek, hanem minden Romániában élő embernek is a sztrádája lesz. 2006 az infrastruktúra éve kell hogy legyen Romániában, s ha az elkezdett infrastrukturális beruházások nem folytatódnak, a távolság egyre inkább növekedni fog Európa és Románia közt.
Nagy Zsolt távközlési és informatikai miniszter munkájában a legfontosabbnak azt tartotta, hogy sikerült kialakítani azokat a kapcsolatokat, azokat az együttműködési rendszereket, melyek a csapatmunkához elengedhetetlenek. Erdélyre vonatkozóan elmondta, hogy minisztériumában is feltérképezték azokat a településeket, melyek kommunikációs eszközök szempontjából hátrányos helyzetben vannak, és programok készülnek ennek a helyzetnek a felszámolására.
Winkler Gyula megbízott gazdasági és kereskedelmi miniszter állami költségvetési eszközökről beszélve többek között arra hívta fel a figyelmet, hogy különösen Erdélyben nem ismeretesek azok az információk és eszközök, amelyek az exportcégek tevékenységét segítenék.
Korodi Attila környezetvédelmi államtitkár az önkormányzatok és a kormányzati tisztségviselők együttműködésének szorosabbá tételét szorgalmazta, értékelése szerint ez nagyban hozzájárulna a helyi szintű stratégiai fontosságú ügyek gyors megoldásához.
Jakab István is a helyi projektek kidolgozása és ezek kormányzat általi felkarolása mellett érvelt. „Fontos, hogy a helyi önkormányzatok projektekben gondolkodjanak, mert ha egy helyi önkormányzat elhatározza, hogy melyek a prioritásai, azokat nagy valószínűséggel 2007 után egyik vagy másik uniós programba be lehet majd illeszteni” – mutatott rá a pénzügyi tárca államtitkára.
Szabó Károly a nemzeti fejlesztési tervvel kapcsolatosan javasolta, hogy ennek megszerkesztésében minél nagyobb súllyal részt kell vennie az RMDSZ-nek, és a munkába a Szövetség önkormányzati képviselőit is be kell vonni.

Morális csőddel kell szembenézni?

Miközben a miniszterek meghallgatásával volt elfoglalva az SZKT, a „parlamenti folyosón” is folyt – némi iróniával, disszonáns hangokkal fűszerezett – számbavétel: „…az erdélyi magyarságra nézve miféle gyakorlati fontossággal bír az a jelentőségteljesen hangoztatott RMDSZ-siker, miszerint a szövetség – jelentéktelen állomáshelyekkel – nagyköveti pozíciókhoz jutott?” – kérdezte az egyik küldött.
A szövetségi elnök és a miniszterek beszámolója utáni felszólalások rendjén Kónya Hamar Sándor kolozsvári képviselő a pulpitusnál azt mondta: „A beszámolókról ítélve senki sem vonhatja kétségbe a konszolidáció és a reformképesség szándékát, egyértelmű a tavalyi szavazati megnyilvánulás eredménye, mégis történtek olyan apróságok, melyek a továbbiakban megváltoztatják a szövetség és az erdélyi magyarság sorsát. Ilyen például az, hogy az RMDSZ-szel szemben a választásokon részt venni kívánó, szintén az erdélyi magyarsághoz tartozó politikai erők, ostobán, román pártok listáján próbáltak bejutni a parlamentbe. Ez az erdélyi magyarságot olyan zárásra kényszerítette a román pártok irányába, aminek következtében a szövetség a mai társadalmi és politikai helyzetben leledzik. Ugyanakkor nem kellene előrehozott választások során meggyőződni arról, ami ennek az ellenkezőjét jelenti. Nem szerencsések az olyan szövegszerű megfogalmazások (az ülésen elhangzott szövegekre utalva – sz. m.), mint: »harcias püspökünk« vagy: »szakmai inggallérok letépése«. Morális csőddel kell a szövetségnek szembenéznie, mégis remélni kell” – így Kónya Hamar Sándor.

Több figyelmet a szórványra

Az RMDSZ a választáskor is megfogalmazott céljait csak úgy érheti el, ha felelősségteljesen működteti a szövetséget, biztosítja belső struktúráinak együttműködését, folyamatosan kommunikál a tagsággal, a civil és szakmai szervezetekkel – fogalmazott Takács Csaba. Az RMDSZ ügyvezető elnöke számos elemre kitérő, átfogó jelentésben számolt be a szövetség állapotáról. Rámutatott, hogy a rendszerváltás utáni időszakban másodszor vállalt kormányzati felelősség nyomán az RMDSZ jelenléte a központi struktúrákban mind menynyiségileg, mind minőségileg megerősödött az 1996–2000-es időszakhoz viszonyítva. Az integrációs, az oktatási és a művelődési tárcákat felügyelő miniszterelnök-helyettes mellett olyan fontos szakterületeket irányítanak magyar miniszterek, mint a távközlés és információtechnológia, a közmunkaügy és területrendezés, valamint a külkereskedelem. Áttörésnek számít, hogy az RMDSZ miniszteri, államtitkári tisztséget tölthet be a Külügyminisztériumban, a Pénzügyminisztériumban és a Gazdasági és Kereskedelmi Minisztériumba. Ezek mellett államtitkára van a szövetségnek a Kormányfőtitkárságon, a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztériumban, az Oktatási és Kutatási Minisztériumban, az Integrációs Minisztériumban, az Egészségügyi Minisztériumban, és államtitkári rangban ugyancsak a szövetség megbízottja vezeti az Etnikumok Közötti Kapcsolatok Hivatalát, a Közalkalmazottak Országos Ügynökségét, az Országos Ifjúsági Hatóságot és a SAPARD Ügynökséget. Ugyanakkor még 14 központi intézmény vezetője vagy vezetőhelyettese került ki az RMDSZ soraiból, és számos más minisztériumban, központi intézményben van jelen más fontos beosztásokban a Szövetség.
A jelentés leszögezte, hogy az RMDSZ célja az egész magyar közösség megerősítése a Székelyföldtől a Partiumig, de meg kell érteni, hogy a romániai magyarság legveszélyeztetettebb része a szórvány, számbeli fogyásunk veszélye a leghangsúlyozottabban ott jelentkezik. A szórványmagyarság kérdése legalább olyan jelentőségű nemzeti ügy, mint a csángókérdés. Dimenziójában közel 600 ezer (még) magyart érint.
Az ügyvezető elnök felszólalásában nehezményezte, hogy a református egyház időlegesen felfüggesztette hivatása gyakorlásában Brassai Zsombor református lelkészt, aki a szövetségen belül korábban tisztséget vállalt.
Az SZKT megvitatta és elfogadta az Országos Önkormányzati Tanács működési szabályzatának módosítását, valamint az EU-integrációs tájékoztatás javítására vonatkozó határozatot, amely pontokba szedve és határidőket megjelölve osztja el az e téren végzendő teendőket az Ügyvezető Elnökség és a parlamenti frakció között.

  • Despre baza de date

Centrul de Documentare ISPMN a iniţiat un proiect de monitorizare a presei pe tematica reprezentării minorităţilor naţionale. În cadrul proiectului sunt monitorizate versiunile online ale mai multor cotidiane naţionale, atât în limba română cât şi în limba maghiară.

În munca de colectare a materialelor beneficiem de aportul unui grup de studenţi ai Universităţii Babeş-Bolyai, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, fapt ce ne oferă posibilitatea unei dezvoltări continue a bazei noastre de date.

Proiectul de monitorizare a presei doreşte să ofere celor interesaţi, posibilitatea de utilizare a acestei baze de date  în viitoare analize.